eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Świadczenia dla spółki: przychody i koszty podatkowe

Świadczenia dla spółki: przychody i koszty podatkowe

2012-04-23 11:34

Świadczenia dla spółki: przychody i koszty podatkowe

Przychody i koszty podatkowe © Nazzalbe - Fotolia.com

Wspólnicy spółki osobowej oprócz wniesienia wkładu świadczą również inne czynności, które wynikają z bieżących potrzeb, takie jak udostępnienie samochodu, wynajęcie bądź użyczenie lokalu, pożyczka czy wykonywanie pracy. Świadczenia te mają różny charakter, czasem są odpłatne, częściowo odpłatne albo nieodpłatne. Jakie podatkowe skutki mają powyższe świadczenia.

Przeczytaj także: Wartość świadczeń częściowo odpłatnych w podatku dochodowym

Przepisy ustawy o PIT nie nadają spółkom osobowym przymiotu podatnika. Podatnikami pozostają wspólnicy, którzy z dochodów uzyskanych w ramach spółki rozliczają się według wskazówek zawartych w ustawie (tj. w art. 8 ust. 1–2 ustawy o PIT). Zgodnie z tymi regulacjami przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Zasadę tę stosuje się również do rozliczania kosztów uzyskania przychodów (a także wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz do ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną).

Wynika z tego, że świadczenie wspólnika na rzecz spółki osobowej jest również świadczeniem „dla samego siebie” i w tym zakresie, jeśli jest:
 • nieodpłatne – nie stanowi dla świadczeniodawcy przychodu,
 • odpłatne – nie stanowi dla świadczeniodawcy kosztu podatkowego.

Nieodpłatne świadczenia wspólnika na rzecz spółki
Według najbardziej zwięzłej definicji, świadczenie nieodpłatne to takie, z którym nie łączy się żadna forma ekwiwalentu. W świetle obowiązujących przepisów wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń jest przychodem z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT). Przy czym wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami bądź prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy o PIT).

Natomiast wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:
 • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu,
 • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy bądź praw tego samego rodzaju lub gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

fot. Nazzalbe - Fotolia.com

Przychody i koszty podatkowe

Świadczenia dla spółki: przychody i koszty podatkowe


PRZYKŁAD
Spółkę cywilną ALFA tworzą trzej wspólnicy: A, B i C. Ich udziały w zyskach spółki wynoszą odpowiednio:
 • wspólnik A – 25%,
 • wspólnik B – 25%,
 • wspólnik C –50%.

Wspólnik A, będący właścicielem budynku, oddał spółce do bezpłatnego używania na potrzeby biurowe jeden z lokali w tym budynku, o powierzchni 50 m2. Umowa przewiduje, że korzystanie przez spółkę z lokalu będzie trwać maksymalnie przez jeden rok.

Wartością świadczenia wspólnika A będzie równowartość czynszu, który należałoby zapłacić w razie zawarcia umowy najmu lokalu na warunkach komercyjnych. Załóżmy, że jest to kwota 1.800 zł miesięcznie. Wspólnik A nie uzyskuje z tego tytułu przychodu, natomiast przychody wspólników B i C oblicza się proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w zysku spółki.

W związku z tym przychód wspólnika:
 • B wynosi: 25% × 1.800 zł = 450 zł miesięcznie,
 • C wynosi: 50% × 1.800 zł = 900 zł miesięcznie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: