eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Refinansowanie kredytu a ulga odsetkowa

Refinansowanie kredytu a ulga odsetkowa

2009-03-17 06:20

Do niedawna trwał spór o to, czy zaciągając kredyt na zakup mieszkania i spełniając przy tym warunki do korzystania z ulgi odsetkowej, traci się to prawo po zmianie banku kredytującego zakup nieruchomości.

Przeczytaj także: Ulga odsetkowa a sprzedaż nieruchomości

Interpretacja organów podatkowych brzmiała następująco - zmieniając bank, celem nowego kredytu nie jest zakup nieruchomości, ale spłata wcześniej zaciągniętego zobowiązania, mimo że nie zmienił się pierwotny cel. Wyroki sądów administracyjnych w tej sprawie były jednak inne. Pierwszy z nich – orzeczenie sądu administracyjnego ze Szczecina (z 21 czerwca 2007 r., I SA/Sz 489/06) – jasno określił, że zmiana instytucji kredytowej faktycznie nie wiąże się z modyfikacją celu, na który podatnik pierwotnie przeznaczył pieniądze. Wyroki innych sądów administracyjnych również przychylają się do tego zdania, zakazując jednocześnie zwężającej interpretacji przepisów prawa. Wyroki te mówią wyraźnie, że gdyby ustawodawca chciał osiągnąć cel, do którego dążą organy podatkowe, brzmienie tekstu przepisu byłoby inne: kredyt „bezpośrednio” przeznaczony m.in. na budowę budynku mieszkalnego…”.

Obecnie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na odliczenie w ramach tzw. ulgi odsetkowej odsetek od kredytów refinansowych, zaś organy skarbowe nie powinny mieć co do tego wątpliwości. Potwierdza to prawnik Mateusz Wagemann, współwłaściciel Szczecińskiej Kancelarii Doradczej - SKD s.c. Takie zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po nowelizacji obowiązują też jasne zasady odliczania odsetek od kredytów konsolidacyjnych. Po zmianie nie ma już wątpliwości, że prawo do odliczenia obejmuje tylko tę część pieniędzy, która jest przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego lub kredytu refinansującego kredyt mieszkaniowy. Odsetki związane z częścią przeznaczoną na inne cele, np. konsumpcyjne, nie podlegają odliczeniu.

Nowe regulacje dotyczą osób, które zaciągnęły pożyczkę w latach 2002-2006 r., a teraz będą mogły odliczyć od dochodu odsetki:
  • od kredytu mieszkaniowego,
  • od kredytu lub pożyczki zaciągniętej na spłatę kredytu mieszkaniowego,
  • od każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Można je odliczać do czasu, aż upłynie termin spłaty określony w umowie kredytowej, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

Nowe przepisy przywracają prawo do ulgi osobom, które utraciły je w związku z refinansowaniem czy konsolidacją swojego kredytu. Dotyczy to inwestycji ukończonych przed 1 stycznia 2008 r. Osoby, które zakończą inwestycję w roku 2008 lub w kolejnych latach, będą mogły odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego lub refinansowego po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym za rok, w którym inwestycja została zakończona. Jeśli dana osoba zaciągnęła kredyt np. w 2006 r. na budowę domu, a budowa została zakończona w 2008 r., to odsetki odliczy po raz pierwszy w rozliczeniu za 2008 lub za 2009 r.

Pamiętajmy, że aby poprawnie rozliczyć w tym roku ulgę odsetkową, należy sięgać do przepisów ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz zmiany ustawy nowelizującej ustawę o PIT.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: