eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › VAT marża gdy sprzedaż używanych samochodów w UE?

VAT marża gdy sprzedaż używanych samochodów w UE?

2010-04-03 00:05

Dostawa używanych samochodów, nabytych na podstawie umów kupna-sprzedaży od niemieckich osób prywatnych, w celu ich dalszej odsprzedaży na rzecz firm nienieckich może być opodatkowana w procedurze marży. Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest także potraktowanie jej jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanej stawką 0%. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12.03.2010 r. nr ILPP2/443-12/10-4/ISN.

Przeczytaj także: Sprzedaż samochodu używanego a system VAT marża

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu używanymi samochodami oraz naprawy tych samochodów. Kupiła ona na podstawie umów kupna-sprzedaży, w celu ich dalszej odsprzedaży, używane samochody od obywateli Niemiec. Auta te wymagały niewielkich napraw, których podatniczka dokonała. Następnie samochody te zostały zbyte dla firmy niemieckiej będącej czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej. Sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT marża z naliczonym podatkiem wg stawki 22% w kwocie marży. Wnioskodawczyni zadała pytanie czy działanie takie było prawidłowe, czy też mogła ona bądź powinna uznać powyższe za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosować stawkę 0%? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - jak stanowi ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w roku 2009 Zainteresowana dokonała zakupu używanych samochodów osobowych na umowę kupna-sprzedaży od osób fizycznych. Osoby te są obywatelami Niemiec, nie są podatnikami podatku od wartości dodanej.

Stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: