eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Darowizna z zabezpieczeniem darczyńcy to wysoki podatek

Darowizna z zabezpieczeniem darczyńcy to wysoki podatek

2015-09-01 12:44

Darowizna z zabezpieczeniem darczyńcy to wysoki podatek

Dom © Photographee.eu - Fotolia.com

Rodzice, darując dziecku dobytek całego życia, często chcą zabezpieczyć swój byt. W jaki sposób? - ustanawiając na darowanej nieruchomości nieodpłatną służebność osobistą. Dzięki temu zyskują pewność, że nikt ich z tej nieruchomości nie wyrzuci aż do śmierci. Niestety powyższe podatkowo nie jest opłacalne. Pomimo bowiem tego, że rodzic przekazuje dobytek swojego życia, zapłaci od tego niemały podatek.

Przeczytaj także: Umowa dożywocia bez podatku od spadków i darowizn

Powyższe potwierdziły świeże, bo z 28 sierpnia 2015 r., wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 1895/13 i II FSK 1896/13). Chodzi oczywiście o podatek od spadków i darowizn, a sprawa tyczyła się podatników, którzy postanowili darować swój dom córce i zięciowi.
Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem nieodpłatnej służebności.

Mianowicie skarżący na podstawie umowy darowizny przekazali córce oraz zięciowi nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym i garażem. Jednocześnie w tym samym akcie notarialnym została ustanowiona nieodpłatna, dożywotnia i osobista służebność mieszkalna stanowiąca prawo do zamieszkiwania na parterze domu oraz korzystania z podwórza.

Ponieważ służebność taka jest opodatkowana, fiskus zażądał podatku od spadków i darowizn. U każdego z rodziców przyjął roczną wartość służebności ustaloną od 1/2 części całej darowanej nieruchomości. Organ pominął wnioski skarżących o wymierzenie podatku jedynie od tej części nieruchomości, z której faktycznie mogli korzystać (czyli parteru domu).

Sprawa trafiła do sądu. Ten, w pierwszej instancji uwzględnił stanowisko skarżących.
Sąd wskazał, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 u.p.s.d., wartość świadczeń powtarzających się przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysokości rocznego świadczenia pomnożonego przez 10 lat, jeżeli prawo nieodpłatnej służebności zostało ustanowione na czas nieokreślony (ust. 1 pkt 2). Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do obliczenia wartości prawa użytkowania i służebności (ust. 2). Roczną wartość tego prawa ustala się w wysokości 4% wartości rzeczy obciążonej służebnością (ust. 3).

fot. Photographee.eu - Fotolia.com

Dom

Rodzice, darując dziecku dobytek całego życia, często chcą zabezpieczyć swój byt ustanawiając na darowanej nieruchomości nieodpłatną służebność osobistą. Niestety podatkowo nie jest to opłacalne


Sąd uznał, że wykładnia jedynie językowa regulacji ustawowych prowadzi do niejednoznacznych wniosków, które mogą skutkować ustaleniem zobowiązania podatkowego w kwocie wyższej od wartości nabytego nieodpłatnie prawa majątkowego (w postaci służebności osobistej).

Zdaniem WSA
obliczając podstawę opodatkowania z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa majątkowego w postaci służebności osobistej, należy uwzględniać wartość faktycznie nabytego prawa. W realiach niniejszej sprawy oznacza to, że dokonując wymiaru zobowiązania podatkowego należy uwzględnić tylko część budynku, z której skarżący może korzystać w ramach nabytej służebności osobistej.

Sąd wskazał, że powyższe stanowisko podzielały także licznie inne składy orzekające, choć nie jest to jednolita linia orzecznicza.

Na rozstrzygnięcie WSA fiskus złożył jednak skargi kasacyjne i … wygrał. NSA uchylił zaskarżone wyrok przyjmując tym samym, że roczną wartość służebności jako podstawę opodatkowania stanowi 4 proc. wartości całej nieruchomości obciążonej, a nie jedynie tej części, po której osoba, na rzecz której służebność została ustanowiona, może się poruszać. Fiskus zatem miał prawo wyliczyć podatek od całej nieruchomości a nie jedynie od jej części.

To niewątpliwie bardzo niekorzystne rozstrzygnięcie dla podatników. Często bowiem przedmiotem darowizny są nieruchomości o znacznej wartości, co skutkuje wymiarem podatku w bardzo dużej kwocie.

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego są prawomocne.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: