eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Biura rachunkowe bez podatku VAT i kasy fiskalnej

Biura rachunkowe bez podatku VAT i kasy fiskalnej

2015-06-06 06:03

Biura rachunkowe bez podatku VAT i kasy fiskalnej

Biuro rachunkowe © apops - Fotolia.com

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2015 r. (PT3.8101.2.2015.AEW.16) dotyczy biur rachunkowych prowadzących księgi i ewidencje podatników oraz sporządzających dla nich deklaracje podatkowe. Minister Finansów uznał, że takie czynności nie są doradztwem podatkowym. Rozstrzygnięcie to jest korzystne dla wielu podatników, ponieważ świadczenie usług doradztwa podatkowego łączy się z szeregiem ograniczeń jeśli chodzi o podatek VAT. Uznanie, że działalności biur rachunkowych nie jest doradztwem podatkowym sprawia, że te ograniczenia nie mają zastosowania do tej kategorii podatników.

Przeczytaj także: Biura rachunkowe ze zwolnieniem z VAT od maja 2015 r.

Doradztwo podatkowe - ograniczenia


Jedno z ograniczeń dotyczących świadczenia usług doradztwa podatkowej zostało określone w art. 113 ust. 12 pkt 2 lit b ustawy o podatku od towarów i usług (ustawie o VAT). Przepis ten stanowi, że podatnicy wykonujący usługi doradztwa (w tym więc i doradztwa podatkowego) nie mogą korzystać ze zwolnienia przysługującego ze względu na obrót nieprzekraczający rocznie kwoty 150.000 zł (zwolnienie to przysługuje na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).

Należy także wskazać na § 4 pkt 2 lit h) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepis ten stanowi, że określonych zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących nie można stosować do usług doradztwa podatkowego. Takie usługi, w przypadku świadczeniach ich na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, muszą więc być bezwzględnie rejestrowane na kasie fiskalnej.

Doradztwo w ustawie o doradztwie podatkowym


Problemy interpretacyjne wynikają z ustawy o doradztwie podatkowym. W ustawie tej (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3) wskazano, że czynności doradztwa podatkowego obejmują min.
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Z tej regulacji powyższej, wynika zakwalifikowanie czynności usług biur rachunkowych (min. prowadzenia ksiąg podatkowych i sporządzania deklaracji) jako czynności doradztwa podatkowego. Nie zmienia tego fakt, że zawodowe wykonywanie tych czynności nie jest zastrzeżone dla doradców podatkowych lub innych podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 2).

fot. apops - Fotolia.com

Biuro rachunkowe

Świadczenie usług doradztwa podatkowego łączy się z szeregiem ograniczeń jeśli chodzi o podatek VAT. Uznanie, że działalności biur rachunkowych nie jest doradztwem podatkowym sprawia, że te ograniczenia nie mają zastosowania do tej kategorii podatników.


Zakwalifikowanie usług biur rachunkowych miałoby negatywne skutki w rozliczeniu podatku VAT, o których mowa powyżej. W ostatnim czasie wydano szereg indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, w których organy stanęły na takim stanowisku. Przykładowo można wskazać na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14.1.2015r., sygn. IBPP1/443-1093/14/AW.

Doradztwo podatkowe wg Ministra Finansów


W interpretacji ogólnej z 9 IV 2015 r. Minister Finansów odrzucił powyższe rozumowanie. Oznacza to, że pojęcia usług doradztwa podatkowego (o których mowa w przepisach regulujących podatek VAT) nie należy rozumień w sposób wskazany w ustawie o doradztwie podatkowym. Zdaniem ministra, usługi doradztwa podatkowego należy rozumień w sensie ścisłym. Usługi takie obejmują więc udzielanie porad podatkowych oraz udział w postępowaniu podatkowym. Doradztwem podatkowym nie będzie natomiast prowadzenie księgowości (w tym sporządzenie ksiąg podatkowych i deklaracji). Takie czynności mają bowiem charakter techniczny, a nie prawny.

Innymi słowy, wg interpretacji Ministra Finansów, typowe usługi biur rachunkowych nie są usługami doradztwa podatkowego.

Skutki interpretacji


Rozstrzygniecie ministra Finansów może mieć pozytywne skutki dla wielu biur rachunkowych. Podmioty takie będą więc mogły, pod określonymi warunkami, korzystać ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na kwotę obrotu nie przekraczającą rocznie 150.000 zł oraz ze zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestracyjnych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: