eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt ewidencjonowany: preferencja dla nowych firm?

Ryczałt ewidencjonowany: preferencja dla nowych firm?

2008-08-22 12:46

Z początkiem 2008 r. weszły w życie przepisy istotne dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Obniżył się bowiem limit, który uprawnia do skorzystania z tej formy opodatkowania oraz zasady utraty prawa do ryczałtu. Analizując przepisy można jednak dojść do wniosku, że ustawodawca uprzywilejował tutaj nowych ryczałtowców.

Przeczytaj także: Ryczałt od przychodów: utrata prawa w trakcie roku

Przypomnijmy, że poczynając od 2008 r. limit uprawniający do rozliczania podatku od firmy w sposób zryczałtowany wynosi nie 250 000 euro, jak miało to miejsce wcześniej, a 150 000 euro, co w przeliczeniu na złote daje limit na 2008 r. w wysokości 565 200 zł.

Zmianie uległy także przepisy w zakresie utraty prawa do ryczałtu. Do końca 2007 r. podatnik, który przekroczył limit uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego był obowiązany rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych dopiero od następnego rok podatkowego. Obecnie natomiast obowiązek taki występuje od miesiąca następującego po tym, w którym limit ten został przekroczony.

Taka konstrukcja przepisów doprowadziła także do tego, że podatnicy, którzy utracą prawo do ryczałtu w trakcie roku, przez pozostałą część roku muszą rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej i dodatkowo nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Nie będą oni mogli skorzystać z podatku liniowego, gdyż warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest złożenie stosownego oświadczenia w urzędzie skarbowym do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. Natomiast wspólnie mogą się rozliczyć jedynie małżonkowie, którzy w danym roku podatkowym nie rozliczali się z podatku dochodowego w formie ryczałtu ewidencjonowanego (z wyjątkiem prywatnego najmu).

Analizując przepisy o ryczałcie ewidencjonowanym można jednak dojść do wniosku, że ustawodawca uprzywilejował tych podatników, którzy w danym roku dopiero rozpoczynają rozliczanie podatku dochodowego w tej formie. W art. 6 ust. 4 pkt 2 tejże ustawy bowiem widnieje zapis, że podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Biorąc pod uwagę powyższy przepis można zatem dojść do wniosku, że podatnicy, którzy w danym roku rozpoczęli opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie muszą się przejmować limitem wynoszącym 150 000 euro.

Przepis ten jednak jest sprzeczny z art. 8 ust. 6 tejże ustawy. Ten bowiem wskazuje, że podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:
1) wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150.000 euro, lub
2) wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150.000 euro.

Zgodnie zatem z powyższym każdy ryczałtowiec, który przekroczy w danym miesiąc przychód 150 000 euro, traci prawo do tej formy opodatkowania od następnego miesiąca. Art. 8 ust. 6 odnosi się do wszystkich podatników korzystających z ryczałtu. Art. 6 ust. 4 pkt 2 natomiast tylko do tych, którzy dopiero rozpoczynają korzystanie z tej formy opodatkowania. Trudno jednak powiedzieć, czy ma on pierwszeństwo przed art. 8. Nawet organy podatkowe nie są w tej kwestii zgodne. Aby zatem uniknąć niepotrzebnego sporu ze swoim urzędem skarbowym, warto poznać jego opinię w tej sprawie. Możliwe jest także wystąpienie o interpretację podatkową w tej sprawie. Trudno jednak określić, jakie stanowisko fiskus zajmie.

Na szczęście feralny przepis art. 8 ust. 6 będzie obowiązywał tylko do końca 2008 r. Od nowego roku natomiast ma wrócić stara regulacja, zgodnie z którą podatnik, który przekroczy wskazany wyżej limit, utraci prawo do rozliczania się na ryczałcie dopiero od przyszłego roku podatkowego.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: