eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Już jest biała lista podatników VAT

Już jest biała lista podatników VAT

2019-09-02 13:39

Już jest biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT dostępna © elen31 - Fotolia.com

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 września 2019 r. dokonano połączenia prowadzonych dotychczas dwóch rejestrów podatników VAT (tj. podatników w stosunku do których nie dokonana rejestracji czy których wykreślono oraz których rejestrację przywrócono). Tak powstałą bazę powiększono o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT (zarówno czynni jak i zwolnieni), wskutek czego uzyskano tzw. „białą listę podatników VAT”, do której dostęp obecnie ma każdy – na stronie ministerialnej.
W ten oto sposób resort finansów upublicznił szereg informacji o danych podatników zgromadzonych w jego bazach. Biała lista podatników VAT zawiera:
 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 • NIP podmiotu, jeżeli został przyznany,
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub PESEL,
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

fot. elen31 - Fotolia.com

Biała lista podatników VAT dostępna

Resort finansów udostępnił tzw. białą listę podatników VAT. Po wprowadzeniu przykładowo NIP kontrahenta, dowiemy się czy jest on czynnym podatnikiem VAT, jaki jest jego REGON, KRS (gdy został nadany), adres czy numer rachunku bankowego. Fiskus wymusi też wpłaty za zakupy na zgłoszone mu rachunki bankowe – pod groźbą pozbawienia kosztów podatkowych.


Wykaz podatników VAT udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie resortu finansów. Dostęp do niego możliwy jest także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Link do bazy znajduje się tutaj: .
Umożliwia on sprawdzenie powyższych informacji na dany dzień (a nie tylko na chwilę bieżącą) – nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane podmiotu są sprawdzane wg stanu na wybrany dzień z wyjątkiem nazwy, imienia i nazwiska, NIP, REGON i statusu podmiotu – te są udostępniane wg stanu na dzień sprawdzenia. Informacje te oczywiście można wydrukować bądź zapisać na dysku.

Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. Szef KAS wykreśla podmiot z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z rejestru jako podatnika VAT. Z urzędu lub na wniosek usuwa on też lub prostuje dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa KAS wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym wraz z uzasadnieniem.

Poza białą listą podatników VAT ustawa nowelizacyjna wprowadziła też istotne zmiany w zakresie podatku dochodowego. Otóż zgodnie z nią zapłata kontrahentowi (będącemu czynnym podatnikiem VAT) należności o wartości przekraczającej 15.000 zł musi następować na rachunek bankowy zgłoszony fiskusowi (a dostępny w opublikowanej bazie). W przypadku zapłaty na inny rachunek niż wskazany w wykazie podatników VAT, podatnik nie będzie miał możliwości ujęcia takiego wydatku w kosztach podatkowych. Ograniczenie to będzie obowiązywało od początku 2020 roku.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: