eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż VAT marża czyli towary używane w JPK_VAT z deklaracją

Sprzedaż VAT marża czyli towary używane w JPK_VAT z deklaracją

2021-04-13 13:10

Sprzedaż VAT marża czyli towary używane w JPK_VAT z deklaracją

Handlujesz towarami używanymi? Uważaj na ewidencję VAT © fot. mat. prasowe

Sprzedaż VAT marża obecnie musi być w sposób szczególny oznaczana w rejestrach przesyłanych co miesiąc do skarbówki. Fiskus chce znać nie tylko dokładną marżę na sprzedaży, ale też z czego ta konkretnie wynika.

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża w nowym JPK_VAT z deklaracją

Załóżmy że w marcu 2021 r. przedsiębiorca sprzedał używany samochód osobowy oraz używaną maszynę – w procedurze VAT marży. Jak należy je ująć w nowym JPK_VAT z deklaracją?

Czym jest VAT marża?


Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Mówiąc zatem w pewnym uproszczeniu – VAT wystarczy tutaj zapłacić jedynie od tego, co się na transakcji zarobiło. A gdzie stosujemy VAT marżę? – w przypadku sprzedaży towarów używanych (procedura nie dotyczy towarów nowych), które w momencie nabycia nie podlegały opodatkowaniu VAT lub też korzystały z opodatkowania VAT-marża bądź zwolnienia w VAT. Ważne jest też spełnienie warunku w postaci zamiaru sprzedaży w przyszłości danego towaru już w momencie jego nabycia.

VAT marża w pliku JPK i deklaracji


Specjalna procedura opodatkowania VAT-marża musi być w specjalny sposób ujęta w rejestrach VAT. Otóż zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, w części ewidencyjnej JPK_VAT z deklaracją w zakresie podatku należnego muszą znaleźć się obowiązkowo: wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy o VAT, dane dokumentu sprzedaży, czyli faktury VAT marża jak też oznaczenie „MR_UZ” (w polu „SprzedazVAT_Marza”).

Dodatkowo, w przypadku sprzedaży pojazdu samochodowego, każdorazowo musi ona zostać oznaczona symbolem GTU_07.
Symbol GTU_07 został przewidziany dla oznaczania sprzedaż pojazdów samochodowych oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10.

Po stronie ewidencji zakupu natomiast przedsiębiorca musi ująć dokumenty zakupów będące podstawą do wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu, oraz jego kwoty (co wpisuje się w polu „ZakupVAT_Marza”). Dokument zakupu w rejestrze VAT należy ująć w tym samym okresie, w którym wykazywana jest sprzedaż danego towaru, nawet jeżeli sam zakup nastąpił w okresach wcześniejszych (w tym w innym roku).

fot. mat. prasowe

Handlujesz towarami używanymi? Uważaj na ewidencję VAT

Dane sprzedawcy, nabywcy, wartość zakupu, sprzedaży oraz oznaczenie sprzedaży/zakupu VAT marża - obecnie te informacje trzeba podawać fiskusowi w JPK_VAT, gdy decydujemy się na zapłatę podatku jedynie od marży uzyskanej na sprzedaży towaru używanego. Nadto w części deklaracyjnej pliku trzeba również wskazać, że specjalna procedura VAT-marża była stosowana.


Nadto w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT z deklaracją nasz przedsiębiorca musi zaznaczyć odpowiedni kwadrat informujący o tym, że dokonał sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży.
Fiskus wyjaśnia
W resortowych wyjaśnieniach czytamy:
„(…) Przy opodatkowaniu dostawy towarów używanych na zasadach szczególnej procedury dot. towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy dla danej transakcji zrealizowana marża jest kwotą ujemną, w JPK_V7M (JPK_V7K) dot. ewidencjonowanej faktury, należy:
  • w części ewidencji dotyczącej sprzedaży, dla faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, w której wystąpiła marża ujemna - zastosować oznaczenie MR_UZ, a w polach właściwych dla sprzedaży i podatku należnego według odpowiednych stawek VAT - wykazać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marżę pomniejszoną o podatek należny, w tym również kwotę marży ujemnej i podatek należny od marży, który dla marży ujemnej wynosi 0,00 zł. Zapis należy uzupełnić o podanie kwoty brutto faktury w polu SprzedazVAT_Marza,
  • w części ewidencji dotyczącej zakupu - wykazać dokumenty zakupu związane z ww. dostawą w procedurze marży, z podaniem jedynie wartości brutto w polu ZakupVAT_Marza,
  • w części deklaracji - wykazać zbiorcze wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych stawek VAT, które wynikają z części ewidencji. W zbiorczych wartościach podstawy opodatkowania dla poszczególnych stawek VAT nie ujmuje się ujemnych kwot marż, dla których podatek należny wynosi 0,00 zł. Dodatkowo w informacji dodatkowej deklaracji należy podać „1” w polu P_64. (…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: