eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ważne terminy podatkowe w styczniu 2012 r.

Ważne terminy podatkowe w styczniu 2012 r.

2012-01-20 13:44

Zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, a także płatnicy muszą pamiętać, że miesiąc styczeń to czas, w którym fiskusowi trzeba przekazać szereg dokumentów rozliczeniowych i nie tylko. Najważniejsze terminy w tym zakresie przedstawiamy poniżej.

Przeczytaj także: Zeznanie roczne gdy brak PIT-11

1.1. Terminy dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych


W związku z zakończeniem "starego" roku podatkowego i rozpoczęciem "nowego", podatnicy zobowiązani są do złożenia różnego rodzaju oświadczeń, a także zeznań podatkowych, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W opracowaniu tym przedstawimy najważniejsze terminy przypadające w styczniu 2012 r., o których muszą pamiętać osoby prawne, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zawiadomienie o korzystaniu ze zwolnienia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2012 r.
Ze zwolnienia tego mogą skorzystać podatnicy będący małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Są oni zwolnieni z obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym następującym bezpośrednio po (art. 25 ust. 11 ustawy o PDOP):
 1. pierwszym roku podatkowym - w przypadku gdy rok ten trwał co najmniej pełnych 10 miesięcy kalendarzowych albo
 2. drugim roku podatkowym - w przypadku gdy rok ten trwał krócej niż ww. 10 miesięcy.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w 2012 r. jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia (w formie pisemnej) o korzystaniu z tego zwolnienia, w terminie do 20 stycznia 2012 r. (piątek).

Kwestie związane z omawianym zwolnieniem uregulowane zostały w art. 25 ust. 11-17 ustawy o PDOP. Wskazano tam również podmioty, które nie mogą skorzystać z ww. zwolnienia.

Zawiadomienie o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych
Podatnicy, którzy zamierzają w 2012 r. ustalać dla celów podatkowych różnice kursowe według przepisów ustawy o rachunkowości, muszą o tym zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 31 stycznia 2012 r.

W przypadku wyboru tej metody ustalania różnic kursowych, podatnicy zobowiązani są ją stosować przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda (art. 9b ust. 3 ustawy o PDOP).

Złożenie rocznych deklaracji za 2011 r. w terminie do 31 stycznia 2012 r. (wtorek):
 • CIT-6AR - deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
  Deklarację tę składają spółki przejmujące przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, które są zobowiązane do wpłaty podatku od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP, a także spółki zwolnione od podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ww. ustawy w związku z utratą prawa do tego zwolnienia.

  Deklarację składa się do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
 • CIT-11R - deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR.
  Do złożenia tej deklaracji zobowiązani są podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o PDOP, od których nie pobrano zryczałtowanego podatku dochodowego w związku ze złożonym przez nich oświadczeniem (CIT-5), lub którzy nie uiścili tego podatku w związku z zadeklarowaniem (w deklaracji CIT-6AR) przeznaczenia dochodu na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 ww. ustawy, a którzy dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkowali na inne cele niż wymienione w tym przepisie.

  CIT-11R składa się do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
 • CIT-6R - deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Deklaracja składana jest przez osoby prawne, które są obowiązane do poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uzyskanych przez polskich podatników.

  CIT-6R składa się do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika (czyli podmiotu, na rzecz którego wypłacono należność) naczelnik urzędu skarbowego, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
 • CIT-10Z - deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Deklaracja składana jest przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które pobrały zryczałtowany podatek od należności wypłaconych podatnikom zagranicznym, z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP (np. z tytułu odsetek, należności licencyjnych, dywidend, itd.).

  CIT-10Z przesyła się do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: