eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zakup samochodu osobowego w innym kraju UE a akcyza

Zakup samochodu osobowego w innym kraju UE a akcyza

2014-08-26 12:43

Zakup samochodu osobowego w innym kraju UE a akcyza

Zakup samochodu w innym kraju UE a akcyza © Marc Xavier - Fotolia.com

Polskie firmy nierzadko decydują się na zakup samochodu od kontrahenta z innego państwa członkowskiego, a następnie przetransportowania pojazdu do Polski i wykorzystywania go do prowadzonej działalności na terytorium kraju. W przypadku planowania tego rodzaju transakcji należy przeanalizować czy nie powstanie obowiązek zapłaty akcyzy.

Przeczytaj także: Sprzedaż samochodu zza granicy a podatek akcyzowy

W pierwszej kolejności warto zauważyć, że opodatkowaniu akcyzą podlegają wyłącznie te samochody, które można zakwalifikować jako osobowe. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku akcyzowym, samochody osobowe to samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi). Zatem samochodem osobowym jest pojazd, który przeznaczony jest do przewozu osób.

Należy podkreślić, że dla zakwalifikowania pojazdu jako samochodu osobowego dla celów poboru akcyzy nie mają znaczenia przepisy prawa o ruchu drogowym bądź przepisy innych gałęzi prawa. Przykładowo fakt, że z dowodu rejestracyjnego danego samochodu wynika, że jest on ciężarowy, nie oznacza, że pojazd ten nie będzie mógł być uznany za samochód osobowy na gruncie ustawy o podatku akcyzowym.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Przez nabycie wewnątrzwspólnotowe rozumieć należy przemieszczenie samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Zatem przedsiębiorca, który zakupi od kontrahenta z innego państwa członkowskiego samochód, klasyfikowany na podstawie ustawy o podatku akcyzowym jako osobowy, który zostanie przetransportowany na terytorium kraju, zobowiązany będzie do zapłaty akcyzy.

fot. Marc Xavier - Fotolia.com

Zakup samochodu w innym kraju UE a akcyza

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.


Przykład: Spółka A kupiła od kontrahenta z Czech samochód marki Renault Megane, zarejestrowany na terytorium Czech, który został przetransportowany do Polski. Nabyty przez Spółkę A pojazd przeznaczony jest do przewozu osób, w związku z czym należy go zakwalifikować jako samochód osobowy na gruncie ustawy o podatku akcyzowym. Dokonany przez Spółkę A zakup samochodu, połączony z przemieszczeniem na terytorium kraju, stanowi podlegające opodatkowaniu akcyzą nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego. Z tego tytułu Spółka A zobowiązana będzie do zapłaty akcyzy.

Przykład: Spółka B kupiła od firmy niemieckiej ciężarówkę o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony zarejestrowaną na obszarze Niemiec, która została przemieszczona do Polski. Nabyty przez Spółkę B pojazd przeznaczony jest zasadniczo nie do przewozu osób, ale do przewozu towarów, w związku z czym nie jest on samochodem osobowym dla celów poboru akcyzy. W konsekwencji zakup przez Spółkę B ciężarówki nie podlega opodatkowaniu akcyzą.


W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego podstawą opodatkowania jest kwota wynagrodzenia, jaką kupujący pojazd uiścił na rzecz sprzedawcy. Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:
  • 18,6% podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych;
  • 3,1% podstawy opodatkowania - dla pozostałych samochodów osobowych.
Obowiązek podatkowy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego powstaje:
  • z dniem przemieszczenia pojazdu na terytorium kraju, jeżeli nabycie prawa do rozporządzania pojazdem jak właściciel miało miejsce przed przemieszczeniem bądź
  • z dniem nabycia prawa do rozporządzania samochodem jak właściciel, jeżeli nabycie wskazanego powyżej prawa nastąpiło po przemieszczeniu pojazdu na terytorium kraju.
Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego wiąże się z powinnością złożenia uproszczonej deklaracji podatkowej (na formularzu AKC-U) w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju, a także z obowiązkiem zapłaty akcyzy w terminie 30 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: