eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

2019-06-05 13:51

System płatności PayPal przy transakcjach walutowych

Różnice kursowe przy koncie PayPal © Creativa Images - Fotolia.com

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą internetową, bardzo często do rozliczeń wykorzystują konta PayPal. Nabywcą towaru czy usługi może tutaj być osoba/firma z zagranicy, w związku z czym faktura dokumentująca transakcję na ogół jest wystawiana w walucie obcej. Zapłata wpływająca na konto PayPal również jest tutaj w walucie obcej, a następnie przy wypłacie środków z tego konta na rachunek bankowy następuje ich przeliczenie na złotówki. Czy i jak w takim przypadku ustalić różnice kursowe?
Konta PayPal pozwalają na otrzymywanie oraz wysyłanie płatności przez internet. Jednocześnie właściciel konta może też wypłacić zgromadzone na nim środki finansowe.

Faktura walutowa


Sprzedaż towaru czy usługi generuje przychód podlegający opodatkowaniu. W którym momencie? Ustawodawca przewidział tutaj kilka różnych sytuacji, w których nie zawsze wystawienie faktury musi być równoznaczne z powstaniem przychodu. Najczęściej przychód będzie powstał z chwilą wykonania usługi lub wydania towaru, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Co przy tym niezwykle ważne, ustawodawca nie przewidział odrębnych regulacji prawnych dla sprzedaży internetowej. Stosowane są tutaj zatem ogólne zasady powstawania przychodu.
Przy sprzedaży towarów przychód powstaje zasadniczo z dniem wydania towaru. Gdy jednak zapłata za towar jest pobierana z góry poprzez konto PayPal (i nie jest ona zaliczką), przychód należny powstanie w dacie wpływu należności na to konto (bądź rachunek bankowy). W momencie otrzymania środków na konto PayPal przedsiębiorca może bowiem już nimi dysponować (np. płacąc swoje zobowiązania).

W takim przypadku przychód w walucie obcej należy przeliczyć na złotówki wg średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu pieniędzy na konto PayPal (art. 11a ust. 1 ustawy o PIT).

fot. Creativa Images - Fotolia.com

Różnice kursowe przy koncie PayPal

W sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje do transakcji walutowych konto PayPal musi pamiętać, że przychód, czy różnica kursowa powstaje w chwili wpłaty przez kontrahenta pieniędzy na to konto. Późniejsze ich przewalutowanie przez system PayPal na złotówki i przekazanie na złotówkowy rachunek bankowy, również wywołuje powstanie różnicy kursowej.


Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (art. 24c ust. 4 ustawy o PIT).

Różnice kursowe (w stosunku do uzyskiwanych przychodów) powstają natomiast, gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej, po przeliczeniu na złote wg właściwego średniego kursu NBP, różni się od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia bądź, gdy nie jest możliwe uwzględnienie kursu faktycznego, wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu pieniędzy (art. 24c ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 6 ustawy o PIT).

Dodatnia różnica kursowa powstaje, gdy przychód należny jest niższy od wartości otrzymanych środków. Z ujemną różnicą kursową mamy natomiast do czynienia, gdy przychód należny jest wyższy od wartości otrzymanych środków (art. 24c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT). Dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody, a ujemne różnice kursowe - koszty uzyskania przychodów (art. 24c ust. 1 ustawy o PIT).
W związku z powyższym przy sprzedaży internetowej różnice kursowe wystąpią, gdy przychód należny powstanie w innym dniu, aniżeli dzień uznania rachunku PayPal bądź konta bankowego.

Przelew środków z konta PayPal na złotówkowy rachunek bankowy


W opisanej sytuacji różnice kursowe mogą występować zarówno na etapie wpływu środków finansowych w walucie na konto PayPal jaki i ich późniejszej wypłacie na rachunek bankowy, kiedy to wartości wyrażone w euro są przeliczane przez system PayPal na złote po określonym kursie.

Tutaj należy stosować art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT.
Dodatnie różnice kursowe powstają, jeśli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

W związku z powyższym gdy przy przelewie środków finansowych z konta PayPal na złotówkowe konto bankowe system PayPal dokonuje przeliczenia waluty obcej po określonym kursie i na rachunek bankowy podatnika przelewa złotówki, do obliczenia różnic kursowych należy:
  • środki wpływające na konto PayPal (jako zapłatę za towar/usługę) wycenić po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień ich otrzymania,
  • środki wypływające (przekazywane na rachunek bankowy) należy wyceni po kursie zastosowanym przez system PayPal do przewalutowania.

Kolejności wyceny tak rozchodowanych środków finansowych z konta PayPal należy dokonać wg jednej z przyjętych metod, tj. FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło), LIFO (Ostatnie przyszło – pierwszy wyszło), kursów przeciętnych (średnioważonych). Należy przy tym pamiętać, że wybranej metody nie można zmieniać w trakcie roku (o czym mówi art. 24c ust. 8 ustawy o PIT).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: