eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wypełnienie zeznania podatkowego = podatek VAT i kasa fiskalna

Wypełnienie zeznania podatkowego = podatek VAT i kasa fiskalna

2015-03-03 13:42

Wypełnienie zeznania podatkowego = podatek VAT i kasa fiskalna

PIT © SylaK - Fotolia.com

Sezon rozliczania PIT-ów za rok 2014 jest w pełni. To oznacza dodatkowe profity m.in. dla biur rachunkowych. Gro Kowalskich i Nowaków bowiem to do takich firm udaje się celem prawidłowego rozliczenia się z podatku za rok ubiegły. Księgowa, czy księgowy który podejmie się wypełnienia wskazanych formularzy musi jednak pamiętać, że ma to dla niego określone konsekwencje.

Przeczytaj także: Biura rachunkowe ze zwolnieniem z VAT od maja 2015 r.

I nie chodzi tutaj jedynie o wykazanie przychodu z tytułu takiej sprzedaży. Skutki są dużo dalej idące. Dlaczego?

Mowa tu o obowiązkach w zakresie podatku od towarów i usług. Należy bowiem pamiętać, że wypełnienie zeznania podatkowego jest czynnością doradztwa podatkowego, a to oznacza, że przedsiębiorca parający się takimi usługami traci prawo do dwóch, bardzo istotnych przywilejów, tj. zwolnienia z ewidencjonowania obrotów przy pomocy kas rejestrujących oraz zwolnienia z VAT z uwagi na obroty.

Zeznanie podatkowe z paragonem z kasy fiskalnej


Obowiązujące od początku 2015 r. rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544) rozszerzyło katalog czynności, które obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na tych urządzeniach. Otóż od tego roku kasę fiskalną winni posiadać podatnicy, którzy świadczą m.in. usługi doradztwa podatkowego.

Co pod tym pojęciem się kryje? Odpowiedzi należy szukać w art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, który wskazuje, że czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Mówiąc zatem w uproszczeniu, wypełnienie PIT-a Kowalskiemu (tj. osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) jest czynnością doradztwa podatkowego, która w roku 2015 winna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej.

fot. SylaK - Fotolia.com

PIT

Wypełnienie PIT-a Kowalskiemu (tj. osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) jest czynnością doradztwa podatkowego, która w roku 2015 winna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej.


Podatnik świadczący takie usługi nie ma tutaj prawa do zwolnienia z uwagi na wartość obrotu (tj. 20 000 zł). W związku z tym wydaje się, że nawet jednorazowe wypełnienie PIT-a dla osoby prywatnej skutkuje powstaniem obowiązku posiadania (i stosowania) kasy fiskalnej i to bez względu na to, czy usługę taką wykona sam doradca podatkowy czy też inny podmiot.
Nawet jednorazowe świadczenie usług doradztwa podatkowego skutkuje powstaniem obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Chodzi tutaj jednakże o świadczenie takich usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli biuro rachunkowe będzie świadczyć takie usługi wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, zakup kasy fiskalnej nie jest konieczny (jako że sprzedaż na rzecz takich podmiotów na kasie w ogóle nie jest ewidencjonowana).

Brak zwolnienia (podmiotowego) z podatku VAT


Świadczenie przez biuro rachunkowe usług polegających na wypełnianiu zeznań rocznych skutkuje brakiem prawa do skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług z uwagi na obroty, określonego w art. 113 ustawy o VAT? – wydaje się że takie stwierdzenie jest prawdziwe.

Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z tym przepisem zwalnia się z podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł (w pierwszym roku działalności limit ten liczy się proporcjonalnie).

Niestety prawa do tego zwolnienia nie mają m.in. podatnicy, którzy świadczą usługi w zakresie szeroko rozumianego doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego).

Skoro zatem wypełnienie zeznania podatkowego jest czynnością doradztwa podatkowego (a więc, wydaje się, że także „doradztwa”), podatnik świadczący takie usługi jest automatycznie pozbawiony prawa do korzystania z omawianego zwolnienia.

Fiskus potwierdza


W kwestii korzystania ze zwolnienia z VAT przez firmę zajmującą się sporadycznym wypełnianiem zeznań podatkowych wypowiedział się ostatnio m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 02.01.2015 r. nr IBPP1/443-932/14/AW.

Spółka prowadziła przede wszystkim działalność rachunkowo-księgową (gdzie obok zwykłego księgowania operacji, czy prowadzenia rozliczeń kadrowo-płacowych, w ramach obsługi kompleksowej wypełniała i wysyłała w imieniu swoich klientów także deklaracje do urzędu skarbowego czy ZUS-u). Nie udzielała natomiast porad podatkowych, prawnych czy finansowych jak też nie zajmowała się doradztwem podatkowym. Spółka nie zatrudniała przy tym osób legitymujących się tytułem doradcy podatkowego czy prawników.

We wniosku nie wykluczono jednak, że w zależności od potrzeb rynku mogą pojawić się zlecenia dotyczące wypełniania zeznań podatkowych. W związku z tym zadano pytanie, czy spółka może korzystać ze zwolnienia z VAT określonego w art. 113 ust. 1 ustawy?

Fiskus uznał, że samo świadczenie usług rachunkowych czy rachunkowo-księgowych może korzystać ze zwolnienia z tego podatku (niemniej powyższe zdaje się budzić pewne wątpliwości, gdyż takie usługi również zostały określone jako czynności doradztwa podatkowego; dlatego też inne organy podatkowe mogą próbować objąć VAT-em nawet usługi księgowe; powyższe przybiera na sile po deregulacji zasad usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Co innego, jeżeli idzie o wypełnianie (nawet sporadyczne) zeznań podatkowych.
Jak czytamy w interpretacji:
„(…) Wnioskodawca nie wyklucza bowiem sporządzania jednorazowych zeznań podatkowych w oparciu o pojedyncze zlecenia, co stanowi jednorazową pomoc prawną.
Zatem planowane przez Wnioskodawcę usługi obejmują czynności doradztwa w rozumieniu art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, który wyklucza możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT przy sprzedaży takich usług. (…)”


Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Zawodowe wykonywanie czynności określonych wyżej w punktach 1 i 4 zostało zarezerwowane wyłącznie dla doradców podatkowych (czy też podmiotów uprawnionych w myśl ustawy). Pozostałe mogą wykonywać także inne osoby, czy podmioty.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: