eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Biała lista podatników VAT już od września 2019, sankcje od 2020 r.

Biała lista podatników VAT już od września 2019, sankcje od 2020 r.

2019-08-21 12:34

Biała lista podatników VAT już od września 2019, sankcje od 2020 r.

Konsekwencje wprowadzenia białej listy podatników VAT © chrupka - Fotolia.com

Już 1 września 2019 r. ma zacząć działać tzw. biała lista podatników VAT, a więc zbiór informacji o podatnikach VAT znajdujących się w resortowych bazach. Narzędzie to ma pomóc firmom w weryfikacji swoich kontrahentów. Nie ma jednak róży bez kolców.
Szef KAS prowadzi elektroniczny wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych z rejestru VAT. Ich nowa lista zostanie udostępniona 1 września 2019 r., na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpi ona dotychczas funkcjonujące listy podatników: zarejestrowanych niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać wg różnych kryteriów (NIP, REGON, numer rachunku bankowego, nazwy firmy). Przy wprowadzeniu tylko tylko fragmentu nazwy, system pokaże pasujące wyniki, spośród których będzie można wybrać właściwą firmę.
Z listy uzyskasz następujące informacje o konkretnym kontrahencie:
1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
2) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
2a) status podmiotu:
a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
b) zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
4) numer PESEL, o ile podmiot posiada;
5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
6) adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
7) adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej;
8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
11) daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
12) podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
13) numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Wykaz ten będzie aktualizowany na bieżąco – każdego dnia roboczego raz na dobę. Podatnik nie musi nic robić, aby się w nim znaleźć. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Gdy będą one zawierały błędy, podatnik będzie mógł wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

fot. chrupka - Fotolia.com

Konsekwencje wprowadzenia białej listy podatników VAT

Z początkiem września fiskus udostępni listę podatników ujawniając o nich szereg dodatkowych informacji. Działanie takie ma ułatwić przedsiębiorcy sprawdzenie swojego kontrahenta oraz zwiększyć wpływy budżetowe. W wykazie znajdą się bowiem m.in. zgłoszone fiskusowi rachunki bankowe. Zapłata faktury na inne konto będzie natomiast skutkować jej niezaliczeniem do kosztów podatkowych.


Nowa – jednolita baza ma ułatwić przedsiębiorcom obowiązek dochowania należytej staranności w zakresie dobierania swoich kontrahentów (tak istotny przy korzystaniu odliczenia VAT).

Ważne rachunki bankowe


Z punktu widzenia podatników, jedną z ważniejszych informacji ujawnionych w wykazie, będą rachunki bankowe jego kontrahentów. Będą to rachunki pobrane z bazy KAS, a zgłoszone przy zakładaniu firmy bądź później przy aktualizacji jej danych.

Dlaczego ta informacja jest aż tak istotna? Z początkiem 2020 r. zacznie bowiem obowiązywać sankcja, zgodnie z którą, gdy wartość transakcji będzie przekraczać 15.000 zł, zaś nabywca dokona jej zapłaty na rachunek bankowy inny aniżeli znajdujący się w ministerialnym wykazie, wydatku takiego nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Nadto w takiej sytuacji, gdy sprzedawca nie uiści VAT na rzecz fiskusa, nabywca dokonujący płatności na inny rachunek będzie odpowiadał za niego solidarnie wraz ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu danej transakcji gospodarczej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: