eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż samochodu: rozliczenie kosztów ubezpieczenia

Sprzedaż samochodu: rozliczenie kosztów ubezpieczenia

2021-05-13 13:14

Sprzedaż samochodu: rozliczenie kosztów ubezpieczenia

Rozlicenie polisy po sprzedaży samochodu © Andrey Popov - Fotolia.com

Samochody firmowe trzeba ubezpieczać tak samo jak prywatne, a wydatki na ten cel można zaliczać do kosztów podatkowych. Co się jednak stanie, gdy w trakcie trwania ubezpieczenia samochód zostanie sprzedany? Szczegóły w tym zakresie wyjaśniamy poniżej.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach podatkowych

W artykule Ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach podatkowych zostały opisane zasady rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na ubezpieczenie firmowych samochodów osobowych. Polisy odnoszące się do takich pojazdów dotyczą na ogół okresu kolejnych 12 miesięcy. Co się stanie, gdy w tym czasie samochód zostanie sprzedany? Co z kosztami a co z przychodami podatkowymi? Wszystko zależy od tego, czy składki są podatnikowi zwracane.

Składki niezwracane zbywcy samochodu


W przypadku składek OC co do zasady może nie wystąpić ich zwrot za okres po sprzedaży samochodu – chyba że nowy właściciel wypowie polisę. W przypadku składek AC do ich zwrotu dotychczasowemu właścicielowi samochodu na ogół dochodzi.

W odniesieniu do składek, które nie są zwracane właścicielowi, a obejmujących okres, kiedy to już właścicielem pojazdu on nie jest, organy podatkowe uznają, że te stanowią koszt podatkowy u dotychczasowego właściciela.
Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.03.2020 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.26.2020.1.DK wyjaśnił, że „(…) skoro Wnioskodawca sprzedaje składnik majątku Spółki – ciągnik siodłowy, który podlegał ubezpieczeniu OC i AC, a Wnioskodawca poniósł koszt tego ubezpieczenia, to istnieje związek poniesionego wydatku z ww. tytułu z przychodem uzyskanym ze sprzedaży ww. pojazdu.

Tym samym, stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży ciągnika siodłowego wartość nierozliczonej w kosztach składki ubezpieczeniowej OC i AC może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Jednocześnie do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego – jak słusznie zaznaczył Wnioskodawca – nie znajdą zastosowania wyłączenia z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (…)”


W rozpatrywanej przez organ sprawie koszty polis były rozliczane w czasie.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Rozlicenie polisy po sprzedaży samochodu

Sprzedałeś samochód firmowy i zastanawiasz się, co zrobić z polisą ubezpieczeniową za okres przypadający po sprzedaży? Wydatków zaliczonych z tego tytułu do kosztów korygować nie musisz. Jeżeli jednak otrzymasz zwrot części polisy od ubezpieczyciela, będziesz musiał z tego tytułu rozpoznać przychód.


W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.11.2017 nr 0111-KDIB1-3.4010.322.2017.1.MBD. Tutaj dodatkowo wnioskujący wprost podkreślił, że na moment sprzedaży pojazdów część składek nie była jeszcze zaliczona do kosztów podatkowych.

Składki zwracane właścicielowi pojazdu


W sytuacji, gdy poprzedni właściciel otrzyma zwrot części składek ubezpieczenia zbywanego pojazdu, otrzymany zwrot stanowi dla niego przychód podatkowy w tej części, w jakiej składki zostały zaliczone do kosztów podatkowych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.11.2017 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.354.2017.1.MBD wskazał, że „(…) Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a updop, do przychodów nie zalicza się m.in. zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Należy przy tym podkreślić, że aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii „innych wydatków”, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a cyt. ustawy, konieczne jest, aby wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony, a następnie zwrócony podatnikowi. Przy czym wydatek poniesiony powinien być odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc „wydatek zwrócony” to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony. Zwróconym innym wydatkiem nie jest bowiem uzyskana przez podatnika kwota, która tylko odpowiada wartości poniesionego wydatku.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli zwrot poniesionych wydatków dotyczyć będzie kosztów, które były wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas zwrócone wydatki będą dla podatnika przychodem podatkowym.

W konsekwencji, należy stwierdzić, że Spółka w chwili zwrócenia jej składek - uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów - powinna wykazać je jako przychód.(…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: