eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line?

Kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line?

2019-06-04 13:14

Kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line?

Nowa ulga na zakup kasy fiskalnej © zavgsg - Fotolia.com

Fiskus zwraca podatnikom część wydatków poniesionych na zakup kas fiskalnych. Znowelizowane z początkiem maja 2019 r. przepisy wskazują jednak, że obecnie ulga przysługuje tylko na zakup kas on-line, mimo że w sprzedaży pozostają jeszcze kasy starego typu.

Przeczytaj także: Kasa fiskalna online - co nowego od maja 2019?

Znowelizowany art. 111 ust. 4 ustawy o VAT mówi, że podatnicy, u których:
  1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
  2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dotychczas nie używali kas fiskalnych do prowadzenia ewidencji sprzedaży
- mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. W przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają oni prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe. Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.
Ważne
Obecnie ulga na zakup kasy w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, przysługuje wyłączenie w przypadku nabycia kas on-line.

fot. zavgsg - Fotolia.com

Nowa ulga na zakup kasy fiskalnej

W maju zostały znowelizowane przepisy w zakresie kas fiskalnych. Wprowadziły one nowy tym urządzenia, czyli kasy rejestrujące on-line. Ustawodawca w nowelizacji pozostawił ulgę na zakup kas, ale tylko nowego typu. Prawo do niej będą mieć ci, którzy dopiero co rozpoczynają ewidencję sprzedaży przy użyciu takich urządzeń oraz ustawowo zobligowani do wymiany starych urządzeń na nowe.


W rezultacie z odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych nie skorzystają podatnicy nabywający (po 1 maja) kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, mimo że urządzenia takie nadal są dostępne na rynku i dopuszczone do sprzedaży. Nadto ulga nie przysługuje też podatnikom wymieniającym urządzenia starego typu na nowe kasy online, za wyjątkiem zobowiązanych ustawowo do ich wymiany ze względu na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że obligatoryjnie do wymiany kas fiskalnych na nowe urządzenia on-line zostali zobowiązani:
  • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
  • świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
  • świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Harmonogram wymiany urządzeń fiskalnych na kasy nowego typu dla poszczególnych branż podaliśmy w artykule Nowe kasy fiskalne (online) 2019.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: