eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt ewidencjonowany: limit 150 000 euro

Ryczałt ewidencjonowany: limit 150 000 euro

2011-08-26 13:00

Gro podatników korzystających z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym uważa, aby nie przekroczyć progu, który spowoduje utratę prawa do tej formy opodatkowania. Limitem tym nie muszą się jednak przejmować wszyscy, którzy płacą podatek od przychodu.

Przeczytaj także: Ryczałt ewidencjonowany: preferencja dla nowych firm?

Wskazane we wstępie ograniczenie znalazło się w art. 6 ust. 4 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Przepis ten mówi, że podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

W roku 2008 ustawodawca wprowadził tutaj dodatkowe ograniczenie, które to mówiło, że (art. 8 ust. 6 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym) podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:
1) wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150.000 euro, lub
2) wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150.000 euro.

Przepis ten na szczęście obowiązywał tylko rok i z dniem 01 stycznia 2009 r. został uchylony.

Nie mniej podatnicy nadal muszą uważać na limit sprzedaży w wysokości 150 000 euro, który każdego roku jest przeliczany na złote polskie – jego przekroczenie w danym roku podatkowym powoduje bowiem, że w roku następnym nie będą mogli skorzystać z opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego (na co wskazuje wprost art. 6 ust. 4 tejże ustawy).

Jak już jednak podkreśliliśmy we wstępie, nie wszyscy podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania limitem tym musza się przejmować. Dlaczego?
Otóż limit stosuje się jedynie do przychodów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, czyli do przychodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W ten sposób opodatkowane są jednak nie tylko przychody wskazane wyżej, ale także przychody z tzw. prywatnego najmu, o czym mówi nam art. 6 ust. 1a tejże ustawy: Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Co za tym idzie, podatnicy trudniący się prywatnym najmem poza prowadzoną działalnością gospodarzą, którzy wybiorą dla tego źródła przychodu opodatkowanie ryczałtem, nie muszą się martwić, że w następnym roku utracą prawo do tej formy opodatkowania wskutek uzyskania zbyt wysokich przychodów. Dodajmy także, że bez względu na ich wysokość stawka podatku zawsze wynosi tutaj 8,5%.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: