eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

2019-06-03 13:42

Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

Różnice kursowe przy firmowym koncie złotówkowym © sergiostudioru - Fotolia.com

Nie każdy przedsiębiorca musi obligatoryjnie posiadać konto walutowe i to nawet wówczas, gdy zawiera transakcje w walutach obcych. Do dokonywania/otrzymywania płatności może bowiem w tym celu korzystać z rachunku złotówkowego. Niemniej i w takim przypadku różnice kursowe należy rozliczać.
Nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca do transakcji walutowych wykorzystywał konto złotówkowe. W takim przypadku schemat postępowania na ogół wygląda w ten sposób, że w przypadku zapłat za faktury walutowe bank dokonuje przewalutowania złotówek na walutę i wysyła do kontrahenta zapłatę w tej walucie, a z rachunku złotówkowego ściąga odpowiednią kwotę. Często w opisie transakcji – obok wartości przekazanej kontrahentowi, podany jest też kurs waluty. Gdy natomiast kontrahent przesyła przelew w walucie na rachunek bankowy złotówkowy przedsiębiorcy, to bank kupuje tą walutę i na koncie złotówkowym pojawiają się środki w złotych. Tutaj również na ogół w opisie transakcji podana jest wartość otrzymanej waluty oraz jej kurs przeliczeniowy.

Jak w takich przypadkach wyliczyć różnice kursowe? Otóż należy do nich przyjąć kurs stosowany przez bank do konania odpowiedniego przewalutowania.
Różnicą kursową jest różnica pomiędzy kwotą:
 • przychodu należnego / kosztu poniesionego, przeliczoną na złote wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień osiągnięcia przychodu / dzień poniesienia kosztu, a
 • przychodu otrzymanego / kosztu zapłaconego, przeliczoną na złote przez bank.

W takich przypadkach do ustalenia różnic kursowych należy przyjąć faktycznie zastosowany przez bank kurs walut obcych. Nie będzie to zatem średni kurs NBP, a kurs zakupu/sprzedaży stosowany przez bank do konkretnego przeliczenia.

Podstawa prawna


W myśl art. 24c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe – w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi zgodnie z art. 24c ust. 2 i 3 ustawy o PIT.

fot. sergiostudioru - Fotolia.com

Różnice kursowe przy firmowym koncie złotówkowym

Czy podatnik wykorzystujący do transakcji walutowych swoje konto złotówkowe nie musi rozliczać różnic kursowych? Ich ustalanie i w takim przypadku jest obowiązkowe. Wówczas to przy liczeniu różnic należy stosować faktyczny kurs przyjęty przez bank do przewalutowania wartości wyrażonych w walutach obcych albo na waluty obce.


Dodatnie różnice kursowe powstają m.in. wówczas, gdy (art. 24c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o PIT) wartość:
 • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg właściwego średniego kursu NBP, jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg właściwego średniego kursu NBP, jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Ujemne różnice kursowe powstają m.in. wówczas, gdy (art. 24c ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o PIT) wartość:
 • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg właściwego średniego kursu NBP, jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg właściwego średniego kursu NBP, jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Należy przy tym pamiętać, że przy obliczaniu różnic kursowych uwzględniane są kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań (art. 24c ust. 4 ustawy o PIT). Dopiero gdy nie jest możliwe zastosowanie kursu faktycznego (rzeczywistego), stosowany jest średni kurs NBP.

W wyżej opisanych przypadkach (tj. przy wykorzystaniu do transakcji walutowych konta złotówkowego) mamy do czynienia z faktycznie sosowanymi kursami przy przewalutowaniu przez bank, odpowiednio przychodu bądź kosztu. Wykonując zapłat za zakupowe faktury walutowe bank dokonuje bowiem sprzedaży przedsiębiorcy odpowiedniej ilości waluty wg swojego kursu sprzedaży. Przy przewalutowaniu otrzymanych od kontrahentów wpłat na złotówki dokonuje on natomiast zakupu tej waluty wg swojego kursu kupna.

W rezultacie właściwe wyliczenie różnic kursowych winno tutaj doprowadzić do sytuacji, w której to finalnie dochód podatkowy będzie zgadzał z dochodem policzonym przy uwzględnieniu kwot faktycznie otrzymanych/zapłaconych w złotówkach poprzez rachunek bankowy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • opiekunnestbank / 2019-06-24 18:15:02

  Szanowni Państwo zapraszam do zapoznania się z ofertą konta walutowego Nest Konto Waluta. To konto, w którym otrzymuje się wygodny dostęp do swoich środków z dowolnego miejsca na świecie. Wykonując przelewy krajowe i zagraniczne, wypłacając środki z dowolnych bankomatów i płacąc kartą za darmo, unika się kosztów przewalutowania. Otwarcie i prowadzenie Nest Konto Waluta oraz wydanie i używanie pierwszej karty płatniczej oferujemy za 0 zł. W ramach konta otrzymuje się ponadto Kartę Visa, która dostępna jest w trzech walutach (EUR, GBP, USD) oraz akceptowana niemal na całym świecie (z ograniczoną akceptowalnością w krajach europejskich z lokalnymi systemami płatniczymi) lub kartę V-Pay. Konto można założyć na stronie internetowej banku, w aplikacji mobilnej lub w oddziale banku. Szczegóły tego konta znaleźć można na stronie banku: nestbank.pl/dla-ciebie-i-rodziny/konta/nest-konto-waluta

  Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji.

  Pozdrawiam,
  Opiekun Klienta Nest Bank
  nestbank.pl odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: