eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż samochodu używanego z fakturą VAT ale bez podatku?

Sprzedaż samochodu używanego z fakturą VAT ale bez podatku?

2017-05-16 13:36

Sprzedaż samochodu używanego z fakturą VAT ale bez podatku?

Sprzedaż samochodu używanego bez podatku? © LuckyImages - Fotolia.com

Wykorzystywane w działalności gospodarczej składniki majątku z reguły, po określonym czasie ich użytku, są sprzedawane. Rzadko kiedy podatnik używa je tak długo, aż nadają się jedynie na złom. Przykładem są tutaj samochody, czy inne ruchomości służące prowadzeniu firmy, zakup których nie następuje z myślą o ich szybkiej sprzedaży. Obecnie, jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedaż taką musi obarczyć z reguły stawką podstawową. Istnieje jednak sposób na ominięcie opodatkowania.

Przeczytaj także: Samochodu "wprowadzonego do firmy" nie można sprzedać na VAT-marżę

O ile w podatku dochodowym sprzedaż składników majątku związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w postaci chociażby środków trwałych, zawsze generuje przychód (chociaż dochód niekoniecznie musi tutaj wystąpić, jeżeli bowiem niezamortyzowana część wartości początkowej będzie większa od ceny sprzedaży, zbycie takie wygeneruje stratę), tak w podatku od towarów i usług dostawa taka nie zawsze musi skutkować wystąpieniem podatku należnego.

Na wstępie przypomnijmy, że do końca 2013 r. sprzedaż towarów uznawanych w myśl przepisów ustawy VAT-owskiej za używane, przy nabyciu których podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, korzystała ze zwolnienia z tego podatku. Niestety od stycznia 2014 r. przepisy w tym zakresie uległy mocnemu ograniczeniu, wskutek czego większość takich transakcji, która do końca 2013 r. była zwolniona z podatku, od początku roku 2014 stała się opodatkowana i to z reguły stawką podstawową (która obecnie wynosi 23%).
Obecnie obowiązująca linia interpretacyjna organów podatkowych wskazuje jednak, że do sprzedaży używanych ruchomych składników majątku, które służyły prowadzeniu działalności gospodarczej, można zastosować opodatkowanie marżą. Dzięki temu rozwiązaniu podatnik wprawdzie nie wykaże już do dokonywanej sprzedaż stawki zwolnionej, niemniej bardzo często (a niemalże zawsze) nie wystąpi konieczność zapłaty z tego tytułu VAT. Dlaczego?

Opodatkowanie marżą to specjalna procedura w rozliczaniu VAT, gdzie podatek ten płaci się jedynie od uzyskanej na sprzedaży marży, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu zysku osiągniętego na danej transakcji.
Regulacja ustawowa, zawarta w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT wskazuje, że w przypadku podatnika dokonującego dostawy m.in. towarów używanych, nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przed rokiem 2014 fiskus stał na stanowisku, że powyższe w zasadzie można stosować jedynie do towarów handlowych. Tylko takie bowiem można było uznać za nabyte w celu odprzedaży. Warunku takiego nie spełniały natomiast środki trwałe. Niemniej z uwagi na zwolnienie z podatku przewidziane dla dostawy towarów używanych w działalności gospodarczej, nikt wtedy nad powyższym zagadnieniem bardziej się nie rozwodził.

fot. LuckyImages - Fotolia.com

Sprzedaż samochodu używanego bez podatku?

Wykorzystywane w działalności gospodarczej składniki majątku z reguły, po określonym czasie ich użytku, są sprzedawane. Przykładem są tutaj samochody. Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, sprzedaż taką musi obarczyć z reguły stawką podstawową. Istnieje jednak sposób na ominięcie opodatkowania.


Temat ten jednak powrócił w roku 2014, kiedy to wspomniane zwolnienie dla sprzedaży towarów używanych zostało istotnie ograniczone. Co ciekawe, organy bez większych problemów zaczęły przyznawać, że w przypadku sprzedaży środków trwałych faktycznie zastosowanie opodatkowania marżą jest możliwe.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 28.04.2014 r. nr IPPP2/443-200/14-2/BH (interpretacja została usunięta ze zbioru udostępnionego na stronie Ministerstwa finansów, niemniej z innych przyczyn aniżeli samego zastosowania procedury marży do dostawy środków trwałych) uznał, że podatnik może sprzedać w procedurze marży samochód osobowy kupiony w 2009 r., który już wtedy był używany, a który u podatnika stanowił środek trwały do chwili sprzedaży.

Organ wyjaśnił, że „(…)W odniesieniu do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do dostawy nabytego wcześniej pojazdu stosując procedurę opodatkowania marży, gdyż spełnione są wszystkie przesłanki pozwalające na jej zastosowanie: pojazd spełnia definicję towaru używanego, w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy i dostawa pojazdu na rzecz Wnioskodawcy korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.(…)”

Zbieżny z powyższym pogląd wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 15.05.2014 r. nr ILPP2/443-212/14-2/AK, z dnia 03.06.2014 r. nr ILPP2/443-243/14-4/MR, z dnia 21.08.2014 r. nr ILPP2/443-573/14-2/SJ, czy z dnia 26.08.2014 r. nr ILPP2/443-589/14-2/SJ.
W przytoczonych interpretacjach każdorazowo chodziło o sprzedaż samochodu używanego, a zaliczonego do środków trwałych. Organ przyznawał w nich, że przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to przy tym wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Do jej stosowania uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.

Przeszkodą w zastosowaniu opodatkowania marżą nie jest fakt, iż dany składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy

Ponieważ cena sprzedaży takiego używanego środka trwałego z reguły będzie niższa od ceny nabycia (jako że z czasem rzeczy ruchome generalnie tracą na wartości), z tytułu takiej transakcji podatnik nie będzie musiał płacić podatku. Aby bowiem ten wystąpił, marża musi być dodatnia, czyli na transakcji takiej musi wystąpić zysk a nie strata

Opodatkowanie marżą nie zawsze możliwe


Powyższe nie oznacza jednak, że zbywca do sprzedaży każdego środka trwałego może zastosować procedurę marży, a co za tym idzie, nie naliczać podatku należnego.
Przede wszystkim bowiem taki składnik majątku musi zostać nabyty jako używany.
Towarami używanymi są ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. Nie mogą to być rzeczy nowe.

Po wtóre, istotny jest sposób nabycia takiego składnika majątku.
Do możliwości zastosowania procedury marży przy sprzedaży towaru używanego ustawodawca wymaga, by jego zakup nastąpił od:
  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej (czyli na podstawie umowy kupna-sprzedaży);
  2. podatników VAT (w postaci innych przedsiębiorców), jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 (sprzedaż towarów używanych) lub art. 113 (zwolnienie „podmiotowe” z VAT z uwagi na wartość sprzedaży);
  3. podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana na zasadzie marży;
  4. podatników podatku od wartości dodanej (czyli przedsiębiorców zagranicznych), jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających krajowym regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej (czyli przedsiębiorców zagranicznych), jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom polskiej ustawy o VAT, a dotyczącym opodatkowania marżą, o ile nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Z możliwości uniknięcia opodatkowania nie skorzysta zatem np. przedsiębiorca, który odliczył w całości bądź części VAT przy zakupie danego składnika majątku, tudzież gdy nabył go ze zwolnieniem, niemniej niewynikającym z ustawy o VAT, a rozporządzenia wykonawczego. Prawo to nie będzie przysługiwało także w stosunku do tych składników majątku, które zostały nabyte z VAT-em (na „zwykłą” fakturę), niemniej podatnik nie mógł go odliczyć (z uwagi na np. wykonywanie jedynie czynności zwolnionych).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: