eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Biura rachunkowe ze zwolnieniem z VAT od maja 2015 r.

Biura rachunkowe ze zwolnieniem z VAT od maja 2015 r.

2015-04-22 12:41

Biura rachunkowe ze zwolnieniem z VAT od maja 2015 r.

Biura rachunkowe ze zwolnieniem z VAT od maja © apops - Fotolia.com

Drobni przedsiębiorcy, których obrót roczny nie przekracza 150 000 zł, co do zasady nie muszą rozliczać podatku VAT, a korzystać w tym zakresie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT. Niestety ze zwolnienia tego zostały wyłączone m.in. usługi doradztwa (z pewnymi nielicznymi wyjątkami). Z uwagi na zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym powstał w związku z powyższym problem, czy owo zwolnienie przysługuje biurom rachunkowym.
Ustawa o VAT nie definiuje bowiem pojęcia doradztwa. Jeszcze nie tak dawno fiskus w tym zakresie odnosił się do definicji słownikowej, zgodnie z którą doradzać to „udzielać porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Powoływano się tutaj także na przepisy ustawy o doradztwie podatkowym, która wyjaśniała, co mieści się z kolei w takim pojęciu. Na tej podstawie organy podatkowe wydawały interpretacje, zgodnie z którymi, jeżeli działalność biura rachunkowego skupiała się jedynie na wykonywaniu czynności księgowych, prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu dla swoich klientów (w połączeniu z czynnościami księgowymi) deklaracji, mogła korzystać ze zwolnienia z VAT z uwagi na obroty.

Sytuacja zmieniła się 10 sierpnia 2014 r. wskutek zmiany przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.
Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym w obecnie obowiązującym brzmieniu

fot. apops - Fotolia.com

Biura rachunkowe ze zwolnieniem z VAT od maja

Jeżeli biuro prowadzi księgi oraz sporządza deklaracje czy zeznania podatkowe, nie trudni się natomiast sensu stricte doradztwem podatkowym, obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrujące powstanie u niego na zasadach ogólnych.


Jednocześnie w ustawie o rachunkowości z dniem 10 sierpnia 2014 r. istotnie zostały zmienione przepisy w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W szczególności wykreślone zostały regulacje mówiące o tym, że osoba uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może m.in. prowadzić księgi czy inne ewidencje podatkowe swoich podatników, jak też sporządzać dla nich bądź pomagać im w wypełnianiu deklaracji i zeznań podatkowych.

Poczynając od wskazanej daty organy podatkowe zaczęły uznawać, że biura rachunkowe, jako że wykonują czynności doradztwa podatkowego (prowadzenie ksiąg rachunkowych stało się nagle czynnością zarezerwowaną dla doradztwa podatkowego, pomimo że wymienione wyżej w pkt 2 i 3 czynności wykonywać może niemalże każdy przedsiębiorca), nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT z uwagi na stosunkowo niewielkie obroty.

Gro biur zatem dokonało rejestracji na potrzeby VAT i zaczęło rozliczać ten podatek z uwagi właśnie na wykonywanie czynności doradztwa podatkowego. Nadto zaczął dominować pogląd, że wypełnianie deklaracji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jako czynność doradztwa podatkowego, w 2015 r. winno być ewidencjonowane na kasie fiskalnej bez względu na wartość uzyskanego z tego tytułu obrotu (usługi w zakresie doradztwa podatkowego znalazły się bowiem w kręgu tych, których świadczenie wymaga obowiązkowego stosowania kas rejestrujących).

Ostatecznie jednak Ministerstwo Finansów uznało, że biura rachunkowe, zajmujące się stricte czynnościami technicznymi, które nie mają nic wspólnego z samą istotą „doradzania”, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT określonego w art. 113 ustawy. 09 kwietnia 2015 r. została w tym zakresie wydana interpretacja ogólna nr PT3.8101.2.2015.AEW.16.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: