eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Brak akcyzy gdy samochód osobowy pojazdem kolekcjonerskim

Brak akcyzy gdy samochód osobowy pojazdem kolekcjonerskim

2013-06-08 08:40

Brak akcyzy gdy samochód osobowy pojazdem kolekcjonerskim

Brak akcyzy gdy samochód jest pojazdem kolekcjonerskim © Aleksandar Todorovic - Fotolia.com

Wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu marki Jaguar, sklasyfikowanego do kodu CN 9705 00 00 jako pojazd kolekcjonerski, nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 20.05.2013 r. nr IPTPP3/443A-24/13-3/KK.

Przeczytaj także: Samochód osobowy z zagranicy: zwolnienie z akcyzy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

03.11.2012 r. wnioskodawczyni nabyła wewnątrzwspólnotowo samochód marki Jaguar rok produkcji 1956. Samochód ten stanowi dziedzictwo historyczne na podstawie dokumentu Certyfikat Autentyczności. Na tej podstawie pojazd ten została sklasyfikowany do kodu CN 9705 00 00 jako pojazd kolekcjonerski. Wnioskodawczyni zadała pytanie, z tego tytułu musi zapłacić podatek akcyzowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.), dalej zwana ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy - art. 1 ust. 1 ustawy.

fot. Aleksandar Todorovic - Fotolia.com

Brak akcyzy gdy samochód jest pojazdem kolekcjonerskim

Wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu marki Jaguar, sklasyfikowanego do kodu CN 9705 00 00 jako pojazd kolekcjonerski, nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.


Stosownie do art. 3 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, ze zm.). Ewentualne zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Art. 100 ust. 4 ustawy, zawiera definicję samochodów osobowych, stosowaną dla celów ustawy. W myśl tego przepisu są to pojazdy i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
2. nabycie wewnątrzwspólnotowe http://www.podatki.egospodarka.pl/82089,Samochod-osobowy-z-UE-a-VAT-marza,1,65,1.html samochodu osobowego> niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
a. wyprodukowanego na terytorium kraju,
b. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

Unia Europejska określiła warunki uznawania pojazdów mechanicznych za przedmioty kolekcjonerskie na potrzeby klasyfikacji taryfowej i zawarła je w następujących aktach prawnych i wyjaśnieniach:
• rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 7.09.1987 r., z późn. zm.),
• noty wyjaśniające do zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów,
• noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE C 137 z 06.05.2011 r.).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: