eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatnik zwolniony z VAT a WNT towaru

Podatnik zwolniony z VAT a WNT towaru

2013-04-08 10:37

Podatnik zwolniony z VAT a WNT towaru

Podatnik zwolniony z VAT a WNT towaru © Ruff - Fotolia.com

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego, zarejestrowany jako podatnik dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, nabywając w kraju Unii Europejskiej (Włoszech) towary, pomimo że ich wartość nie przekroczyła w 2012 r. 50.000 zł, zobowiązany był traktować je jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów i opodatkować podatkiem od towarów i usług w Polsce. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 07.03.2013 r. nr IPPP3/443-1228/12-2/JK.

Przeczytaj także: Podatnik zwolniony z VAT WNT rozlicza na VAT-8

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od sierpnia 2012 r. w zakresie handlu odzieżą. Podatnik wybrał zwolnienie podmiotowe w podatku VAT jednakże zarejestrował się jako podatnik VAT UE i posiada NIP europejski. Od sierpnia do chwili złożenia wniosku wartość nabycia towarów z krajów UE (Włochy) wyniosła 22 459 zł. Podanie NIP europejskiego uprawniało przy tym wnioskodawcę do nabycia tych towarów bez podatku VAT kraju sprzedawcy. Planowane zakupy takich towarów w Unii w 2012 r. nie przekroczą 50 tys. zł. Wnioskodawca zadał pytanie, czy ma obowiązek wystawienia faktur wewnętrznych na te zakupy oraz wykazania podatku należnego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

fot. Ruff - Fotolia.com

Podatnik zwolniony z VAT a WNT towaru

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego, zarejestrowany jako podatnik dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, nabywając w kraju Unii Europejskiej (Włoszech) towary, pomimo że ich wartość nie przekroczyła w 2012 r. 50.000 zł, zobowiązany był traktować je jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów i opodatkować podatkiem od towarów i usług w Polsce.


Przy czym, stosownie do ust. 2 niniejszego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:
1. nabywcą towarów jest:
a. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
b. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
- z zastrzeżeniem art. 10;
2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Niemniej jednak zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł.

Przy tym zgodnie z ust. 2 cytowanego artykułu przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł.

Ponadto w świetle art. 10 ust. 6, podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami, do których ma zastosowanie ust. 1 pkt 2, mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: