eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny

Ulga na dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny

2008-03-26 13:43

Ulga prorodzinna przysługuje po spełnieniu warunków ściśle określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ich właściwa interpretacja sprawia nadal wiele problemów. Dzisiaj zajmiemy się ulgą na dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny oraz studiujące poza granicami kraju.

Przeczytaj także: Ulga na dzieci a PIT-40 od pracodawcy

To, na jakie dzieci przysługuje ulga prorodzinna, zostało doprecyzowane w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Są to:
  1. dzieci małoletnie,
  2. dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
  3. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku

O tym, że powyższe przepisy sprawiają problemy także organom podatkowym, przekonała się jedna z użytkowniczek naszego forum. Wskazała, że urząd skarbowy zakwestionował jej prawo do ulgi na dziecko, które otrzymuje zarówno zasiłek pielęgnacyjny i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czy słusznie?

Ustawodawca wyraźnie wskazał, na jakie dzieci ulga przysługuje. Podzielił je na trzy grupy w powyższym przepisie. Wśród nich znalazły się dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny. To jedyny warunek, jaki trzeba spełnić w tej grupie dzieci. Tym samym, zdaniem autora, nie jest istotne, czy dziecko takie uzyskuje także inne dochody. Jeżeli otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, ulga przysługuje.

Dodajmy, że ustawodawca uzależnił prawo do ulgi od uzyskiwanych dochodów jedynie do trzeciej grupy dzieci, tj. do tych, które są pełnoletnie, nie ukończyły 25 lat i uczą się w szkołach. Tylko tutaj nie mogą one osiągać dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Pozostałe dwie grupy (tj. dzieci małoletnie i dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny) mogą osiągać także inne dochody. Gdyby ustawodawca chciał nałożyć dodatkowe ograniczenia, wskazałby je wprost w przepisach, jak ma to miejsce w przypadku trzeciej grupy dzieci.

Dzieci studiujące za granicą

Problematyczna jest także sytuacja, gdy dzieci uczą się poza granicami kraju (chodzi o trzecią grupę dzieci). Niestety w takiej sytuacji ulga nie przysługuje. Przepis art. 6 ust. 4 ustawy o PIT wskazuje bowiem, że dziecko musi uczyć się w szkole lub na uczelni wymienionych w polskich przepisach o systemie oświaty lub prawie o szkolnictwie wyższym.

Od powyższego istnieje jednak pewien wyjątek. Dotyczy on dzieci, które są studentami polskich uczelni lecz zostały przez nią wysłane na pewien okres za granicę, np. na stypendium. Pamiętać tutaj jednak należy także o pozostałych warunkach wynikających z wskazanego wyżej przepisu, które trzeba spełnić, aby z ulgi skorzystać (tj. w zakresie uzyskiwania dochodów).

Ważne dla osób samotnie wychowujących dzieci

Osoby, które samotnie wychowują dzieci także mogą skorzystać z ulgi opisywanej wyżej – jedno nie wyklucza drugiego. Niektórzy podatnicy mają w tym zakresie wątpliwości. Co ważniejsze, regulują to te same przepisy (w zakresie określenia, na które dzieci ulga przysługuje, oraz z którymi można rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko), czyli art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Tym samym, jeżeli dana osoba wychowująca samotnie dziecko nie może się z nim wspólnie rozliczyć, nie może także skorzystać z ulgi prorodzinnej na nie.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: