eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kiedy przedawnia się ponowna korekta w uldze na złe długi w VAT?

Kiedy przedawnia się ponowna korekta w uldze na złe długi w VAT?

2017-09-12 13:35

Kiedy przedawnia się ponowna korekta w uldze na złe długi w VAT?

Przedawnienie VAT od ulgi na złe długi © sitthiphong - Fotolia.com

Gdy dłużnik jest czynnym VAT-owcem i nie płaci wierzycielowi, ten po upływie określonego czasu może skorygować zapłacony od sprzedaży na rzecz takiego nierzetelnego kontrahenta VAT. Jeżeli dłużnik w końcu ureguluje swój dług, wierzyciel dokonuje kolejnej korekty z tego tytułu, ponownie deklarując VAT należny. Czy obowiązek ten się przedawnia?
Po upływie 150 dni od terminu płatności faktury w VAT przyjmuje się, że uprawdopodobniono nieściągalność wierzytelności i przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków wierzyciel może odzyskać od Skarbu Państwa wykazany na niezapłaconych fakturach VAT (a dłużnik skorygować podatek naliczony). A jak powinien się zachować wierzyciel, gdy po rozliczeniu ulgi na złe długi dłużnik ureguluje swoje zobowiązanie?
Art. 89a ust. 4 ustawy o VAT mówi, iż w przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty z tytułu ulgi na złe długi, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Mówiąc zatem innymi słowy, pierwotnie wykorygowany VAT należny trzeba ponownie oddać fiskusowi.

Rodzi się tutaj jednak pytanie, czy taki obowiązek ponownej korekty się przedawnia? Jak długo na wierzycielu spoczywa obowiązek z tytułu zwrotu ulgi na złe długi? Czy, skoro ustawa o VAT milczy w tym zakresie, można przyjąć, że z chwilą np. upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego (które przypomnijmy co do zasady przedawnia się po pięciu latach) wynikającego z faktur, w stosunku do których skorzystano z ulgi na złe długi, można przyjąć, że wierzyciel nie musi oddawać VAT, który został wcześniej skorygowany?

fot. sitthiphong - Fotolia.com

Przedawnienie VAT od ulgi na złe długi

Czy zobowiązanie z tytułu korekty ulgi na złe długi po otrzymaniu zapłaty od dłużnika się przedawnia? Tak i to z reguły po pięciu latach. Niestety okres ten należy liczyć od końca roku, w którym otrzymano zapłatę, a nie tego, w którym powstała sama wierzytelność w stosunku do której korzystano z ulgi na złe długi.


Wydawałoby się, że po to występuje instytucja przedawnienia zobowiązań podatkowych, aby po upływie odpowiednio długiego okresu czasu zagwarantować podatnikom to, iż zobowiązaniami takimi nie muszą się już martwić. Instytucja przedawnienia ma tutaj zagwarantować podatnikom pewność prawa, zaś zapewnienie fiskusowi prawa do bezterminowego egzekwowania pewnych obowiązków podatkowych powoduje zachwianie tej pewności. Tym samym obowiązek ponownej korekty i zwrotu VAT w ramach ulgi na złe długi także powinien się przedawniać.

A co na to fiskus?
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2016 r., nr IBPP2/4512-608/16-1/RSz, wydanej co prawda w zakresie korekty VAT naliczonego przez dłużnika, ale która zajęła się kwestią przedawnienia ulgi na złe długi, wyjaśnia:

„(...) w myśl art. 70 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Istotą przedawnienia uregulowanego w art. 70 Ordynacji podatkowej jest to, że na skutek upływu czasu zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy prawa, zobowiązanie podatkowe bowiem przestaje istnieć.

Zatem, termin początkowy i końcowy przedawnienia zobowiązania podatkowego wyznacza termin płatności zobowiązania podatkowego (z zastrzeżeniem instytucji zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia, które wpływają na końcowy termin przedawnienia). (...)

Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 89b ust. 1 ustawy o VAT ma charakter bezwzględny, bowiem nakłada na dłużnika obowiązek złożenia korekty odliczonej kwoty podatku, w przypadku nieuregulowania należności.

Przepis art. 89b ustawy o VAT nie reguluje kwestii powstania zobowiązania podatkowego w związku z wykonanymi w określonym czasie czynnościami dostaw i usług. Dotyczy on bowiem kwestii nieuregulowanych należności wynikającej z faktury w powiązaniu z terminem płatności określonym w umowie lub w fakturze i swoim działaniem nie wpływa na zobowiązanie podatkowe za okres rozliczeniowy, w którym była wystawiona faktura, rodzi bowiem obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego na bieżąco i tym samym zastosowanie tego przepisu ma wpływ na "bieżące” zobowiązanie podatkowe. (...)”

Zobowiązanie podatkowe z punktu widzenia przepisów ulgi na złe długi po stronie wierzyciela powstaje zatem w związku z zapłatą należności, co do której wcześniej skorzystano z ulgi. Jest ono samoistne i powstaje w momencie zapłaty. Organ przyznał, że i takie zobowiązanie się przedawnia, ale pięcioletni termin jego przedawnienia jest liczony od końca roku, w którym otrzymano zapłatę od dłużnika, a nie zobowiązania z tytułu wcześniejszej dostawy towarów czy świadczenia usług.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: