eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Potwierdzenie odbioru korekty faktury VAT-marża

Potwierdzenie odbioru korekty faktury VAT-marża

2014-09-17 14:02

Potwierdzenie odbioru korekty faktury VAT-marża

Faktura © apops - Fotolia.com

Dzięki opodatkowaniu marży sprzedawca płaci VAT jedynie od tego, co na danej transakcji zarobił. Niewątpliwie wadą takiego rozwiązania jest to, że nabywca tego VAT-u nie będzie mógł odliczyć. Transakcja taka jest dokumentowana specjalną fakturą. Niekiedy jednak faktura ta jest korygowana, gdyż klient przykładowo zwrócił towar.

Przeczytaj także: Rozliczenie usług elektronicznych w podatku dochodowym i VAT

Powyższe wymaga oczywiście wystawienia faktury korygującej. Pojawia się jednak pytanie, czy sprzedawca winien czekać na potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę, aby skorygować wcześniej wykazany do tej czynności podatek?

Przypomnijmy, że w przypadku podatnika dokonującego dostawy m.in. towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Szczegóły w tym zakresie reguluje art. 120 ustawy o VAT. Zawiera on m.in. definicję towaru używanego jak też zakreśla krąg podmiotów od których takie nabycie może nastąpić jak też zasady opodatkowania sprzedaży na wcześniejszym etapie, uprawniające obecnie do możliwości opodatkowania dostawy marżą. Sprzedaż w systemie marży bardzo często stosuje się w odniesieniu do handlu używanymi samochodami osobowymi (tutaj bowiem nabywcy bardzo często mają ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego bądź nie mają go w ogóle, dzięki czemu taki system rozliczeń jest korzystniejszy od opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych, a więc od całej wartości).

Warto też pamiętać, że w przypadku dostawy m.in. towarów używanych opodatkowanych na zasadzie marży, faktura dokumentująca tę transakcję winna zawierać dodatkowo wyrazy „procedura marży - towary używane” oraz nie może wykazywać niektórych innych pozycji wymaganych dla „standardowych” faktur, w tym m.in. odrębnie wartości netto, VAT i brutto, a jedynie tę ostatnią (nie może na niej znaleźć się kwota VAT, którą nabywca mógłby odliczyć).

fot. apops - Fotolia.com

Faktura

Sprzedawca korygujący sprzedaż w systemie marży nie musi czekać na potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Faktura marża nie zawiera bowiem kwoty podatku.


Oczywiście, podobnie jak przy „zwykłej” sprzedaży, przy opodatkowaniu marżą może nastąpić zwrot towaru przez nabywcę. To oczywiście powoduje wystawienie faktury korygującej jak też konieczność skorygowania przez sprzedawcę wcześniej wykazanego podatku. Czy jednak w takim przypadku ze skorygowaniem VAT-u w deklaracji należy czekać do czasu wejścia w posiadanie potwierdzenia odbioru takiej faktury korygującej przez nabywcę?

Jak stanowi art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania obniża się m.in. o wartość zwróconych towarów. W ust. 13 tego przepisu ustawodawca wskazał jednak, że w takich przypadkach obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru bądź usługobiorcę sprzedawca nie musi spełniać jedynie w przypadku (art. 29a ust. 15 ustawy o VAT):
  1. eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  2. dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
  3. sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;
  4. gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Jak nietrudno zauważyć, ust. 15 nie zawiera rozpatrywanego przez nas przypadku (może z wyjątkiem pkt 4, ale nie będziemy się nad nim rozwodzić, gdyż nie ma takiej potrzeby).
Niemniej analizując dokładnie ust. 13 można dojść do wniosku, że w omawianej sytuacji potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę nie jest potrzebne. Dlaczego?

Ów przepis mówi bowiem, że odnosi się on do faktur z wykazanym podatkiem ( „(…) obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem(…)”). Na fakturze dokumentującej sprzedaż opodatkowaną marżą natomiast kwota podatku nie jest wyodrębniona.
Tym samym rozliczenie takiej korekty przez sprzedawcę nie jest uzależnione od uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.
Sprzedawca korygujący sprzedaż w systemie marży nie musi czekać na potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Faktura marża nie zawiera bowiem kwoty podatku.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: