eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Czy można zlikwidować kasę fiskalną?

Czy można zlikwidować kasę fiskalną?

2019-07-17 12:52

Czy można zlikwidować kasę fiskalną?

Nie można na nowo nabyć prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej © Andrey Popov - Fotolia.com

Czy podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności na rzecz osób fizycznych, które wymagałyby ewidencjonowania wartości sprzedaży oraz podatku należnego na kasie fiskalnej, może to urządzenie zlikwidować? Jeżeli tak, to czy na nowo ma prawo do zwolnienia w przypadku wznowienia takiej sprzedaży? Odpowiedzi na te pytania udzielamy poniżej.

Likwidacja nieużywanej kasy fiskalnej


Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych muszą tę ewidencjonować na kasie fiskalnej. Ustawodawca przewidział tutaj jednak pewne zwolnienia: podmiotowe i przedmiotowe. To pierwsze – zwane też zwolnieniem z uwagi na obroty, co do zasady przysługuje każdemu podatnikowi. Wyłączone z niego są jedynie wprost niektóre czynności. Niestety jeżeli wartość sprzedaży dla osób prywatnych i rolników ryczałtowych przekroczy określony pułap (20 000 zł w skali roku), podatnik traci do niego prawo.

Zwolnienia przedmiotowe odnoszą się natomiast do konkretnych czynności. Dla przykładu jest to sprzedaż wysyłkowa, pod warunkiem że zapłata następuje na rachunek sprzedawcy, czy świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje na konto bankowe – pod warunkiem że da się przyporządkować konkretną sprzedaż do danej zapłaty, czynności notarialne, większość usług w zakresie edukacji itd. Obecnie załącznik zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zawiera 38 pozycji (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Obecne zwolnienia można stosować do końca 2021 r.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Nie można na nowo nabyć prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej

Podatnik, który zaprzestał wykonywać czynności ewidencjonowane na kasie fiskalnej, może takie urządzenie zlikwidować. Należy jednak pamiętać, że na nowo zwolnienie z uwagi na obroty mu nie będzie przysługiwać. Jeżeli zatem ponownie zacznie wykonywać takie czynności, już pierwszą z nich będzie musiał zaewidencjonować na nowym urządzeniu.


Zwolnienie przedmiotowe wyróżnia tutaj fakt, iż czynności nim objętych nie trzeba ujmować na kasie fiskalnej nawet wówczas, gdy podatnik jest obowiązany do stosowania takiego urządzenia i sprzedaż na nim ewidencjonuje.

Dla przykładu podatnik handluje towarami zarówno lokalnie jak i w ramach sprzedaży wysyłkowej, gdzie zapłata następuje wyłącznie na jego konto bankowe. Wówczas to (z wyłączeniem niektórych towarów) na kasie fiskalnej musi ujmować jedynie sprzedaż stacjonarną. Sprzedaż wysyłkowa natomiast korzysta ze zwolnienia przedmiotowego.

Czy w przypadku rezygnacji przez niego ze sprzedaży stacjonarnej będzie mógł zlikwidować kasę fiskalną?

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 04.03.2015 r. nr ITPP1/443-1533/14/AJ wyjaśnił, że podatnik świadczący wyłącznie czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania ich na kasie fiskalnej może złożyć do urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie dotychczas używanej kasy rejestrującej z ewidencji prowadzonej przez organ podatkowy. Można zatem w takim przypadku zlikwidować kasę fiskalną.

Ponowne zwolnienie nie jest możliwe


Niestety powyższe nie oznacza, że podatnik taki nabywa na nowo prawo do zwolnienia z uwagi na obroty. Jak bowiem wskazuje par. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych, zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania z uwagi na obroty nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

W opisanej sytuacji podatnik już rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w związku z czym obecnie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku jej stosowania ze względu na wysokość obrotów. Nie ma tutaj znaczenia fakt, iż przez pewien okres czasu dokonywał sprzedaży wyłącznie zwolnionej przedmiotowo i w związku z tym zlikwidował posiadaną kasę fiskalną. Podatnik jest bowiem uznawany za podmiot kontynuujący działalność gospodarczą, co oznacza, że dokonując sprzedaży towarów, która nie podlega obecnie żadnemu zwolnieniu z kasy będzie on zobowiązany do jej zaewidencjonowania w kasie fiskalnej, bez względu wysokość osiąganych obrotów.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: