eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Uwaga na podatek przy sprzedaży akcji nabytych w spadku!

Uwaga na podatek przy sprzedaży akcji nabytych w spadku!

2017-06-29 13:48

Uwaga na podatek przy sprzedaży akcji nabytych w spadku!

Jak zapłacić niższy podatek od sprzedaży akcji? © everythingpossible - Fotolia.com

Obrót papierami wartościowymi również jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ile faktycznie trzeba z tego tytułu oddać fiskusowi? Wszystko zależy od sposobu nabycia zbywanych papierów. Opodatkowany jest tutaj dochód, a koszty ustala się różnie. Niekiedy można do nich zaliczyć wydatki poniesione przez inne osoby.
Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie niektórych praw majątkowych. Do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się natomiast m.in. przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 ptk 6 lit. a) ustawy o PIT).

Sposób opodatkowania powyższych określa art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, który wskazuje m.in. że z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% od uzyskanego dochodu.
Przychód z odpłatnego zbycia udziałów, akcji oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę ich własności, bez względu na to, czy towarzyszy mu zapłata (art. 17 ust. 1ab pkt 1 ustawy o PIT).

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu udziałów czy akcji


Przy sprzedaży udziałów czy akcji podatek jest liczony od dochodu. Aby w związku z tym podatek taki prawidłowo policzyć, należy ustalić wartość kosztów uzyskania przychodu.
Dochodem różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 (art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT).

fot. everythingpossible - Fotolia.com

Jak zapłacić niższy podatek od sprzedaży akcji?

Sprzedaż akcji nabytych w spadku to chyba jedyny przypadek, w którym spadkobierca może uwzględnić w kosztach nieswoje, a spadkodawcy, wydatki na ich nabycie.


UWAGA! Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT nie uważa się za koszty podatkowe wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Co za tym idzie, koszty takie określa się nie na moment zakupu wspomnianych papierów wartościowych, a na moment ich sprzedaży (zbycia).
Prawo do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów należy ściśle łączyć z momentem ich zbycia.

Kosztami takimi będzie co do zasady cena nabycia akacji czy udziałów zapłacona przez obecnego sprzedającego oraz ewentualne koszty pośrednictwa powstałe z tytułu zbycia. Niemniej sposoby nabycia powyższych mogą być bardzo różne, stąd koszty takie również będą określane w różny sposób.

Sprzedaż udziałów/akcji przez spadkobiercę


Spadkobierca nie ponosi kosztu związanego z zakupem akcji. Te ponosił bowiem spadkodawca. Jak zatem tutaj koszty rozliczyć?

Do końca 2013 r. fiskus stał na stanowisku (które wywodził na podstawie ówczesnych przepisów), że spadkobierca w rzeczywistości kosztów nie ponosił w związku z nabyciem powyższych, w efekcie czego nie mógł takowych rozpoznać. Jedyne co, to przysługiwało mu zwolnienie z podatku tej części dochodu ze sprzedaży, która przypadała na kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia zbytych papierów wartościowych (art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o PIT). Na szczęście zmienił się stan prawny.
W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych (art. 22 ust. 1m ustawy o PIT).

W związku z tym obecnie podatnik, który odziedziczy udziały bądź akcje i postanowi je sprzedać, w kosztach podatkowych z tego tytułu rozpozna wydatki, jakie poniósł spadkodawca na ich nabycie.
Powyższe dotyczy nabycia tylko w drodze dziedziczenia. Inne sposoby nieodpłatnego nabycia akcji czy udziałów nie uprawniają do rozliczenia w kosztach wydatków ponoszonych przez wcześniejszego ich właściciela.

Trzeba też pamiętać, że wprowadzając powyższe rozwiązanie znowelizowany został art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o PIT. Od 2014r. z tego zwolnienia korzystać może jedynie dochód przypadający na zbyte udziały czy akcje otrzymane w drodze darowizny.
Warto wiedzieć
Dochodu z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi skalą podatkową czy podatkiem liniowym. Należy go kwalifikować jako dochód z kapitałów pieniężnych, który zbywca rozlicza do końca kwietnia roku następującego po roku w którym powstał obowiązek podatkowy. Właściwym do rozliczenia tego dochodu jest zeznanie roczne PIT-38.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: