eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ubezpieczenie samochodu: jaki kurs euro?

Ubezpieczenie samochodu: jaki kurs euro?

2011-06-13 13:02

Przez kurs sprzedaży walut obcych z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia należy rozumieć kurs obowiązujący w dniu zawarcia tej umowy, a nie kurs z tabeli ogłoszonej w dniu zawarcia umowy.

Przeczytaj także: Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego

Tak wynika z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, zawartego w piśmie z 18 maja 2011 r., będącym odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Tak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOF. Przypomnijmy, że ograniczenie to dotyczy wyłącznie składek z tytułu ubezpieczenia auto casco (AC).

Mogą powstać wątpliwości, czy przez kurs sprzedaży należy tu rozumieć kurs obowiązujący w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, czy też kurs z tabeli ogłoszonej w dniu zawarcia tej umowy. Na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego zamieszczane są bowiem tabele C kursów kupna i sprzedaży walut obcych, które to kursy obowiązują od dnia następującego po dniu ich ogłoszenia. Nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie tego problemu. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wyjaśniło:

"(...) zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Na podstawie powołanego przepisu kwota składek na ubezpieczenie samochodu osobowego zaliczana do kosztów uzyskania przychodów jest limitowana kwotą 20.000 euro. Kwota ta przeliczana jest na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. W sytuacji, w której umowa ubezpieczenia zawarta została np. dnia 6 maja 2011 r., oznacza to, że należy przyjąć kurs sprzedaży euro obowiązujący w tym dniu."


Wspomnijmy, że omawiane wątpliwości nie występują na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie do przeliczenia kwoty 20.000 euro na złote stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez NBP z dnia zawarcia umowy (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o PDOP). Średnie kursy NBP, ogłaszane w tabeli A kursów średnich, obowiązują w dniu ogłoszenia tabeli. W związku z tym, kurs np. z tabeli ogłoszonej 18 maja 2011 r. jest jednocześnie kursem obowiązującym w tym dniu.


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: