eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek VAT: liczymy marżę przy zakupie/sprzedaży towarów używanych

Podatek VAT: liczymy marżę przy zakupie/sprzedaży towarów używanych

2017-09-19 13:44

Podatek VAT: liczymy marżę przy zakupie/sprzedaży towarów używanych

Czym jest marża w podatku VAT © fot. mat. prasowe

Handel elektroniką czy używanymi samochodami - to tutaj przedsiębiorcy najczęściej stosują opodatkowanie marży (pomijając biura podróży, które rozwiązanie to muszą stosować obowiązkowo). Obliczony podatek jest tym niższy, im niższą podatnik uzyskał marżę na sprzedaży. Jakie elementy można tutaj jednak uwzględnić?
Sprzedaż w systemie marży można stosować m.in. przy handlu towarami używanymi. Nie wszystkie towary używane jednakże wchodzą tutaj w grę. Ważne jest to, kto je przedsiębiorcy sprzedał.
Do dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od:
  • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem (czyli np. Kowalskiego);
  • podatników VAT, gdzie dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT;
  • podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana na zasadzie marży;
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT;
  • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających polskim regulacjom VAT marża, zaś nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.
- stosuje się zasadę opodatkowania marży.

Mówiąc w pewnym uproszczeniu opodatkowanie VAT marża można zastosować do sprzedaży tego towaru, który przy zakupie nie był opodatkowany bądź była opodatkowana jedynie jego marża.
Marżą jest natomiast kwota stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Zakupowi danego towaru jednakże często towarzyszą koszty dodatkowe, co bardzo dobrze widać na przykładzie sprowadzanych z zagranicy samochodach osobowych.

fot. mat. prasowe

Czym jest marża w podatku VAT

Przy liczeniu marży na potrzeby VAT od otrzymanej ceny sprzedaży należy wydatki związane z zakupem, ale przekazane poprzedniemu sprzedawcy, a nie wszystkie opłaty związane z tym zakupem. Może to być zatem także np. wyrejestrowanie samochodu czy jego transport bądź przekazanie, ale pod warunkiem że powyższe są należne sprzedawcy a nie odrębnemu podmiotowi.


Pojazd taki trzeba bowiem także przewieźć, zapłacić akcyzę czy inne opłaty administracyjne (związane chociażby z rejestracją, czego klienci często sobie życzą). Kupując samochody na aukcjach często trzeba też zapłacić odpowiednią prowizję ich organizatorom. Czy wszystkie te wydatki można uwzględnić przy liczeniu marży?
Przepisy podatkowe wskazują, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania (czyli marży) podatnik wylicza różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, czyli zapłaconą przez podatnika pierwotnemu sprzedawcy. Otrzymany wynika pomniejsza się następnie (metodą „w stu”) o podatek VAT.

W kwocie tej uwzględnia się wynagrodzenie dla dostawcy za samochód oraz inne koszty związane z transakcją zakupu (czyli np. opłatę za wyrejestrowanie/zarejestrowanie, transport pojazdu i inne koszty związane z tą transakcją, ale pod warunkiem, że te są należne jego sprzedawcy a nie innemu podmiotowi.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lutego 2017 r., nr 1061-IPTPP3.4512.629.2016.2.MWj wyjaśnił, że „(...) przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru otrzymał od podatnika (nabywcy). Tak rozumiana cena towaru (kwota nabycia) obejmuje wszystkie koszty związane z transakcją, jeżeli nabywca towaru (kupujący) ponosi ciężar tych opłat płacąc za nie dostawcy. Do kwoty nabycia, o której mowa wyżej, nie mogą zostać zaliczone koszty, które nie zostały zapłacone i nie są należne dostawcy towaru.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca otrzymuje osobną fakturę za aukcję od firmy Y. Fakt, iż Wnioskodawca należność z tytułu opłaty za aukcję przekazał bezpośrednio dostawcy samochodu nie zmienia podmiotu, wobec którego Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić tą należność.(...)

Wnioskodawca określając podstawę opodatkowania (marżę) powinien wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia (zapłaconą przez Wnioskodawcę pierwotnemu sprzedawcy), pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca ustalając wartość nabycia przedmiotowego samochodu winien uwzględnić kwotę nabycia samochodu oraz koszty związane z transakcją zakupu samochodu, które Wnioskodawca (nabywca towaru - kupujący) zapłacił/ma zapłacić dostawcy samochodu – firmie X, tj. opłatę za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu oraz opłatę za transport. Natomiast opłata za aukcję jest fakturowana przez firmę Y i należność z tytułu tej opłaty przysługuje firmie Y, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu, zatem nie może ona zwiększać kwoty nabycia, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.(...)”

Oceń

1 2

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: