eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Renta rodzinna dziecka a zeznanie podatkowe samotnego rodzica

Renta rodzinna dziecka a zeznanie podatkowe samotnego rodzica

2017-02-17 13:00

Renta rodzinna dziecka a zeznanie podatkowe samotnego rodzica

PIT ©  serq - Fotolia.com

Samotni rodzice mogą skorzystać z preferencji podatkowej polegającej na rozliczeniu swoich dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (a więc, mówiąc bardziej potocznie, rozliczyć się z dzieckiem). Preferencja ta przysługuje zarówno na dzieci małoletnie, jak i na niektóre pełnoletnie. Przy dzieciach pełnoletnich są jednak dodatkowe warunki. To nie może bowiem zbyt dużo zarobić. Od tych warunków występują oczywiście pewne wyjątki.

Przeczytaj także: Zeznanie podatkowe małżonków: korekta formy rozliczenia możliwa

Załóżmy, że Pan Piotr wychowuje samotnie 22-letniego syna, który studiuje. Syn uzyskuje także dochody z tytułu renty rodzinnej. Poza nimi innych dochodów nie ma. Syn otrzymał z organu rentowego PIT-40A, w którym to wykazany dochód wyniósł 16 000 zł. Pan Piotr natomiast uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę i od swojego pracodawcy otrzymał PIT-11. Czy może on rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Czy do swojego dochodu powinien doliczyć rentę syna?

Renta rodzinna jest świadczeniem, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (na zasadach ogólnych wg skali podatkowej) i z którego należy się rozliczyć.
Jeżeli uprawnionym do renty jest dziecko małoletnie, dochód z tego tytułu łączy się z dochodami rodziców (bądź rodzica) opodatkowanych skalą podatkową. W takim przypadku rodzic jest niejako zobligowany do wypełnienia zeznania PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, w którym to ujmuje się dochód takiego dziecka.

Sytuacja się zmienia, gdy otrzymującym świadczenie jest dziecko pełnoletnie. W takim bowiem przypadku rozlicza się ono indywidualnie (a nie „za pośrednictwem rodziców”) z uzyskanych dochodów.

W naszym przykładzie występuje przypadek drugi - studiujący syn jest pełnoletni - w związku z czym z renty rodzinnej rozlicza się on samodzielnie.

fot. serq - Fotolia.com

PIT

Samotni rodzice mogą skorzystać z preferencji podatkowej polegającej na rozliczeniu swoich dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Preferencja ta przysługuje z jednej strony na dzieci małoletnie, z drugiej zaś na niektóre pełnoletnie. Na taki sposób rozliczenia nie ma wpływu otrzymywana przez dziecko renta rodzinna


Z ZUS otrzymał on jednak formularz PIT-40A, a więc zeznanie podatkowe wypełniane przez płatnika, w którym rozlicza on dochody w imieniu podatnika. Dlatego też tutaj odrębnego PIT- wypełniać i składać w urzędzie skarbowym już nie trzeba. PIT-40A wywołuje takie same skutki, jak PIT złożony przez podatnika. Jeżeli zatem sam zainteresowany nie zamierza korzystać z ulg podatkowych, które pozwoliłyby mu zaoszczędzić na podatku, bądź nie musi doliczyć innych dochodów, żadnych dodatkowych czynności podejmować nie musi.

Jeżeli jednak syn chciałby skorzystać z ulg podatkowych (np. internetowej) tudzież uzyskał inne przychody opodatkowane skalą – PIT-a musi sporządzić samodzielnie i ująć w nim m.in. dochód z renty (rozliczenie takie z reguły występuje na formularzu PIT-37; w zależności jednakże od rodzaju dodatkowych dochodów, symbol może być inny).

Rozliczenie samotnego rodzica


Bez względu na wysokość dochodów uczącego się syna uzyskanych z tytułu renty rodzinnej, Pan Piotr może rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Na czym ta preferencja podatkowa polega?
W przypadku rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko podatek jest określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Taki sposób rozliczenia ma zastosowanie do dochodów opodatkowanych skalą podatkową.

Co takie rozliczenie w związku z tym daje? Przede wszystkim podwójną kwotę zmniejszającą podatek, a przewidzianą w pierwszym przedziale skali podatkowej. Dzięki temu zobowiązanie podatkowe w wykazanym PIT zmniejszy się o ok. 556 zł w stosunku do zeznania wypełnionego indywidualnie.
Prawo do omawianego sposobu rozliczeń ma rodzic, czy opiekun prawny będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, który w danym roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci określone w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Trzeba jednak pamiętać, że ustawodawca zawarł także przesłanki negatywne takiego rozliczenia (które również znalazły się w art. 6 ustawy; m.in. opodatkowanie podatkiem liniowym czy ryczałtem prowadzonej działalności gospodarczej). Jeżeli choć jedna z nich zostanie spełniona, zastosowanie omawianej preferencji nie będzie możliwe.

Inne dochody


W naszym przypadku syn Pana Piotra nie uzyskał dochodów innych, aniżeli z renty rodzinnej. Gdyby jednakże syn zarabiał także z innych tytułów, prawo do rozliczenia się jako osoba samotna przez ojca stanęłoby pod znakiem zapytania.

W przypadku dzieci pełnoletnich bowiem taki sposób rozliczenia możliwy jest jedynie wówczas, gdy dziecko to:
  • nie ukończyło 25 roku życia
  • uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie,
  • w danym roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (czyli skalą podatkową)lub art. 30b (kapitały pieniężne), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w roku 2016 było to 3 089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jak zatem widać z powyższego renta rodzinna, mimo że jest opodatkowana skalą podatkową, nie przeszkadza w rozliczeniu się przez rodzica razem z dzieckiem, nawet gdy przekracza (i to znacznie) tzw. kwotę wolną od podatku). W przypadku innych dochodów opodatkowanych skalą obowiązuje bardzo niski limit, przekroczenie którego pozbawia prawa do tej preferencji.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: