eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na złe długi przy odwróconym VAT

Ulga na złe długi przy odwróconym VAT

2016-09-20 13:57

Ulga na złe długi przy odwróconym VAT

Ulga na złe długi przy odwróconym VAT © adam88xx - Fotolia.com

Dłużnik, który w określonym terminie nie ureguluje swoich zobowiązań, musi zwrócić do fiskusa odliczony wcześniej VAT. Korektę podatku należy wykazać w deklaracji za miesiąc, w którym jest ona wymagana. Rodzi się przy tym problem, czy obowiązek takiej korekty tyczy się także tych podatników, którzy VAT rozliczają w ramach odwrotnego obciążenia?

Przeczytaj także: Ulga na złe długi przy odwrotnym obciążeniu?

Co do zasady VAT należny, a więc ten od sprzedaży, deklaruje fiskusowi sprzedawca i jest obowiązany odprowadzić go w określonym czasie. Oczywiście powyższe nie oznacza, że z każdej wystawionej faktury VAT należy wpłacać na odpowiednie konto organu podatkowego. Wpłacić trzeba jedynie dodatnią różnicę która powstała pomiędzy obliczonym podatkiem należnym (a więc od sprzedaży) a podlegającym odliczeniu podatkiem naliczonym (od zakupów).

Ustawa przewiduje jednak sytuacje, w których to VAT należny deklaruje/rozlicza nie sprzedawca a nabywca. Przypadków takich jest kilka, m.in. import towarów, import usług czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Wszystkie powyższe wiąże jeden czynnik - otóż sprzedawcą/usługodawcą jest firma spoza Polski - a więc mamy do czynienia z transakcją zagraniczną.

Obowiązek rozliczenia VAT przez kupującego występuje jednakże również przy niektórych transakcjach krajowych. Tyczy się on przede wszystkim sprzedaży/zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.
Otóż jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar znajdujący się w tym załączniku, zaś zarówno sprzedawca jak i nabywca są czynnymi podatnikami VAT (czyli rozliczają ten podatek), a sama transakcja nie korzysta z niektórych zwolnień (np. dla towarów używanych), obowiązanym do rozliczenia podatku VAT od niej jest nie sprzedawca a nabywca towaru.
W przypadku elektroniki występuje jeszcze dodatkowy warunek wartości zawartej transakcji. Sporadycznie zasady te stosuje się też do świadczenia usług.

Powyższe nazywa się mechanizmem odwrotnego obciążenia, czyli przerzuceniem obowiązku rozliczenia podatku od sprzedaży na nabywcę.
Szerzej na temat dokumentowania takich transakcji jak i zachowania się sprzedawcy i nabywcy można poczytać tutaj: Dokumentowanie transakcji w ramach odwrotnego obciążenia

Przy odwróconym VAT zarówno podatek należny jak i naliczony rozlicza nabywca towaru/usługi.

fot. adam88xx - Fotolia.com

Ulga na złe długi przy odwróconym VAT

Ulga na złe długi nie obejmuje tych transakcji u dłużników, które są rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia.


Ulga na złe długi


Przepisy ulgi na złe długi, które znajdują się w ustawie o VAT, mówią natomiast, że wierzyciel może skorygować wykazany podatek wynikających z faktur sprzedażowych dokumentujących wierzytelności nieściągalne. Te uważa się za nieściągalne, jeżeli nie zostaną uregulowane w ciągu 150 dni licząc od upływu terminu płatności określonego na fakturze lub umowie.

Ustawodawca wskazał tutaj pewne dodatkowe warunki, niemniej nie będziemy się nimi zajmować. W przypadku sprzedaży towarów (usług), od których VAT rozlicza nabywca w ramach odwrotnego obciążenia, sprzedawca nie wykazuje podatku. W rezultacie nie występuje tutaj kwota podatku, którą wierzyciel mógłby ewentualnie skorygować korzystając z tej ulgi. Słusznym w związku z tym wydaje się być stwierdzenie, że wierzyciele nie korzystają z ulgi na złe długi, gdy VAT od sprzedaży przez nich dokonanej był rozliczony w ramach odwrotnego obciążenia.
Skorzystanie z ulgi na złe długi jest prawem wierzyciela a nie jego obowiązkiem.

Ulga na złe długi wywołuje określone skutki także po stronie dłużnika. Otóż gdy ten nie ureguluje swojej należności wynikającej z faktury zakupowej dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest on obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Mówiąc innymi słowy, musi on oddać fiskusowi odliczony wcześniej podatek z niezapłaconych faktur.
Uwaga
Przepisy ulgi na złe długi dłużnicy są obowiązani stosować jedynie w zakresie transakcji rozliczanych na terytorium kraju

Niewątpliwie do tego rodzaju transakcji zalicza się zakupy dokonane w ramach odwrotnego obciążenia. Czy w związku z tym opóźnienie w zapłacie sprzedawcy skutkuje koniecznością skorygowania odliczonego podatku?

Wbrew pozorom, na początku kwestia ta wydawała się być sporna. Jedne organy podatkowe twierdziły, że dłużnicy rozliczający VAT w ramach odwrotnego obciążenia muszą korygować odliczony podatek, gdy nie zapłacą sprzedawcy w ustawowym terminie, inne że nie.

Ostatecznie sprawą zajął się resort finansów, który uznał, że ulga na złe długi nie obejmuje tych transakcji u dłużników, które są rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia.

Chodzi tutaj o interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25.09.2014 r. nr PT8/033/29/249/WCH/14/RD-87172, którą to zmienił on wcześniejsze rozstrzygnięcie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2013 r. nr IPPP3/443-79/13-2/JK.
Minister Finansów wypowiedział się zarówno w zakresie stosowania obowiązkowej korekty przy imporcie usług oraz WNT, jak też do transakcji rozliczanych w ramach odwrotnego obciążenia.

W stosunku do tych pierwszych wyjaśnił on, że „(...) ustawodawca w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT nałożył na dłużnika (podatnika) obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju. Z uwagi zatem na fakt, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz import usług pozostają poza dyspozycją art. 89b ustawy o VAT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze(...)”

Co do stosowania ulgi na złe długi przy odwróconym VAT uznał on z kolei, że: „(...) w odniesieniu do nabycia ww. usług i towarów z załącznika nr 11 nabywca nie dokonuje odliczenia kwoty podatku wynikającej z faktury dokumentującej nabycie. Cała operacja rozliczenia podatku naliczonego z należnym odbywa się według dokumentów "wewnętrznych" kupującego. W tym miejscu należy dodatkowo zaznaczyć, że również sprzedający wystawiając fakturę bez kwoty podatku nie skorzysta z ulgi określonej w art. 89a ustawy o VAT.

Reasumując, w tego typu transakcjach brak faktury od dostawcy, w której wykazana byłaby kwota podatku "do odliczenia" i występowanie wewnętrznego rozliczenia podatku naliczonego z należnym przez nabywcę, wyklucza zastosowanie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT (...)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: