eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek od firmy: rozliczenie składek ZUS

Podatek od firmy: rozliczenie składek ZUS

2013-12-18 13:33

Podatek od firmy: rozliczenie składek ZUS

Podatek od firmy: rozliczenie składek ZUS © bzyxx - Fotolia.com

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca prowadzący firmę na ten cel musi przeznaczyć z reguły ponad 1 tys. zł. Niemniej zapłacone składki można uwzględnić w podatku dochodowym.
Przedsiębiorca, który nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, musi opłacać zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak i ubezpieczenie zdrowotne z działalności gospodarczej. I tak składki ZUS od działalności gospodarczej oblicza się od podstawy ich naliczenia nie niższej, niż 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w kraju ogłoszonego na dany rok.
Przypomnijmy, że wynagrodzenie to na rok 2013 wynosi 3 713 zł, zatem minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w tym roku wynosi 2 227,80.
Podstawa w takiej wysokości z kolei daje miesięczną wartość składek z ZUS w kwocie 710,67 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) lub 656,09 zł (bez tego ubezpieczenia).

Nowi przedsiębiorcy mogą przy tym skorzystać z ulgi i opłacać te składki od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (na rok 2013 podstawa ta wynosi 480 zł), dzięki czemu wartość składek wynosi odpowiednio 153,12 zł i 141,36 zł. Tzw. małe ZUS-y można płacić maksymalnie przez dwa pierwsze lata prowadzenia działalności.

Poza powyższymi składkami przedsiębiorcy muszą obowiązkowo opłacać także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Minimalna podstawa naliczenia tej składki w roku 2013 wynosi 2 908,13 zł (podstawa ta stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2012 roku), zaś sama składka 261,73 zł. W tej samej wysokości płacą je także nowe firmy.

fot. bzyxx - Fotolia.com

Podatek od firmy: rozliczenie składek ZUS

Składki ZUS mogą zostać ujęte w rachunku podatkowym. Najwięcej w tym zakresie mogą skorzystać przedsiębiorcy płacący podatek od dochodu (a więc rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, bądź stawką liniową).


Przedsiębiorcy opłacający tzw. duże ZUS-y (a więc opisane wyżej jako pierwsze) muszą przy tym opłacać także składkę na Fundusz Pracy. Podstawa jej naliczenia jest taka sama, jak w przypadku składek ZUS, zaś sama kwota składki wynosi 54,58 zł.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca niemający innego tytułu do ubezpieczeń musi co miesiąc liczyć się z wydatkiem na składki w wysokości 1 026,98 zł (gdy opłaca także dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) bądź 972,40 zł (bez tego ubezpieczenia). Przedsiębiorca korzystający z tzw. małych ZUS-ów musi z kolei wydać odpowiednio 414,85 zł lub 403,09 zł.

Składki te mogą jednak zostać ujęte w rachunku podatkowym. Najwięcej w tym zakresie mogą skorzystać przedsiębiorcy płacący podatek od dochodu (a więc rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, bądź stawką liniową).
Tutaj bowiem składki na ubezpieczenie społeczne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania jako odliczenie od dochodu albo poprzez uznanie ich jako koszt uzyskania przychodu (trzeba przy tym pamiętać, że zaliczenie takich składek w ciężar kosztów wyłącza ich jednoczesne odliczenie od dochodu).

Kosztem uzyskania przychodu jest tutaj także składka na Fundusz Pracy. Niemniej odliczyć można zawsze jedynie składki faktycznie zapłacone.

Co się z kolei tyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne, ta pomniejsza sam podatek. Odliczyć można jednak nie więcej, aniżeli 7,75% podstawy naliczenia tej składki (podczas gdy do ZUS wpłacana jest ona w wysokości 9% podstawy naliczenia). Co za tym idzie, przedsiębiorca opłacający tę składkę od minimalnej podstawy może odliczyć kwotę 225,38 zł (oczywiście pod warunkiem faktycznego zapłacenia składki).

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mają tak szerokich możliwości jak przedsiębiorcy płacący podatek od dochodu. W ich sytuacji bowiem składki ZUS mogą zostać ujęte w rachunku podatkowym jedynie jako odliczenia od przychodu (przy czym w przypadku płacenia ryczałtu wg różnych stawek, odliczenie składek ZUS odbywa się tutaj w proporcji do poszczególnych przychodów opodatkowanych różnymi stawkami). Ryczałtowcy nie mogą natomiast uwzględnić w rachunku podatkowym składek na Fundusz Pracy, z kolei składki na ubezpieczenie zdrowotne są tutaj odliczane analogicznie jak w przypadku podatników płacących podatek od dochodu.

W najmniej komfortowej sytuacji są natomiast podatnicy korzystający z opodatkowania kartą podatkową. Ci bowiem mają prawo do odliczenia jedynie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczenie także nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru takiej składki). Nie uwzględnią oni natomiast w rozliczeniu podatkowym zarówno składek ZUS jak i składek na Fundusz Pracy.

Warto wiedzieć
Składki ZUS, na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za dany miesiąc płatne są:
  • do 10-tego dnia następnego miesiąca – w przypadku gdy przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie
  • do 15-tego dnia następnego miesiąca – w przypadku gdy przedsiębiorca opłaca składki za siebie i inne osoby ubezpieczone

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: