eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Biała lista podatników VAT - nowe wyjaśnienia fiskusa

Biała lista podatników VAT - nowe wyjaśnienia fiskusa

2019-12-30 13:24

Biała lista podatników VAT - nowe wyjaśnienia fiskusa

Rachunki wirtualne i cesyjne poza białą listą podatników VAT? © bankrx - Fotolia.com

Resort finansów na swojej stronie internetowej przypomniał, że 1 września 2019 r. został uruchomiony nowy wykaz podatników VAT, w związku z którym od 1 stycznia 2020 r. w życie wejdzie obowiązek regulowania swoich zobowiązań względem kontrahentów na ich rachunki bankowe wskazane w tym wykazie. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT. Wyjaśniono też kilka dodatkowych kwestii.

Przeczytaj także: Prywatny najem: czy każda zapłata czynszu będzie kosztem podatkowym?

Aktualizacja danych


Wykaz podatników VAT zawiera podstawowe informacje o danym podmiocie (nazwa, NIP, REGON, adres, status VAT i rejestracja do tego podatku). Znajdują się w nim także rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością a znane fiskusowi. To na nie od przyszłego roku trzeba będzie dokonywać obowiązkowej zapłaty swoich zobowiązań (z faktur przekraczających 15.000 zł), aby uchronić się przed konsekwencjami finansowymi w podatku dochodowym oraz w VAT.

Podmiot, który nie dokonał jeszcze zgłoszenia swojego rachunku, powinien tego jak najszybciej dokonać. W jakim terminie nowy rachunek znajdzie się na wykazie? Jak podkreśla resort finansów rachunki bankowe w wykazie są widoczne następnego dnia po aktualizacji danych podatnika w bazach danych KAS. Zgłoszenia aktualizacyjne tj. NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub przez wnioski CEIDG-1 są obsługiwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3. dni roboczych od dnia ich wpływu do urzędu skarbowego.

fot. bankrx - Fotolia.com

Rachunki wirtualne i cesyjne poza białą listą podatników VAT?

Już 1 stycznia 2020 roku informacje zawarte na białej liście podatników VAT nabiorą dodatkowego zlecenia. Należności za transakcje przekraczające 15.000 zł nabywcy będą bowiem musieli regulować na konta bankowe znane fiskusowi. Resort finansów wydał objaśnienia, w których wyjaśnił szereg nowych wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu tych regulacji.


Które rachunki bankowe znajdują się na wykazie?


Aby dane dotyczące rachunków mogły znaleźć się w wykazie, muszą jednocześnie spełniać określone kryteria:
  • rachunek musi być wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym,
  • musi to być rachunek rozliczeniowy w rozumieniu Prawa bankowego lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • rachunek ten musi być potwierdzony w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej (STIR).

Ewentualne błędy w danych należy zgłaszać do właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej WykazPodatnikow@mf.gov.pl, do CEIDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG, czy do odpowiednich banków – w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku i potwierdzania, czy rachunek jest w systemie teleinformatycznym STIR.

Rachunki wirtualne


Podatnicy dostarczający usługi i towary na masową skalę, jak operatorzy sieci komórkowych, czy dostawcy mediów w postaci prądu i gazu, często stosują tzw. rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych usług.

Rachunki takie mają na celu zautomatyzowanie rozliczeń, dzięki któremu system bankowy sam rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i automatycznie księguje wpłaty na rachunek główny prowadzony na rzecz sprzedawcy.

Rachunków wirtualnych nie znajdziemy w wykazie podatników VAT. Jeżeli jednak taki rachunek techniczny powiązany jest z rachunkiem rozliczeniowym uwidocznionym w Wykazie, podatnik nie poniesie konsekwencji podatkowych przewidzianych w podatkach dochodowych oraz nie będzie ciążyła na nim odpowiedzialność solidarna w VAT.
Fakt, że tzw. rachunki wirtualne nie będą uwidaczniane w Wykazie nie oznacza, że podatnik dokonując płatności na te rachunki narażony będzie na konsekwencje przewidziane z tytułu dokonania płatności na rachunek spoza Wykazu. Wpłaty na rachunki wirtualne będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest powiązany.

Poprzez weryfikację numeru rachunku wirtualnego w Wykazie podatnik otrzyma informację, czy jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu.

Płatność kartą lub szybka płatność internetowa


Płatność kartą kredytową/debetową czy szybka płatność internetowa, nie są uznawane za „płatności dokonane przelewem”, tzn. nie są objęte przepisami dotyczącymi Wykazu podatników VAT. W rezultacie – jak czytamy w ministerialnych wyjaśnieniach, skoro nie jest to przelew, ale zlecenie płatnicze, czyli oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy, które zawiera polecenie wykonania transakcji płatniczej – to zapłacenie kartą lub pay-by-linkiem nie będzie skutkować poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych (utratą kosztów uzyskania przychodu).

Tylko rachunki krajowe


W Wykazie podatników VAT nie ma numerów zagranicznych rachunków bankowych. Z drugiej strony płatności na konto z Wykazu dotyczą tylko tych podmiotów zagranicznych, które są zarejestrowane dla potrzeb VAT jako podatnicy VAT czynni w Polsce.
W przypadku, gdy zagraniczny kontrahent nie posługuje się dla celów danej transakcji (np. WNT, import usług, import towaru, dostawa towaru, dla której podatnikiem jest nabywca) polskim numerem NIP, przepisy dotyczące płatności na rachunki zamieszczone w Wykazie nie będą mieć zastosowania do tej transakcji.

Rachunki cesyjne do kredytów


Obecnie są planowane prace legislacyjne, aby po 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie musieli sprawdzać rachunków cesyjnych w Wykazie. Rachunkami cesyjnymi są rachunki rozliczeniowe, tworzone przez banki przy każdej konkretnej umowie kredytu.

Wpłata na rachunek bankowy komornika


Obowiązek sprawdzania, czy wskazany rachunek do zapłaty widnieje w Wykazie nie dotyczy płatności z tytułu zajętej przez komornika lub organ egzekucyjny wierzytelności. Realizując zajęcie wierzytelności podatnik (nabywca) nie będzie miał obowiązku sprawdzania, czy wskazany przez komornika sądowego lub organ egzekucyjny rachunek został zamieszczony w Wykazie, gdyż płatność nie dotyczy transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców za dostawę towarów lub świadczenie usług potwierdzonych fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego.
Nabywca w tej sytuacji dokonuje płatności na rzecz komornika sądowego lub organu egzekucyjnego w ramach realizacji otrzymanego zajęcia wierzytelności pieniężnej.

Zaliczki/raty


W przypadku płatności dokonywanej w formie zaliczek lub płatności w ratach limit w wysokości 15 000 zł będzie dotyczył kwoty całej transakcji, a nie pojedynczej płatności.
Jeżeli łączna wartość transakcji przekracza 15 000 zł, to w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych zapłata nie może zostać uregulowana gotówką, lecz poszczególne płatności powinny być dokonane przelewem na rachunek zamieszczony w Wykazie, nawet gdy jednostkowa wartość wpłaty mieści się w limicie (czy jest dokonana przy użyciu innych instrumentów, np. kompensaty).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: