eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Opłata skarbowa jako koszty uzyskania przychodu

Opłata skarbowa jako koszty uzyskania przychodu

2013-09-11 13:30

Opłata skarbowa jako koszty uzyskania przychodu

Opłata skarbowa jako koszty uzyskania przychodu © serq - Fotolia.com

Zarówno na etapie zakładania działalności gospodarczej jak i w toku jej prowadzenia, przedsiębiorcy ponoszą szereg wydatków, w tym również związanych z opłatami skarbowymi nakładanymi przez urzędy, wójtów lub inne organy. Pobierane są one w związku z dokonaniem określonych czynności urzędowych lub wydaniem zezwoleń lub zaświadczeń.

Przeczytaj także: Opłata skarbowa w koszty podatkowe firmy

Wśród nich można wymienić opłaty za rejestrację jako podatni VAT, czy za udzielone pełnomocnictwo. Obowiązek uiszczenia tej opłaty dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, na których wniosek są dokonywane czynności podlegające opłacie, z wyjątkiem podmiotów zwolnionych. Czy każdą z opłat skarbowych podatnik może zakwalifikować jako koszt podatkowy?

Jak wynika z regulacji zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak wiadomo, aby wydatek mógł zostać ujęty w kosztach musi mieć związek z prowadzoną działalnością (bezpośredni lub pośredni). Nieodzownym wymogiem jest również prawidłowe udokumentowanie poniesionej opłaty. W sytuacji gdy opłata uiszczana jest w kasie urzędu lub innej instytucji, przedsiębiorca powinien otrzymać potwierdzenie zapłaty zaopatrzone w:
  • datę,
  • wartość wniesionej opłaty,
  • tytuł wniesionej opłaty, oraz
  • podpis osoby, która bezpośrednio poniosła dany wydatek.

Niektóre opłaty skarbowe można uiszczać bezpośrednio na rachunek bankowy odpowiedniego organu. W tym przypadku dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty będzie zatem potwierdzenie wykonania przelewu bankowego.

fot. serq - Fotolia.com

Opłata skarbowa jako koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorca prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów opłaty skarbowe, co do zasady, powinien ujmować w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki.


Przedsiębiorca prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów opłaty skarbowe, co do zasady, powinien ujmować w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki.

Warto podkreślić, że podatnik może ubiegać się o zwrot poniesionej opłaty skarbowej w sytuacji, gdy czynność administracyjna, w związku z którą została poniesiona, nie doszła do skutku. Zwrot nie następuje samoistnie, jedynie na wniosek zainteresowanego. Wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie. Zwrócona kwota zostanie przelana na rachunek bankowy, wskazany we wniosku, wysłana przekazem pocztowym (w tym przypadku wysokość opłaty skarbowej podlegającej zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty pocztowe) lub będzie można ją odebrać w kasie właściwego organu podatkowego. W sytuacji, gdy opłata skarbowa została już zakwalifikowana do kosztów podatkowych, należy dokonać korekty w tym zakresie.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: