eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatnik zwolniony z VAT WNT rozlicza na VAT-8

Podatnik zwolniony z VAT WNT rozlicza na VAT-8

2013-11-06 12:25

Podatnik zwolniony z VAT WNT rozlicza na VAT-8

Podatnik zwolniony z VAT WNT rozlicza na VAT-8 © Ruff - Fotolia.com

Co do zasady jedynie podatnicy VAT zarejestrowani jako czynni rozliczają ten podatek. Niemniej w określonych sytuacjach obowiązek taki może zostać rozszerzony także na przedsiębiorców korzystających ze zwolnień. Przykładem takich czynności jest chociażby wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów powyżej określonego rocznego limitu.

Przeczytaj także: Podatnik zwolniony z VAT a WNT towaru

Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów została określona w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. Jest nim nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Jak już zostało to podkreślone we wstępie, z WNT mamy zazwyczaj do czynienia wówczas, gdy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT. Rozliczenia tego podatku z tytułu WNT dokonuje w składanej deklaracji (VAT-7, VAT-7K albo VAT-7D).

Jednakże ustawodawca zawarł od powyższej reguły pewien wyjątek wskazujący, kiedy też inni podatnicy są obowiązani rozliczyć podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Pierwszy z takich przypadków dotyczy obowiązkowego rozliczenia WNT. Otóż w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT prawodawca wskazał, że z WNT nie mamy do czynienia, gdy dotyczy ono towarów (z pewnymi wyjątkami) nabywanych przez:
a) rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,
b) podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
c) podatników zwolnionych podmiotowo od podatku,
d) osoby prawne, które nie są podatnikami
- jednakże pod warunkiem, że całkowita wartość wewnątrzwspólnotwoeg nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł.

A contario, przekroczenie wskazanego limitu powoduje, że podmioty wymienione wyżej są obowiązane do rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Warto w tym miejscu dodać, iż w limicie tym uwzględnia się wartość netto towarów, a więc bez podatku od wartości dodanej naliczonego w innym państwie członkowskim.

fot. Ruff - Fotolia.com

Podatnik zwolniony z VAT WNT rozlicza na VAT-8

Rozliczanie podatku VAT z tytułu WNT przez podatników niebędących czynnymi VAT-owcami (a wymienionych wyżej) z jednej strony wiąże się z obowiązkiem płacenia od tych transakcji podatku VAT, z drugiej zaś ze składaniem stosownej deklaracji fiskusowi. Deklaracja ta została oznaczona symbolem VAT-8.


Ponadto ustawodawca zastrzegł (w art. 10 ust. 3 ustawy o VAT), że powyższe „zwolnienie” z rozliczania WNT nie ma zastosowania do nowych środków transportu oraz wyrobów akcyzowych, a co za tym idzie, w stosunku do nich nabywca korzystający ze zwolnienia z VAT i tak będzie musiał WNT rozliczyć.

Drugi przypadek dotyczy natomiast dobrowolnego rozliczania podatku VAT z tytułu WNT. Otóż w ust. 6 cytowanego przepisu ustawodawca wskazał, że wymienione wyżej podmioty mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W takim przypadku, nie zważając na wskazany wyżej limit podatnicy ci będą rozliczali podatek VAT od WNT. Co ważne, wybór takiego opodatkowania obowiązuje przez 2 kolejne lata, licząc od dnia dokonania WNT, dla którego dokonano takiego wyboru. Po tym czasie można ponownie wrócić do zwolnienia.

Rozliczanie podatku VAT z tytułu WNT przez podatników niebędących czynnymi VAT-owcami (a wymienionych wyżej) z jednej strony wiąże się z obowiązkiem płacenia od tych transakcji podatku VAT, z drugiej zaś ze składaniem stosownej deklaracji fiskusowi. Deklaracja ta została oznaczona symbolem VAT-8. Składa się ją w terminie do 25-dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu (na marginesie warto dodać, że w tym terminie także trzeba uregulować podatek z takiej deklaracji wynikający).

Deklaracja ta, oprócz WNT, została także przewidziana dla rozliczenia:
  • importu usług, a więc zakupu usług od podmiotu zagranicznego, z tytułu którego podatek rozlicza nabywca
  • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: