eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Koszty uzyskania przychodu: ważna biała lista podatników VAT

Koszty uzyskania przychodu: ważna biała lista podatników VAT

2019-11-26 13:43

Koszty uzyskania przychodu: ważna biała lista podatników VAT

Uważaj na jakie konta płacisz za faktury! © apops - Fotolia.com

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie dość istotna nowelizacja dla podatników odnośnie sankcji za przesłanie przelewu innemu kontrahentowi bez jego weryfikacji na tzw. Białej liście oraz sprawdzenia czy rachunek wskazany na dokumencie księgowym znajduje się w owym rejestrze.

Przeczytaj także: Faktura od podatnika zwolnionego z VAT na ponad 15.000 zł

Oczywiście dotyczy to jedynie przelewów bankowych, których wartość przekracza 15 tyś zł brutto. Wpłata pieniędzy na rachunek inny niż zgłoszony na wykazie spowoduje, że wydatek ten nie będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku gdy kontrahent nie uiści podatku od towarów i usług (tzw. VAT), podatnik dokonujący płatności odpowie solidarnie wraz ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu danej transakcji gospodarczej.

W związku z powyższym od początku roku każdy podatnik będzie miał z tym związany nowy obowiązek. Otóż w przypadku transakcji powyżej 15 tyś. zł brutto lub usług/towarów znajdujących się na wykazie w Załączniku nr 15 do ustawy o VAT, nabywca bezwzględnie musi sprawdzać czy podatnik (sprzedawca) ma status podatnika czynnego VAT oraz czy konto na jakie wykonuje przelew znajduje się na Białej Liście VAT.

fot. apops - Fotolia.com

Uważaj na jakie konta płacisz za faktury!

Wprowadzona we wrześniu 2019 r. biała lista podatników VAT nabierze dodatkowego znaczenia z początkiem 2020 r. Wówczas to bowiem nabywca będzie musiał sprawdzać i regulować faktury zakupowe na kwotę przekraczającą 15.000 zł tylko na rachunki bankowe zgłoszone fiskusowi i ujawnione na tej liście.


Oczywiście rodzą się tutaj pewne problemy i wątpliwości:
 1. Co zrobić gdy na Białej liście nie ma podatnika, z którym chcę zawrzeć transakcję?
  W takim przypadku należy wystąpić pisemnie z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Dodatkowo winno się zapytać, czy dany podatnik nie jest zwolniony podmiotowo (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub przedmiotowo (art. 43 ustawy o VAT)
 2. Jak udowodnić, że weryfikacja podatnika została przeprowadzona lub że transakcja została dokonana na rachunek zgodny z wykazem?
  Należy wygenerować plik pdf zawierający informację o sprawdzaniu wykazu w konkretnym dniu na wybrany dzień i zachować go w formie elektronicznej (np. zrobić zrzut ekranu) lub wydrukować.
 3. Co zrobić w przypadku, gdy weryfikacja podatnika okazała się negatywna, a podatnik jest w trakcje weryfikacji i nie ma go na Białej liście?
  Negatywna weryfikacja podmiotu na Białej liście powinna być również zachowana w celach dowodowych. Ponadto w zależności od celu weryfikacji (dochowanie należytej staranności czy też umożliwienie zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów dokonanej płatności) należy też wystąpić o potwierdzenie do naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym lub przedstawić zawiadomienie o zleceniu płatności na rachunek nieujawniony w wykazie na dzień dokonywania zlecenia.
 4. Co zrobić w przypadku, gdy brak jest podatnika na Białej liście i nie ma tam również wskazanego rachunku?
  Można przelew wysłać jednak by uniknąć odpowiedzialności solidarnej, należy w terminie 3 dni od momentu zlecenia przelewu na nieujawniony rachunek bankowy, zawiadomić właściwego dla tego podatnika naczelnika urzędu skarbowego, o zaistniałych okolicznościach. Treść zawiadomienia musi zawierać przynajmniej następujące elementy:
  • wskazanie nazwy oraz adresu siedziby spółki, a w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną - imię, nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług,
  • dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwa albo nazwisko i imię oraz adres),
  • numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności, oraz wysokość należności zapłaconej na ten rachunek, a także dzień zlecenia przelewu.

Powyższe obowiązki dla podatników rodzą nie tylko problemy prawne ale również organizacyjne.

Podstawa prawna:
 • Art. 14 ust. 2h i 2i i art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Art. 12 ust. 4i i 4j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Marta Wysocka-Fronczek,

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

 • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: