eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czynsz dzierżawny nie zawsze z podatkiem dochodowym

Czynsz dzierżawny nie zawsze z podatkiem dochodowym

2015-08-31 13:29

Czynsz dzierżawny nie zawsze z podatkiem dochodowym

Czy dzierżawa ziemi jest opodatkowanym przychodem na tle podatku dochodowego? © Dusan Kostic - Fotolia.com

Czy dzierżawa ziemi jest opodatkowanym przychodem na tle podatku dochodowego? Wszystko zależy od tego, jaki grunt jest dzierżawiony, w jakim celu i przez kogo. Ustawodawca inaczej traktuje tutaj także osoby fizyczne i inaczej osoby prawne. Te pierwsze od dzierżawy nie zawsze bowiem podatek zapłacą, nie mówiąc już o preferencyjnych stawkach.
Kwestię opodatkowania jednego z dzierżawców rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17.07.2015 r. nr IBPB-2-2/4511-61/15/MMa. Wnioskodawca był właścicielem działek gruntu rolnego o łącznej powierzchni ponad 1,6 ha. Trzy spośród posiadanych działek, o powierzchni 1,4327 ha, wnioskodawca oddał w dzierżawę trzem różnym osobom fizycznym, w zamian za czynsz dzierżawy (płatny rocznie). Działki te są wykorzystywane przez dzierżawców na cele rolnicze. Wnioskodawca zadał pytanie, czy otrzymany czynsz powinien opodatkować PIT-em?

Ważne gospodarstwo rolne


W wydanej interpretacji organ skupił się m.in. na tym, czy grunty wnioskodawcy stanowią gospodarstwo rolne.
Ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym – oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) – za gospodarstwo rolne uważa się natomiast obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Na tej podstawie organ uznał, że wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał przy tym, że że źródłem przychodów jest najem, dzierżawa, oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym także dzierżawa gospodarstwa rolnego lub jego składników, ale na cele nierolnicze.

fot. Dusan Kostic - Fotolia.com

Czy dzierżawa ziemi jest opodatkowanym przychodem na tle podatku dochodowego?

Wszystko zależy od tego, jaki grunt jest dzierżawiony, w jakim celu i przez kogo. Ustawodawca inaczej traktuje tutaj także osoby fizyczne i inaczej osoby prawne. Te pierwsze od dzierżawy nie zawsze bowiem podatek zapłacą, nie mówiąc już o preferencyjnych stawkach.


Zdaniem organu, skoro dzierżawa tyczy się części gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zaś grunty te przez dzierżawców są wykorzystywane na cele rolnicze, to otrzymywany czynsz nie jest przychodem na potrzeby podatku dochodowego.

Poszkodowane osoby prawne


Rolnik, który postanowił wydzierżawić część bądź całość posiadanych gruntów rolnych na cele rolne, które wchodziły do jego gospodarstwa rolnego, nie musi zatem przejmować się podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja przeciwna występuje jednakże w przypadku podatników CIT-u.

Tutaj sprawę spółki kapitałowej rozpatrywał również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ale w interpretacji indywidualnej z dnia 18.06.2015 r. nr IBPBI/2/4510-264/15/SD. Spółka była właścicielem gruntów rolnych, które spełniały definicję gospodarstwa rolnego (tutaj również znajduje się odniesienie do ustawy o podatku rolnym). Spółka została powołana w celu prowadzenia działalności rolniczej, niemniej na początku jej działalność ograniczała się jedynie do dzierżawy stanowiących jej własność gruntów rolnych osobom fizycznym i prawnym. Grunty te dzierżawcy wykorzystywali wyłącznie na potrzeby rolne. Spółka zadała pytanie, czy z tytułu otrzymywanego czynszu dzierżawy będzie musiała zapłacić podatek? Jak się okazało, organ podatkowy uznał że jak najbardziej tak.
W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż aby spółka mogła podatku nie płacić, musiałaby prowadzić działalność rolniczą na wskazanych gruntach. Działalność taką prowadzili jednakże dzierżawcy a nie sama spółka, która skupiła się jedynie na dzierżawie ziemi. Ponieważ dzierżawa gruntów rolnych na cele rolnicze działalnością rolniczą nie jest, podatek trzeba zapłacić.

„(...) Biorąc zatem pod uwagę definicję działalności rolniczej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o pdop, która ma charakter wyczerpujący, stwierdzić należy, że przychody osiągnięte z dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych przez dzierżawców w działalności rolniczej, nie mieszczą się w kategorii przychodów z działalności rolniczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Działalność rolniczą prowadzi bowiem dzierżawca, a nie wydzierżawiający. (...)” - czytamy w interpretacji.

Mamy zatem dwa podobne stany faktyczne – dzierżawę gruntów rolnych przez właścicieli gospodarstw rolnych na cele rolnicze, dwie ustawy o podatkach dochodowych (z czego jedna odnosi się do osób fizycznych, a druga do osób prawnych) i dwa zupełnie odmienne rozstrzygnięcia co do opodatkowania przychodu z dzierżawy takich gruntów.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.