eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wielość umów zleceń w zeznaniu podatkowym

Wielość umów zleceń w zeznaniu podatkowym

2019-03-05 13:49

Wielość umów zleceń w zeznaniu podatkowym

Rozliczenie umów cywilnoprawnych w PIT za 2018 r. © barnaba - Fotolia.com

Nie ma ograniczeń co do wielości zawieranych stosunków cywilnoprawnych, jak i uzyskiwanych z tego tytułu wynagrodzeń. Należy jednak pamiętać, że nie każda umowa zlecenie (a mówiąc dokładniej – otrzymane na jej podstawie wynagrodzenie) jest wykazywana w rocznym zeznaniu podatkowym.
Załóżmy, że podatnik w ciągu roku zawarł (jako zleceniobiorca) kilkadziesiąt różnych umów zlecenie, na podstawie których uzyskiwał wynagrodzenie. To było opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej a czasami podatkiem zryczałtowanym. Każde takie wynagrodzenie dodatkowo było obarczone składkami na ubezpieczenie zdrowotne, a część z nich także składkami na ubezpieczenie społeczne.
Które z uzyskanych przychodów nasz podatnik powinien rozliczyć w rocznym PIT-37? Czy może tutaj odliczyć wszystkie składki płacone do ZUS, także te od wynagrodzeń opodatkowanych ryczałtowo?

Przychody z małych zleceń


Wynagrodzenia z zawieranych poza działalnością gospodarczą umów zleceń są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Wynagrodzenia takie są przy tym opodatkowane w dwojaki sposób. Od tzw. drobnych zleceń pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy i nie ujmuje się ich w rocznym zeznaniu podatkowym (art. 45 ust. 3 ustawy o PIT).
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT płatnik pobiera podatek dochodowy w formie ryczałtu, według stawki 18% jeżeli:
  • zleceniobiorca nie jest jego pracownikiem oraz
  • kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł.

fot. barnaba - Fotolia.com

Rozliczenie umów cywilnoprawnych w PIT za 2018 r.

Małe umowy zlecenie są opodatkowane podatkiem dochodowym wg zryczałtowanej, 18-procentowej stawki podatku. Nie ujmuje ich się w zeznaniu podatkowym. Tutaj można jednak uwzględnić pobrane z takich wynagrodzeń składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne.


Powyższych przychodów, z uwagi na ich ryczałtowe opodatkowanie, nie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, bowiem nie podlegają one łączeniu z dochodami opodatkowanymi skalą podatkową. Nie ujmuje się ich też na odrębnym PIT. Dlatego płatnik nie ma tutaj obowiązku wystawiania jakichkolwiek imiennych informacji osobom uzyskującym od niego przychody opodatkowane w taki sposób – tych się bowiem nie rozlicza.

Przychody z działalności wykonywanej osobiście opodatkowane skalą


Gdy wartość brutto wynagrodzenia wynikająca z umowy przekracza 200 zł, bądź wartość tego wynagrodzenia nie została wprost określona w umowie, a wynika z ilości przepracowanych godzin (bądź innego przyjętego systemu rozliczeń), jest ono opodatkowane na zasadach ogólnych. Z tytułu tego wynagrodzenia płatnik (zleceniodawca), po zakończeniu roku obowiązkowo wystawia podatnikowi informację o wysokości uzyskanego przychodu, zastosowanych kosztach jego uzyskania, wysokości dochodu, pobranej zaliczki na podatek jak też składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które pomniejszają daninę należną fiskusowi (PIT-11). Wynagrodzenie to jest opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Na podstawie tak otrzymanych informacji podatnik następnie wypełnia zeznanie podatkowe (na ogół będzie to PIT-37).

Składki do ZUS od drobnych zleceń


Płatnik składek potrąca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie tylko od dużych zleceń, ale także tych opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Jak już zostało to wcześniej podkreślone, nie ma on tutaj jednak obowiązku przekazywania zleceniobiorcy informacji o wartości tak potrąconych z jego wynagrodzenia składek. Żaden przepis nie zabrania jednak wystawienia takiej dodatkowej informacji dobrowolnie (bądź na wniosek zleceniobiorcy). Co da podatnikowi (zleceniobiorcy) wiedza na temat wysokości potrąconych składek od drobnych zleceń?

Otóż należy pamiętać, że wynagrodzenie z tzw. małych zleceń jest opodatkowane PIT-em, tylko w sposób zryczałtowany. W związku z tym odprowadzone od takich zleceń składki mogą zostać odliczone w zeznaniu podatkowym (te przekazane na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jako odliczenie od dochodu, a te na ubezpieczenie zdrowotne jako odliczenie od podatku – w przysługujących limitach).
Ustawodawca zabrania odliczać jedynie składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z żadnym z wyżej wymienionych ograniczeniem nie mamy do czynienia w przypadku małych zleceń opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Nie ma zatem przeciwwskazań, aby potrącone od drobnych zleceń składki na ubezpieczenia społeczne odliczyć od dochodu opodatkowanego np. skalą podatkową, a od ustalonego od takiego dochodu podatku odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane od zlecenia opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: