eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zmiana proporcji udziałów spółki osobowej: podatek dochodowy wspólnika

Zmiana proporcji udziałów spółki osobowej: podatek dochodowy wspólnika

2014-08-27 13:09

Zmiana proporcji udziałów spółki osobowej: podatek dochodowy wspólnika

Przy zakładaniu działalności wspólnicy nie zawsze są w stanie określić ostatecznej wysokości swoich © DragonImages - Fotolia.com

Przy zakładaniu działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, na samym początku wspólnicy nie zawsze są w stanie określić ostatecznej wysokości swoich udziałów. Zdarza się, że wysokość takich udziałów poszczególnych wspólników jest określana dopiero po zakończeniu roku (np. stosowną uchwałą), kiedy znany jest wkład danego wspólnika w funkcjonowanie firmy. Oczywiście z sytuacją taką możemy mieć do czynienia nie tylko w przypadku nowych podmiotów, ale spółek już istniejących. Czy działanie takie wywołuje konsekwencje w podatku dochodowym?

Przeczytaj także: Zmiana proporcji udziałów w spółce osobowej

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, co z kolei skutkuje tym, że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej updof) podatnikami są wspólnicy takiej spółki a nie ona sama.
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.
Zasadę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Art. 8 ust. 1 i 2 updof

Same urządzenia księgowe, w postaci czy to podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy też ksiąg rachunkowych, prowadzi natomiast spółka. Na ich podstawie następnie każdy ze wspólników oblicza swój dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki i ustala podstawę opodatkowania oraz należną zaliczką na podatek. Dochód stanowi tutaj nadwyżka przypadającej na niego kwoty przychodów nad kosztami ich uzyskania (zgodnie z proporcjami wyżej wskazanymi). Każdy ze wspólników musi także odrębnie złożyć zeznanie podatkowe za dany rok z tego tytułu.

fot. DragonImages - Fotolia.com

Przy zakładaniu działalności wspólnicy nie zawsze są w stanie określić ostatecznej wysokości swoich

Późniejsza zmiana proporcji udziałów może wywołać niemiłe konsekwencje na gruncie podatku dochodowego, gdy spółka uzyska dochód podlegający opodatkowaniu.


Sytuacja jest prosta, gdy udziały poszczególnych wspólników są znane od samego początku. Niemniej można się spotkać z przypadkiem wskazanym we wstępie tj. takim, w którym wspólnicy nie są w stanie od razu określić ostatecznej proporcji udziałów.

Jeżeli proporcja takich udziałów nie zostanie w ogóle ustalona, należy stosować wskazaną wyżej zasadę, że każdy ze wspólników ma równy udział w podziale zysku.

Niemniej późniejsza zmiana proporcji udziałów może wywołać niemiłe konsekwencje na gruncie podatku dochodowego, gdy spółka uzyska dochód podlegający opodatkowaniu. O ile bowiem w przypadku wspólników, których ostateczne udziały uległy zmniejszeniu powstanie nadpłata w podatku dochodowym z tytułu zapłaconych w zbyt wysokiej wartości zaliczek na podatek, tak u wspólników, których wartość udziałów się zwiększy, może powstać zaległość podatkowa.

A to dlatego, że w trakcie roku zaliczki na podatek były liczone od dochodu ustalanego na podstawie innej proporcji niż ujęta w zeznaniu rocznym. W PIT rocznym każdy ze wspólników powinien zaś ująć przypadające na niego kwoty: przychodów, kosztów ich uzyskania, a w rezultacie także dochodu wg ostatecznej proporcji.

Zdaniem zaś Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2013 r. nr IBPBI/1/415-136/13/KB:

„(…) w wyniku zmiany wysokości udziału Wnioskodawcy w zysku spółki po zakończeniu roku (w odniesieniu do całego roku podatkowego) nie wystąpi obowiązek korygowania przez Niego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok podatkowy. Z upływem tego roku podatkowego, zaliczki na podatek dochodowy stracą byt prawny, przekształcając się w zobowiązanie podatkowe. Jednakże wskazać należy, iż utrata bytu prawnego zaliczek nie jest przeszkodą do naliczenia odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy w należytej wysokości. Skoro bowiem zmieni się wysokość udziału Wnioskodawcy w zysku spółki za cały rok podatkowy, zmianie ulegnie także wysokość podstawy opodatkowania, od której winny były być obliczane i uiszczanie należne zaliczki na podatek dochodowy, a w konsekwencji także wysokość tych zaliczek. Zgodnie natomiast z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a lub ratę podatku (art. 51 § 2 Ordynacji podatkowej). W myśl natomiast art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej, od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę. Przepis § 1 stosuje się również do należności, o których mowa w art. 52 § 1, oraz do nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy (art. 53 § 2 Ordynacji podatkowej). (…)”

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: