eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rząd kopie małe firmy, czyli jazda samochodem osobowym z podatkiem VAT

Rząd kopie małe firmy, czyli jazda samochodem osobowym z podatkiem VAT

2015-02-04 13:35

Rząd kopie małe firmy, czyli jazda samochodem osobowym z podatkiem VAT

Jazdy prywatne firmowym samochodem = kłopoty z fiskusem? © Pixelot - Fotolia.com

Od kwietnia 2014 r. ustawodawca zezwala na odliczenie jedynie połowy podatku naliczonego od wydatków związanych czy to z zakupem, czy też już samą eksploatacją samochodów osobowych i im podobnych, jeżeli te nie służą wyłącznie działalności gospodarczej. Z drugiej strony wskazuje, że nie firmowe użycie takich pojazdów nie skutkuje koniecznością naliczenia VAT-u należnego. Jak się jednak okazuje, nie do każdego samochodu osobowego powyższe ma zastosowanie. Na straconej pozycji wydają się być ci, których nie stać na zakup "nowego" samochodu.

Przeczytaj także: Odwrotne obciążenie a mały podatnik i metoda kasowa w VAT

Użytek prywatny samochodu z połową odliczenia VAT


Obowiązujący niespełna rok czasu art. 86a ust. 1 ustawy o VAT mówi, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu stanowi 50% kwoty podatku wynikającej m.in. z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków tych zalicza się zaś m.in. wydatki dotyczące nabycia samego pojazdu, czy jego części składowych, używania go na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu bądź innej o podobnym charakterze, a także nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu takiego pojazdu, jak też usługi naprawy, konserwacji jak też innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.
Jednym słowem od wszelkich wydatków związanych z określonymi pojazdami odliczyć można połowę VAT-u naliczonego wynikającego z faktury zakupu.


Pojazdem samochodowym jest zaś taki pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Mieszczą się tutaj zatem przede wszystkim samochody osobowe, ale także i niektóre samochody traktowane jako ciężarowe w myśl przepisów prawa o ruchu drogowym.

Nadto do połowy 2015 r., w przypadku samochodów osobowych ustawodawca całkowicie zabrania odliczenia podatku naliczonego od paliwa służącego do ich napędu (jak też napędu niektórych innych pojazdów). O tym mówi art. 12 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwanej dalej ustawą nowelizującą), która wprowadziła wskazane wyżej ograniczenia.

fot. Pixelot - Fotolia.com

Jazdy prywatne firmowym samochodem = kłopoty z fiskusem?

Przedsiębiorcy użytkujący w firmie i prywatnie samochody osobowe nabyte przed kwietniem 2014 r., przy zakupie których nie odliczyli VAT-u, mogą mieć kłopoty z fiskusem.


Ustawodawca daje pełne prawo do odliczenia VAT-u od wskazanych wyżej pojazdów, jeżeli te służą wyłącznie działalności gospodarczej. Ten warunek można spełnić na dwa sposoby.

Pierwszy to konstrukcja pojazdu – gdy ta wyklucza użytek prywatny bądź sprawia, że jest on nieistotny, pełne prawo do odliczenia VAT-u przysługuje. Pełne prawo do odliczenia VAT dają także niektóre pojazdy o przeznaczeniu specjalnym. Niemniej w dalszej części nie będziemy się w tę tematykę zagłębiać, gdyż nie to jest przedmiotem rozważań.

Drugi sposób, to zaprowadzenie odpowiedniej dokumentacji, która wykluczy użytek prywatny samochodu. Niemniej tutaj organy podatkowe podchodzą bardzo rygorystycznie do spełnienia określonych przesłanek (pomijamy przypadki gdzie zakup nastąpił wyłącznie celu dalszej odprzedaży samochodu tudzież oddania go w najem czy dzierżawę).

I tak podatnik, który posiada samochód niespełniający określonych wymagań konstrukcyjnych (które niejako automatycznie dają prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego), z reguły podejmuje decyzję o odliczeniu jedynie połowy VAT-u, tym bardziej że bardzo często taki pojazd faktycznie w większości przypadków jest wykorzystywany także prywatnie (w mniejszym bądź większym stopniu). Zjawisko takie jest spotykane bardzo często nie tylko w dużych (przynajmniej w odniesieniu do części posiadanych aut), ale także i mniejszych firmach, w tym jednoosobowych, gdzie określony samochód wykorzystuje (na potrzeby inne niż prowadzonej działalności) sam właściciel bądź jego pracownicy. Trudno bowiem wymagać od przedsiębiorcy, aby posiadał co najmniej dwa samochody, z czego jeden służyłby jedynie firmie, zaś drugi potrzebom prywatnym.

Przyzwolenie na użytek prywatny firmowego auta daje niejako także ustawodawca poprzez wskazaną regulację (na co wskazuje chociażby uzasadnienie do ustawy nowelizującej, jak też wydawane interpretacje podatkowe i to także na tle podatku dochodowego).

Po stronie podatku naliczonego zatem wszystko wydaje się być jasne – używając firmowy samochód osobowy (bądź inny podobny, np. z tzw. kratką) nie tylko na cele prowadzonej działalności gospodarczej ale także prywatnie, podatnik ma prawo do odliczenia połowy podatku naliczonego od wydatków z nim związanych.

Użytek prywatny co do zasady bez VAT-u należnego


A jak powyższe wygląda po stronie podatku należnego? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że użytek prywatny takich pojazdów jest poza VAT-em. Niemniej wgryzając się w brzmienie przepisów można mieć istotne wątpliwości. Dlaczego? Zdaje się bowiem, że ustawodawca pominął pewną bardzo istotną kwestię, jaką jest używanie samochodów, przy zakupie których nie odliczono podatku naliczonego.

Otóż zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ustawie o VAT, co nie jest dostawą towaru, jest świadczeniem usługi. Jedno i drugie jest opodatkowane VAT-em, przy czym czynności te są nazywane odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług.

Co do zasady zatem, aby mowa była o czynności opodatkowanej w VAT, musi wystąpić funkcja odpłatności. Pewien wyjątek od tej reguły stanowi art. 8 ustawy o VAT traktujący na równi z odpłatnym świadczeniem usług czynności nieodpłatne.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Co za tym idzie, zgodnie z przytoczoną regulacją prywatne wykorzystanie samochodu, przy nabyciu którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości bądź części, co do zasady jest traktowane jako odpłatne świadczenie usług, a więc opodatkowane VAT-em.

Od reguły tej występuje pewien wyjątek, który znalazł się w art. 8 ust. 5 ustawy o VAT.
Przepis ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1, z tytułu:
 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub
 2. nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Za nabycie towarów uznaje się tutaj przy tym także przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (o czym mówi z kolei art. 8 ust. 6).

Mówiąc zatem w uproszczeniu, jeżeli podatnik kupił po marcu 2014 r. samochód, od nabycia którego odliczył tylko połowę podatku naliczonego, jego użytku prywatnego nie traktuje jako odpłatnego świadczenia usług. To samo tyczy się samochodów w najmie, dzierżawie czy leasingu, gdy z rat odlicza połowę tego podatku.

No dobrze – a co z samochodami kupionymi wcześniej? Ustawodawca o takich podatnikach również nie zapomniał i stosowne regulacje umieścił w art. 7 ustawy nowelizującej.
art. 7 ust. 1. W przypadku użycia przez podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku:
 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika,
 2. należnego z tytułu:
  a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich nabywca,
  c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy zmienianej w art. 1,
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy zmienianej w art. 1, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 tej ustawy
- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

art. 7 ust. 2. Na potrzeby ust. 1 przepis art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: