eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie ulgi na krew w PIT 2019

Odliczenie ulgi na krew w PIT 2019

2020-03-02 13:52

Odliczenie ulgi na krew w PIT 2019

Ulga na krew czyli darowizny w PIT za 2019 r. © Pio Si - Fotolia.com

Dzięki tzw. uldze na krew honorowi dawcy krwi mogą zapłacić mniejszy podatek. Darowizna krwi i osocza zmniejsza bowiem podstawę opodatkowania PIT-em. Niestety mimo, że krew jest bezcenna, dla fiskusa jej wartość nie jest zbyt dużo.

Limity ilościowe


Zdrowie podatników przede wszystkim – nawet honorowych dawców krwi. Dlatego wprowadzono ustawowe limity krwi oraz jej składników, jakie dana osoba może oddać w ciągu roku.

Dorosła osoba jednorazowo może oddać do 450 ml krwi, zaś wymagana przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Krwi nie można oddać też częściej niż 6 razy w ciągu roku przez mężczyzn i 4 razy w ciągu roku przez kobiety.

W rezultacie kobieta może w ciągu jednego roku oddać maksymalnie 1,8 litra krwi, zaś mężczyzna 2,7 litra krwi.

To jednak nie wszystko. Oddawać można bowiem także osocze. Tutaj limit jest jeden dla kobiet i mężczyzn, a wynosi on 25 litrów na rok. Nadto osocze można oddawać dużo częściej, bo co 2 tygodniowe, nie więcej niż 650 ml za jednym razem. Oddawanie krwi nie koliduje przy tym z oddawaniem osocza. Dzięki temu osoba, która oddała krew, nie musi czekać 8 miesięcy, aby oddać także osocze.

Cena krwi


Jak nietrudno policzyć, maksymalnie w ciągu roku mężczyzna może oddać 27,7 litra krwi i osocza, a w kobieta 26,8 litra krwi oraz osocza. Ile jednak wyniesie samo odliczenie w PIT?

W podatku dochodowym nie odlicza się samej krwi czy osocza, a przysługującego za nie ekwiwalentu. Powyższe trzeba zatem przeliczyć na pieniądze. Dla celów podatkowych krew oraz osocze są warte tyle samo, czyli 130 zł za każdy litr, mimo że w praktyce wysokość ekwiwalentu jest różna w zależności od tego, co konkretnie jest oddawane.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Ulga na krew czyli darowizny w PIT za 2019 r.

Ulga na krew to potoczna nazwa odliczenia w rocznym PIT darowizn z tytułu krwiodawstwa. Mimo że krew jest bezcenna, honorowi dawcy krwi zbyt wiele na podatku nie zaoszczędzą. Dodatkowo wartość takich darowizn podlegająca odliczeniu uzależniona jest od uzyskiwanych przychodów/dochodów.


Maksymalne odliczenie z tytułu ulgi na krew w rocznym PIT dla mężczyzny z tego tytułu wyniesie zatem 3 601 zł, zaś dla kobiet 3 484 zł (gdzie wartość samego osocza to 3 250 zł, reszta to krew).

Jeżeli zdecydujemy się jedynie na oddawanie krwi, to mężczyzna odliczy w swoim PIT jedynie 351 zł, a kobieta zaledwie 254 zł (o ile oddadzą maksymalne dopuszczalne limity krwi). Nie są to zatem porażające wartości.
Ulga na krew jest odliczeniem od dochodu. Nie obniża ona podatku w skali 1:1. O podane wyżej wartości zmniejsza się podstawa opodatkowania, od której następnie jest liczony podatek.

Ile zatem faktycznie możemy zaoszczędzić na podatku dzięki uldze na krew? W naszym portfelu pozostanie wartość oddanej krwi i osocza pomnożona przez stosowaną stawkę podatku, a ta może być bardzo różna (od 2% do aż 32%).
Faktyczna oszczędność na podatku z tytułu ulgi na krew uzależniona jest od ilości oddanej krwi i osocza oraz stawki podatku, wg której rozlicza się podatnik. Dla przykładu maksymalne obniżenie podatku przy różnych stawkach podatkowych kształtuje się następująco:
  • 1 152,32 zł w przypadku mężczyzn i 1 040 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 32%
  • 648,18 zł w przypadku mężczyzn i 627,12 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 18%
  • 108,03 zł w przypadku mężczyzn i 104,52 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 3% (stawkę tę stosują ryczałtowcy w np. do handlu).

Ważne dochody/przychody darczyńcy


Wartość przekazanych darowizn, wśród których znalazła się darowana krew, podlegających odliczeniu od dochodu jest limitowana. Maksymalna wartość przekazanych darowizn nie może przekroczyć limitu w wysokości 6% dochodu wykazanego w rocznym PIT (przychodu w przypadku ryczałtowców). Limit ten obejmuje trzy różne grupy darowizn, którymi oprócz krwi są także: darowizny przekazane na cele kultu religijnego oraz darowizny przekazane uprawnionym instytucjom na cele pożytku publicznego (czego nie należy mylić z przekazaniem 1% podatku należnego na rzecz wybranej OPP).
Ich łączna wartość nie może przekroczyć progu 6% dochodu/przychodu podatnika wykazanego w zeznaniu.
W związku z powyższym, aby mężczyzna mógł w pełni rozliczyć ulgę na krew w kwocie 3 601 zł, musi uzyskać dochód na poziomie 60 017 zł, zaś kobieta aby odliczyć od dochodu 3 484 zł, musi posiadać ów dochód na poziomie 58 067 zł.

Trzeba być honorowym dawcą krwi


Ulga na krew przysługuje tylko takiemu podatnikowi, który posiada tytuł honorowego dawcy krwi. Kto to taki? Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi tytuł taki przysługuje każdej osobie, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Warto też dodać, iż wspomniana ustawa posługuje się także tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz Honorowego dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu, które są zarezerwowane dla osób oddających bezpłatnie pewne określone ilości krwi. Oczywiście tacy darczyńcy również mają prawo do skorzystania z ulgi na krew.

Jakie dokumenty?


Odliczeniu w ramach ulgi na krew podlega jedynie krew przekazana wybranym organizacjom, co musi być odpowiednio udokumentowane. Krew bądź osocze winny być przekazane jednostce organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. Wymaganym dokumentem potwierdzającym darowiznę jest zaświadczenie takiej jednostki o ilości oddanej bezpłatnie przez krwiodawcę krwi bądź jej osocza. Nie jest przy tym wymagane posiadanie oświadczenia o przyjęciu takiej darowizny przez odpowiednią stację krwiodawstwa. Ta nie musi także wskazywać wartości ekwiwalentu za krew (ale na ogół to robi).

Odliczeniu od dochodu podlegają wyłącznie krew i osocze darowane, tj. przekazane nieodpłatnie. Jeżeli dawca sprzedał krew, jej wartość nie może być ujęta w rocznym PIT. Odliczyć można natomiast oddaną krew ze wskazaniem osoby, dla której została oddana.

Zapłatą za krew nie są otrzymane soki czy czekolady.

Bezwzględnie nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:
  1. osób fizycznych;
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Darowizna krwi musi zostać dokonana na rzecz publicznej służby krwi przez honorowego dawcę krwi.

Rozliczenie ulgi


Ulgę na krew wykazuje się na formularzu PIT/O w części dotyczącej darowizn, gdzie obok wartości darowizn podawane są także dane dotyczące obdarowanego. Jej wartość następnie przenosi się do zeznania podstawowego: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Odliczenie nie obejmuje przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym czy kartą podatkową, chyba że oprócz przychodów w ten sposób opodatkowanych uzyskują także inne, podlegające wykazaniu na zeznaniach wymienionych wyżej.

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: