eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Pisma do urzędu skarbowego wolno wysłać telefaksem

Pisma do urzędu skarbowego wolno wysłać telefaksem

2011-12-21 13:04

Resort finansów potwierdził w odpowiedzi na interpelację poselską, że pisma do organów podatkowych wolno wysyłać telefaksem. Jednak aby te pisma wywoływały skutki prawne, muszą być spełnione dodatkowe warunki.

Przeczytaj także: Kontakt z urzędem skarbowym nie tylko osobisty

Czego dotyczy problem związany z używaniem telefaksu w kontaktach z fiskusem?
W interpelacji nr 23474 zwrócono się do Ministra Finansów o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących korzystania z telefaksu przy wnoszeniu podań do organów podatkowych. Podniesiono m.in., że w związku z ubiegłoroczną zmianą treści art. 168 § 1 op nie ma w niej już mowy o możliwości składania takich podań telegraficznie za pomocą dalekopisu i telefaksu. Dla wielu podatników może to stanowić utrudnienie, gdyż wysłane w ten sposób pisma będą uznawane przez organy podatkowe za nieskutecznie doręczone.

Jak do tego problemu odniósł się resort finansów?
W odpowiedzi na wspomnianą interpelację Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że nadal jest możliwe składanie do fiskusa podań za pomocą telefaksu. Jedną z zasad postępowania podatkowego jest zasada pisemności wyrażona w art. 126 op. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w dyspozycji art. 168 § 1 op. Powołany przepis w brzmieniu obowiązującym od 17 czerwca 2010 r. stanowi, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.

Ministerstwo Finansów podkreśliło przy tym, że w istocie każde podanie, poza wniesionym ustnie, ma pisemny charakter. Dotyczy to również podania wniesionego za pomocą telefaksu.
Podanie wniesione faksem trzeba później własnoręcznie podpisać!
Resort finansów zwrócił jednak uwagę na to, że figurujący na takim (tj. przesłanym faksem) podaniu podpis nie może być uznany za podpis własnoręczny. Uważa się go tylko za kopię własnoręcznego podpisu, wydrukowaną przez urządzenie organu podatkowego. Dlatego dla skuteczności podania wnoszonego przez podatnika za pomocą telefaksu konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem nadawcy. Tylko taki podpis spełnia bowiem wymagania wynikające z art. 168 § 3 op. W celu zadośćuczynieniu wymogom powołanego przepisu organ podatkowy jest zobligowany wezwać wnoszącego podanie do usunięcia takiego braku formalnego w trybie art. 169 § 1 op.

Podstawa prawna:
art. 126, art. 168 § 1 i 3, art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) - op.


Doradztwo dla księgowych plus wszystko, czego potrzebujesz do bezbłędnego rozliczania Twojej firmy, w jednym miejscu. W Portalu FK www.portalfk.pl indywidualnie skonsultujesz się z ekspertami i otrzymasz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę.

oprac. : Mariusz Olech / Portal FK Portal FK

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: