eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

2020-06-03 13:47

Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje nowych budynków mieszkalnych

Masz mieszkanie bądź kamienicę a nie dom? Ulga termomodernizacyjna nie jest dla Ciebie © maciejr23 - Fotolia.com

Obecnie na topie jest bycie "eko" w szerokim znaczeniu tego słowa, także w budownictwie. Każdy inwestor dba o to (po części z uwagi na wymogi ustawowe), aby jego budynek był jak najmniej energochłonny. Do takiego zachowania zachęca też ustawodawca nową ulgą podatkową, który niestety podzielił Polaków.

Przeczytaj także: Ulga termomodernizacyjna: zakończenie budowy

Dzięki uldze termomodernizacyjnej można istotnie zmniejszyć podatek dochodowy, dokonując termomodernizacji posiadanego budynku. Ulga ma swoje ograniczenie wartościowe. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem szereg wydatków na technologie zmniejszające zapotrzebowanie budynków na zewnętrzną energię, bądź przejście na tzw. zieloną energię. Dla przykładu ulgą jest objęte wykonanie docieplenia (zarówno dachu, fundamentów jak i ścian), wymianę stolarki okiennej na bardziej oszczędną, montaż ekologicznych źródeł ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie gazowe, olejowe), rekuperacji, kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej itp.

Niestety ulga ta jest przewidziana tylko dla wybranych podatników.
Po pierwsze uprawnieni są do niej jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości mieszkalnych. Prawa do ulgi nie mają zatem przykładowo najemcy czy dzierżawcy i to nawet przy wieloletnich umowach najmu/dzierżawy/użyczenia, gdzie faktycznie ponoszą wskazane wyżej wydatki na takie nieruchomości.

fot. maciejr23 - Fotolia.com

Masz mieszkanie bądź kamienicę a nie dom? Ulga termomodernizacyjna nie jest dla Ciebie

Wybrane inwestycje termomodernizacyjne mogą istotnie zmniejszyć podatek dochodowy. Wartość odliczenia od dochodu może sięgnąć bowiem nawet 53 tys. zł. Niestety preferencja ta została przewidziana jedynie dla wybranych osób, tj. posiadających już oddane do użytkowania domy mieszkalne.


Po drugie ulga nie obejmuje wszystkich nieruchomości mieszkalnych, a jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne. Budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest natomiast budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Z odliczenia nie skorzystają zatem właściciele mieszkań w blokach czy kamienicach bądź właściciele całych kamienic, w których znajdują się więcej niż dwa odrębne lokale. Jeżeli zaś w budynku mieszkalnym obok (jednego) mieszkania znajduje się także (jeden) lokal użytkowy, jego powierzchnia nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej tego budynku.

Po trzecie ulgą objęte są jedynie wydatki udokumentowane fakturami od dostawców/usługodawców rozliczających VAT. Jeżeli zatem dla przykładu docieplenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wykonała firma korzystająca ze zwolnienia z VAT, wartość tej usługi podatku nie pomniejszy.

Po czwarte, zdaniem organów podatkowych, przedsięwzięcie termomodernizacyjne może być przeprowadzone wyłącznie na już istniejących budynkach. Chodzi tutaj o budynek wybudowany i oddany do użytku.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.05.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.121.2020.3.ŁS wskazał, że „(…) zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Natomiast treść art. 55 ww. ustawy określa wyjątkowe przypadki, gdy zakończenie budowy następuje wtedy, gdy inwestor uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Tym samym przywołana wyżej ustawa ˗ Prawo budowalne ˗ „oddaniem do użytkowania” określa moment zakończenia procesu budowy i możliwości przystąpienia przez budującego do użytkowania budynku. Pojęcia zakończenia budowy nie można rozumieć w oderwaniu od przepisów regulujących proces budowalny, przewidzianych w ustawie Prawo budowalne. (…)

Dokonując zatem analizy wskazanych wyżej przepisów prawa oraz przedstawionego opisu zdarzenia stwierdzić należy, że omawiane regulacje określające warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej wykluczają jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie.(…)”

W przytoczonej wyżej interpretacji podatkowej organ odmówił prawa do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej podatnikowi, który poniósł wydatki na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wprawdzie już po zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (co potwierdziło oświadczenie o zakończeniu budowy wydane przez kierownika budowy i zamknięcie dziennika budowy) ale przed jego oddaniem do użytku w rozumieniu wynikającym z przepisów prawa budowlanego.

W rezultacie z ulgi termomodernizacyjnej nie skorzystają ci, którzy dopiero co budują własny dom.
Konkludując opisana ulga nie jest przewidziana dla właścicieli mieszkań, budynków wielolokalowych, dopiero budujących nieruchomość mieszkalną, najemców i dzierżawców. Odliczyć w ramach ulgi nie można natomiast wydatków udokumentowanych w sposób inny aniżeli fakturami wystawionymi przez czynnych podatników VAT.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: