eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › PIT 2018: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

PIT 2018: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

2019-02-01 13:26

PIT 2018: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne

Składki ZUS w rocznym PIT © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Składki na ubezpieczenie społeczne obniżają podstawę opodatkowania, od której liczony jest podatek dochodowy. Odliczenie to w pierwszej kolejności stosuje się na etapie ustalania należnych fiskusowi zaliczek na podatek, a ostatecznie także w zeznaniu podatkowym. Nie wszystkie składki można niestety odliczyć.
Odliczenie obejmuje dwa rodzaje składek: płacone osobiście przez podatnika do ZUSu (za siebie oraz osoby z nim współpracujące) i potrącanych z jego wynagrodzenia przez płatnika, który następnie przekazuje je tej instytucji.

Które składki można odliczyć?


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że od dochodu (przychodu) podatnika odliczyć można Składki podlegające odprowadzeniu do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które zostały:
a) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących;
b) potrącone w roku podatkowym przez płatnika.
Warto wiedzieć
Odliczenie nie dotyczy składek:
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o PIT
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku
 • które zaliczono do kosztów uzyskania przychodu
 • zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o podatku zryczałtowanym (nie można tych samych składek odliczyć zarówno od przychodu jak i od dochodu w przypadku składania kilku zeznań podatkowych)
 • zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Składki ZUS w rocznym PIT

Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne zmniejsza podstawę opodatkowania, od której następnie jest liczony podatek. W rocznym PIT można pokazać nie tylko składki polskie, ale także część zagranicznych. Odliczeniu podlegają jedynie składki zapłacone/pobrane w danym roku podatkowym.


Oprócz składek krajowych odliczeniu podlegają także składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej (tzw. składki zagraniczne).
Aby odliczenie zagranicznych składek było możliwe, musi istnieć podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Odliczyć można tylko składki, które nie zostały odliczone od dochodu/przychodu w innym niż Polska państwie UE, EOG lub w Szwajcarii.

Odliczeniu nie podlegają natomiast składki zagraniczne:
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • zapłacone w państwie, w przypadku którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia przez polski organ podatkowy o informacje podatkowe do organu podatkowego tego państwa
 • odliczone:
  - od dochodu (przychodu) albo od podatku w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej,
  - od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nadto należy też pamiętać, że zakres odliczenia składek zagranicznych zależy od tego, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do dochodów (przychodów) z zagranicy. I tak jeżeli stosowana jest metoda odliczenia proporcjonalnego, podatnik co do zasady ma prawo do odliczenia składek zapłaconych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie. Jeżeli natomiast zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją, podatnik nie ma prawa do ich odliczenia z uwagi na to, że podstawę wymiaru tych składek stanowi dochodów (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sposób odliczenia składek ZUS


Wysokość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne ograniczona jest wyłącznie wysokością uzyskanego dochodu (lub przychodu przy ryczałcie ewidencjonowanym).

Prawo do odliczenia składek przysługuje zarówno korzystającym z opodatkowania skalą podatkową, podatkiem liniowym czy ryczałtem ewidencjonowanym. Należy tutaj jednak pamiętać, że odliczenie danych składek w jednym PIT uniemożliwi ich odliczenie w innej deklaracji.

Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionego wydatku. Dowodem potwierdzającym zapłatę składek może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, np. dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy oraz stosowne zaświadczenie z ZUS o kwocie zapłaconych składek. Składki wykazuje się w zeznaniach podatkowy: PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37.

Odliczeniu nie podlegają składki przekazane do KRUS

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: