eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Lokaty i kredyty bankowe a podatek dochodowy

Lokaty i kredyty bankowe a podatek dochodowy

2011-11-07 11:35

Przedsiębiorca, który wybiera określony produkt bankowy powinien wiedzieć, jakie rodzi on skutki podatkowe. Przykładowo inaczej rozlicza się koszty związane z zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego, a inaczej kredytu obrotowego. Przedsiębiorca, który zaciąga kredyt inwestycyjny i chce podnieść sobie koszty dla celów podatkowych powinien negocjować z bankiem, aby ten naliczył odsetki po zakończeniu inwestycji.

Przeczytaj także: Zaciąganie/udzielanie pożyczek jako działalność finansowa firmy

Klient, który rozważa zaciągnięcie kredytu obrotowego będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych wyłącznie skapitalizowane lub zapłacone odsetki. Spłata raty kapitałowej kosztem już nie będzie. W innej sytuacji będzie przedsiębiorca, który rozważa zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. Taki kredyt bowiem nie generuje kosztów z tytułu odsetek i prowizji dopóki inwestycja nie zostanie oddana do użytkowania. Jeśli przedsiębiorcy zależy więc na podwyższeniu kosztów dla celów podatkowych, powinien negocjować z bankiem takie zapisy umowy, żeby większość kosztów odsetkowych przypadła na okres po zakończeniu inwestycji.

Negocjuj harmonogram spłaty
Wpływ na podatki firmy ma także harmonogram naliczania odsetek. W przypadku przedsiębiorstw, które odnotowują bardzo wysokie przychody, bardziej opłaca się skumulować płatności odsetek w latach o wysokich przychodach. Wtedy odsetki stanowiące koszty uzyskania przychodów zmniejszą dochód do opodatkowania i tym samym podatek. Lata czy miesiące o niskich przychodach powinny być wolne od kosztów, aby firma nie popadła w straty, bo ich odliczenie jest limitowane w czasie i wysokości.

Odsetki na rachunku przychodem firmy
Utrzymywanie środków na firmowym rachunku bankowym jest wolne od tzw. podatku Belki. Przedsiębiorca powinien mieć jednak świadomość, że zobowiązany jest on do zaliczenia odsetek do przychodów z działalności gospodarczej. Wiąże się to z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego od tych odsetek. Obowiązuje tu zasada kasowa, która oznacza, że dopiero odsetki otrzymane lub skapitalizowane stanowią przychód przedsiębiorcy.

Pozornie płacenie podatku tzw. Belki i podatku dochodowego od odsetek na rachunku bankowym w przypadku przedsiębiorców, wydaje się być jednakowym ciężarem. Jednak wysokość podatku nie jest stała, bo zależy od formy opodatkowania. W przypadku podatku liniowego podatek wyniesie 19% kwoty odsetek. Gdy przedsiębiorca jest opodatkowany przy zastosowaniu skali i osiąga relatywnie wysokie dochody, istnieje ryzyko objęcia dochodu z odsetek stawką 32%. W najkorzystniejszej sytuacji są przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą opodatkowane są w tym przypadku stawką ryczałtu w wysokości 3%.

Lokata przedsiębiorcy z podatkiem Belki
Nieco inaczej wyglądają skutki podatkowe odsetek naliczanych od środków zdeponowanych na lokacie zakładanej przez przedsiębiorcę działającego w formie osoby fizycznej. W świetle wydawanych interpretacji indywidualnych, założenie lokaty przez przedsiębiorcę traktowane jest jak otwarcie depozytu przez osobę fizyczną nieprowadząca działalności. Tak więc środki te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19% i nie zostaną zaliczone do przychodów firmy. Nie ma przy tym znaczenia, czy lokata jest w tym samym banku, co rachunek firmowy, czy w innym. Pamiętać jednak trzeba, że lokaty z dzienną kapitalizacją pozwalają ominąć podatek z uwagi na funkcjonującą cały czas tzw. ulgę zaokrągleniową. Bez znaczenia jest więc w tym przypadku status przedsiębiorcy – każda osoba fizyczna zakładająca taką lokatę może korzystać z ulgi.

Zwrot wydatków dokonanych kartą opodatkowany
Coraz częściej banki proponują w swojej ofercie usługę „moneyback”, dzięki której klienci dokonujący zakupów przy użyciu karty kredytowej lub debetowej mogą liczyć na określony procentowo zwrot części poniesionych wydatków. W regulaminach promocji szczegółowo określone są zasady i limity przyznawania zwrotów gotówkowych. Klient korzystający z firmowej karty kredytowej lub debetowej i otrzymujący zwrot na kartę zobowiązany jest do wykazania przychodu z tego tytułu. Przychód ten stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak pozostałe przychody firmowe zgonie z przyjętą przez podatnika formą opodatkowania.


Joanna Szlęzak-Matusewicz, Tax Care

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: