eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Samochód osobowy 2015: cele prywatne w podatku PIT i VAT

Samochód osobowy 2015: cele prywatne w podatku PIT i VAT

2015-02-03 13:39

Samochód osobowy 2015: cele prywatne w podatku PIT i VAT

Parking © Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania pracownika nie zawsze stanowi jego przychód. Może bowiem wystąpić gospodarcze uzasadnienie takiego stanu rzeczy i służyć jedynie celom pracodawcy (m.in. w przypadku handlowców czy innych pracowników o nieregularnym czasie pracy). Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych wskazując, że nie ma w takim przypadku celów osobistych, a jedynie firmowe. Niestety w podatku od towarów i usług fiskus mówi zgoła co innego.

Przeczytaj także: Odliczenie VAT od samochodu osobowego: sąd ruga fiskusa?

Samochód pod domem pracownika bez przychodu w podatku dochodowym


W ostatnio wydawanych interpretacjach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych organy podatkowe przyznają, że parkowanie samochodu pod domem czy mieszkaniem pracownika nie oznacza automatycznie, że pojazd taki będzie wykorzystywany prywatnie, a jedynie służbowo, w związku z czym po stronie pracownika nie powstaje od takiego udostępnienia pojazdu przychód. Przykładem jest tutaj chociażby interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22.12.2014 r. (a więc wydana niespełna 2 miesiące temu) nr IBPBII/1/415-773/14/BD.
Zdaniem organu podatkowego: „(…) W świetle wskazanego wyżej przepisu pracownicy dojeżdżający samochodami służbowymi z miejsca zamieszkania, będącego wyznaczonym miejscem parkowania do siedziby firmy oraz z siedziby firmy do miejsca zamieszkania – co do zasady – nie uzyskują przychodów ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia w sytuacji, gdy miejsce parkowania samochodu służbowego zostało im wyznaczone przez pracodawcę zgodnie z uregulowanymi zasadami.

Sytuacja taka występuje wówczas, gdy pracodawca nie dysponuje zabezpieczonym placem bądź garażem, w którym mógłby bezpiecznie parkować samochody użytkowane przez pracowników, bądź gdy wynika to z charakteru zadań służbowych realizowanych przez pracowników. (…)

Jak wynika z przywołanego powyżej stanu faktycznego używanie samochodów służbowych służy wyłącznie celom związanym z realizowaniem zadań pracowniczych (zadań służbowych). To oznacza, iż w takiej sytuacji trudno uznać, że pracownikowi powierzono samochód tylko po to, aby zapewnić mu transport z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i z powrotem. Tym samym bezpodstawnym byłoby także stwierdzenie, że w takiej sytuacji następuje przysporzenie majątkowe dla pracownika w postaci nieodpłatnego świadczenia.(…)”

W wydanej interpretacji organ podkreślił przy tym, że zgoła inaczej jest w przypadku, gdy samochód zostaje powierzony pracownikowi wyłącznie po to, aby mógł nim dojeżdżać z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem – wtedy jak najbardziej są realizowane cele osobiste, co z kolei oznacza, że przychód po stronie pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia powstaje. Jeżeli jednak przekazanie pracownikom samochodów służbowych do używania podyktowane jest tylko i wyłącznie potrzebami pracodawcy, o przychodzie mowy być nie może.

fot. Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Parking

Parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania pracownika nie zawsze stanowi jego przychód. Może bowiem wystąpić gospodarcze uzasadnienie takiego stanu rzeczy (m.in. w przypadku handlowców czy innych pracowników o nieregularnym czasie pracy).


Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 02.12.2014 r. nr ITPB2/415-820/14/IL.
Organ podatkowy wskazał, że „(…) przydzielenie samochodu służbowego wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy, o ile samochód ten jest wykorzystywany w celach służbowych. Przychód ze stosunku pracy nie powstaje bowiem w sytuacji gdy przejazdy z oraz do miejsca zamieszkania stanowią realizację obowiązków służbowych.(…)”

Tutaj sprawa tyczyła się udostępniania przez nadleśnictwo samochodów swoim pracownikom – nadleśniczym w sytuacji późnych powrotów z wyjazdów służbowych lub po zakończeniu kontroli terenowych, a także w okresie dużego zagrożenia pożarowego.

Podobne stanowisko reprezentują także Dyrektorzy Izb Skarbowych w Warszawie czy Poznaniu (odpowiednio interpretacje z 07.10.2014 r. nr IPPB4/415-547/14-2/JK3 i z 01.08.2014 r. nr ILPB1/415-467/14-5/IM – wszystkie interpretacje dostępne są na stronie: sip.mf.gov.pl/sip/).

Opierając się na bieżąco wydawanych interpretacjach można zatem dojść do wniosku, że przejazdy służbowym samochodem z miejsca zamieszkania do zakładu pracy pracownika i z powrotem nie stanowią dla niego przychodu ze stosunku pracy, gdy spełnione są następujące okoliczności:
  • samo prawo jak też zasady używania firmowych aut do celów służbowych, w tym dotyczące ich parkowania w miejscu zamieszkania pracownika, wynikają z obowiązujących w danej firmie przepisów wewnętrznych (np. regulaminów, zasad korzystania z powierzonego mienia itp.) czy też umowy zawartej z samym pracownikiem
  • powierzony samochód służy jedynie do celów służbowych
  • wyznaczenie miejsca parkowania pojazdu w miejscu zamieszkania pracownika jest podyktowane zakresem i charakterem wykonywanej pracy, która wymaga dyspozycyjności podwładnego.

Niemniej fiskus dopuszcza bezsprzecznie sytuacje, w których parkowanie samochodu pod blokiem czy domem pracownika może służyć wyłącznie celom prowadzonej działalności gospodarczej i może mu nie towarzyszyć użytek prywatny takiego pojazdu.

Wydawałoby się, że identyczne stanowisko fiskus powinien mieć w rozpatrywanej kwestii na gruncie podatku od towarów i usług. W rzeczywistości jednak tutaj jest ono zupełnie inne.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: