eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rachunek rozliczeniowy firmy: podpowiadamy jak stosować przepisy

Rachunek rozliczeniowy firmy: podpowiadamy jak stosować przepisy

2019-10-03 13:44

Rachunek rozliczeniowy firmy: podpowiadamy jak stosować przepisy

Rachunki firmowe: od kiedy nowe sankcje podatkowe? © gzorgz - Fotolia.com

Miesiąc temu została udostępniona tzw. biała lista podatników VAT. Każdy może na niej sprawdzić dane swojego (krajowego) kontrahenta jak też informacje o swojej firmie, którymi dysponuje fiskus. Jednym z elementów zestawienia są zgłoszone organom podatkowym rachunki bankowe. Informacja ta wywołuje obecnie spore zamieszanie.

Przeczytaj także: Jak aktualizować dane w wykazie podatników VAT?

Zamieszanie to bierze się z rozłożenia w czasie nowelizacji. I tak z jednej strony fiskus udostępnił już teraz (tj. od września 2019 r.) każdemu zainteresowanemu bezpłatny oraz ogólny dostęp do informacji o podatnikach, którzy:
  • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,
  • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,
  • zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Dzięki temu już obecnie przedsiębiorcy w jednym miejscu mogą sprawdzić szereg informacji o swoich kontrahentach, a także sprawdzić czy ich dane są aktualne.
O tym, jakie informacje można uzyskać z wykazu, pisaliśmy m.in. w artykule: Już jest biała lista podatników VAT.

Z drugiej strony natomiast zobowiązuje do regulowania faktur zakupowych tylko na jemu znane rachunki bankowe takich kontrahentów, a ujawnione w tym wykazie.
W białej liście podatników VAT ujęte są:
  • numery rachunków bankowych przedsiębiorców w rozumieniu Prawa bankowego, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat, lub
  • imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarte w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą
- które zostały podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Wykaz zawiera jedynie rachunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. rachunki bankowe przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachuneki. Nie są w nim natomiast ujęte rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i to nawet wówczas, gdy przedsiębiorca posiadający taki rachunek dokonał jego zgłoszenia w urzędzie skarbowym.

Nowy „bat” na podatników


Ustawodawca chce, aby podatnicy kontrolowali siebie nawzajem. Zadbał przy tym o to, aby zapłaty za faktury trafiały jedynie na te rachunki bankowe sprzedawcy, które są mu znane. Otóż w przypadku transakcji przekraczających 15.000 zł zapłata będzie musiała nastąpić już nie tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, ale na rachunek bankowy kontrahenta, który jest wskazany na białej liście podatników VAT. Tylko taka płatność będzie bezpieczna dla nabywcy i będzie chronić go przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

Kary za nieprzestrzeganie obowiązków


A wskazane wyżej konsekwencje dotkną nie tylko podatku VAT, ale i dochodowego. Otóż podobnie jak przed zmianą przepisów, pominięcie rachunku płatniczego przy zapłacie za transakcję opiewającą na kwotę przekraczającą 15.000 zł będzie pozbawiać podatnika prawa do zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodu. Taki sam skutek wywoła uregulowanie transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego, ale na konto bądź rachunek w SKOK sprzedawcy, które nie znajdują się na udostępnionym przez fiskusa wykazie.

W podatku VAT natomiast uregulowanie takiej transakcji gotówką bądź na inne konto, aniżeli widniejące w wykazie, skutkować będzie solidarną odpowiedzialnością nabywcy wraz ze sprzedawcą za zaległości podatkowe VAT tego ostatniego w tej części, która przypada na taką transakcję.
Mówiąc zatem innymi słowy, gdy sprzedawca nie ureguluje VAT należnego z takiej faktury, fiskus będzie mógł się o niego zwrócić do nabywcy.
Ważne
Istotne będzie, czy dany rachunek znajdował się na wykazie w dniu zlecenia przelewu.

Zmiany od 2020 r.


Mimo, że biała lista podatników VAT z ich rachunkami bankowymi dostępna jest już od miesiąca, nowe przepisy regulujące zasady regulowania transakcji przekraczających 15.000 zł zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r. Wtedy też wejdą w życie opisane wyżej kary finansowe.
Kary te będą stosowane do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie będzie się ich stosować do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.

fot. gzorgz - Fotolia.com

Rachunki firmowe: od kiedy nowe sankcje podatkowe?

Na białej liście podatników znajdują się m.in. związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rachunki bankowe firmy, które zostały zgłoszone fiskusowi. Od przyszłego roku nabywcy towarów i usług będą musieli dokonywać obowiązkowych zapłat za faktury na te właśnie konta bankowe, pod karą pozbawienia kosztów podatkowych i odpowiedzialności razem ze sprzedawcą za jego VAT należny fiskusowi.


Płatności częściowe


W sytuacji, gdy podatnik dokona zapłaty za transakcję opiewającą na kwotę przekraczającą 15.000 zł w kilku ratach, z czego część z nich nastąpi na rachunek(ki) bankowy sprzedawcy znajdujący się w wykazie, a część na rachunek(ki) spoza wykazu, do kosztów podatkowych nie będzie można zaliczyć tych kwot, które zostały przekazane na rachunki spoza wykazu.

Zabezpieczenie przed konsekwencjami: donos na samego siebie


Jeżeli po dokonaniu przelewu na konto sprzedawcy nieznajdujące się we wskazanym wykazie, w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu podatnik poinformuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o numerze rachunku, na który zlecił taki przelew, będzie on uprawniony do zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Nabywca uniknie tutaj też odpowiedzialności solidarnej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: