eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W czyim zeznaniu podatkowym dochody małoletniego dziecka?

W czyim zeznaniu podatkowym dochody małoletniego dziecka?

2015-04-02 13:28

W czyim zeznaniu podatkowym dochody małoletniego dziecka?

PIT ©  serq - Fotolia.com

Osoby niebędące pełnoletnie mogą zarabiać i to w różny sposób. Mogą m.in. być zatrudnione w oparciu o umowę o pracę (w szczególności w celu przygotowania zawodowego), prowadzić firmę (w postaci chociażby odziedziczonego udziału w spółce osobowej) jak też uzyskiwać przychody z najmu czy dzierżawy.

Przeczytaj także: Zeznanie PIT-37 za 2014 r. wypełnia organ podatkowy za podatnika

Dochodów małoletnich może być oczywiście wiele więcej. Spore grono z nich musi przy tym zostać rozliczonych w skarbówce (w myśl ogólnej zasady, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody, za wyjątkiem tych, do których przepisów ustawy się nie stosuje, wyłączonych bądź zwolnionych z podatku, tudzież wobec których zaniechano poboru podatku). Jak rozliczenie takie winno wyglądać? Sposobów jest kilka. Każdy jednak wiąże się z udziałem dorosłego opiekuna osoby nieletniej. Dlaczego?

Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody małoletnich dzieci co do zasady dolicza się do dochodów ich rodziców. Wyjątkiem są dochody z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

fot. serq - Fotolia.com

PIT

Dochody małoletnich dzieci co do zasady dolicza się do dochodów ich rodziców. Wyjątkiem są dochody z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.


Oznacza to, że jeżeli dziecko zarobkuje poprzez wykonywaną pracę (np. na podstawie zawartej umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej bądź z tytułu płatnych praktyk odbywanych w trakcie nauki), dochody z tego tytułu trzeba będzie rozliczyć w PIT wypełnionym na imię i nazwisko dziecka. Jeżeli jednak to otrzymuje np. rentę czy inną pomoc socjalną (podlegającą opodatkowaniu, która nie korzysta ze zwolnienia), dochody z tego tytułu ujmie w swoim PIT rodzic. Może przy tym wystąpić sytuacja, w której część dochodów zostanie rozliczonych w PIT sporządzonym na dziecko, inne zaś będą doliczone do dochodów rodziców.
PIT na imię i nazwisko nieletniego dziecka z dochodów u niego opodatkowanych wypełnia i podpisuje rodzic, a nie małoletni.

A co z przychodami z działalności gospodarczej? Kwestię tę wyjaśnił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10.06.2014 r. nr IBPBI/1/415-367/14/AB. Życiowy partner wnioskodawczyni zmarł, zostawiając w spadku m.in. ich wspólnemu synowi udział w spółce cywilnej.
Organ podatkowy uznał, że dochody z udziału w zyskach spółki stanowią dla małoletniego dochody z jego pracy. W związku z tym nie powinny być doliczane do dochodów rodzica, lecz rozliczane na zeznaniu sporządzonym na imię i nazwisko małoletniego.

Ponieważ jednak syn nie jest pełnoletni, zeznanie takie winna sporządzić i podpisać jego matka. Nadto organ wskazał, że wnioskodawczyni powinna także w imieniu małoletniego syna wpłacać w trakcie roku z tego tytułu należne zaliczki na podatek dochodowy.

Oczywiście dochody/przychody takie winny być rozliczane zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Nie muszą to być każdorazowo zasady ogólne wg skali podatkowej, ale np. ryczałt ewidencjonowany czy podatek liniowy.

A jak jest z przychodami z najmu prywatnego nieruchomości należącej do dziecka? Te zdaniem organów podatkowych należy doliczać do dochodów rodziców.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 31.08.2009 r. nr ITPB1/415-504/09/MM wskazał, że przychody z dzierżawy gruntu należącego do małoletniego dziecka należy doliczyć do dochodów rodziców. Rodzice mogą opodatkować te przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o ile nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania w formie ryczałtu na mocy art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i w ustawowym terminie złożą oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27.05.2011 r. nr IBPBII/1/415-241/11/MCZ wskazując, że dochody z najmu uzyskane w 2011r. winny być wykazane na formularzu PIT-28, złożonym na nazwisko wnioskodawczyni – matki dziecka (zawierającym jej dane identyfikacyjne), o ile przysługuje jej prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dziecka. Natomiast w sytuacji, gdyby takie uprawnienie (a więc czerpanie pożytków) jej nie przysługiwało w formularzu PIT-28 należy wykazać dane identyfikacyjne dziecka.

Tak też wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 05.06.2008 r. sygn. akt I SA/Gd 25/08: „(…) dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu stanowiącego współwłasność małoletniego dziecka, winny być rozliczone w zeznaniu podatkowym - w tym przypadku - obojga rodziców. W tej sytuacji wbrew twierdzeniom skarżącego małoletnie dziecko nie jest odrębnym podatnikiem zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskanych z tytułu najmu.(…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: