eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Firma w budynku mieszkalnym: odliczenie VAT

Firma w budynku mieszkalnym: odliczenie VAT

2014-01-12 06:36

Firma w budynku mieszkalnym: odliczenie VAT

Firma w budynku mieszkalnym: odliczenie VAT © Jürgen Fälchle - Fotolia.com

W przypadku zakupów na potrzeby firmy, których udokumentowanie obejmuje również wydatki na potrzeby prywatne przedsiębiorcy należy je potraktować oddzielnie. W takiej sytuacji odliczeniu podlega tylko ta część kwoty podatku VAT, która dotyczy wydatków na cele firmowe. Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17.12.2013 r. nr IPTPP4/443-654/13-4/MK.

Przeczytaj także: VAT naliczony a sprzedaż opodatkowana i zwolniona

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni rozpoczęła budowę domu mieszkalnego. Wg projektu 40% jego powierzchni stanowić będą pomieszczenia warsztatowo - magazynowo - biurowe, przeznaczone na prowadzoną przez podatniczkę działalność gospodarczą (jest ona podatnikiem VAT). Wnioskodawczyni dokonuje zakupów zarówno materiałów jak i usług budowlanych związanych z tą inwestycją. Wydatki, których nie da się bezpośrednio powiązać z częścią przeznaczoną na działalność, wnioskodawczyni dokumentuje fakturami wystawionymi na jej firmę, z których następnie odlicza podatek VAT w wysokości 40% jego wartości. Towary i usługi zakupione w związku z budową nieruchomości wykorzystane będą częściowo na prywatne cele mieszkaniowe (60%), a częściowo do czynności opodatkowanych podatkiem VAT (40%). Proporcja wynika z udziału powierzchni przeznaczonej na działalność opodatkowaną w całkowitej powierzchni nieruchomości. Podatniczka zadała pytanie, czy takiej postępowanie jest prawidłowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym we wniosku i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawcy, podatnik ma prawo odliczać VAT w stosunku do towarów i usług nabytych dla celów opodatkowanych. Jeżeli natomiast dokona wydatku, który związany jest tylko częściowo z czynnościami opodatkowanymi, a częściowo z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu ( w przypadku Wnioskodawczyni są to własne potrzeby mieszkaniowe), to ma on prawo dokonać odliczenia częściowego.

fot. Jürgen Fälchle - Fotolia.com

Firma w budynku mieszkalnym: odliczenie VAT

W przypadku zakupów na potrzeby firmy, których udokumentowanie obejmuje również wydatki na potrzeby prywatne przedsiębiorcy należy je potraktować oddzielnie. W takiej sytuacji odliczeniu podlega tylko ta część kwoty podatku VAT, która dotyczy wydatków na cele firmowe.


W takim przypadku podatnik może, jeżeli wie, w jakim zakresie wydatek wykorzystuje do działalności opodatkowanej - proporcjonalnie odliczyć VAT tylko w takim zakresie, który związany jest z tą działalnością opodatkowaną.

W przypadku zakupów na potrzeby firmy, których udokumentowanie obejmuje również wydatki na potrzeby prywatne przedsiębiorcy należy je potraktować oddzielnie. W takiej sytuacji odliczeniu podlega tylko ta część kwoty podatku VAT, która dotyczy wydatków na cele firmowe - związane z działalnością opodatkowaną.

Stanowisko w tej sprawie Wnioskodawczyni potwierdziła w rozmowie telefonicznej z Krajową Informacją Podatkową.
W świetle powyższego, Wnioskodawczyni uważa, że może proporcjonalnie odliczać VAT z faktur dokumentujących wydatki na budowę budynku przeznaczonego w części na działalność opodatkowaną.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że mając na uwadze przepisy art. 86 ust. 7b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług „W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej” podtrzymuje stanowisko wyrażone we wniosku, iż może proporcjonalnie odliczać VAT z faktur dokumentujących wydatki na budowę budynku przeznaczonego w części na działalność opodatkowaną.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: