eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż książek: faktura bez symbolu ISBN gdy niska stawka VAT

Sprzedaż książek: faktura bez symbolu ISBN gdy niska stawka VAT

2015-05-18 12:11

Sprzedaż książek: faktura bez symbolu ISBN gdy niska stawka VAT

Księgarnia © zix777 - Fotolia.com

Na fakturach dokumentujących sprzedaż książek, do których ma zastosowanie preferencyjna 5%stawka VAT, nie ma obowiązku wykazywania symboli ISBN, którymi zostały oznaczone książki drukowane. Symbol taki może jednak zostać wskazany w celach informacyjnych - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11.05.2015 r. nr IBPP2/4512-206/15/WN.

Przeczytaj także: Oszustwa podatkowe nie pozbawiają prawa do korygowania VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży książek drukowanych. Każda taka sprzedaż dokumentowana jest fakturą. Sprzedawane książki są oznaczane symbolami ISBN, wskutek czego właściwa dla nich stawka podatku VAT wynosi 5%. Wnioskodawca zadał pytanie, czy symbol ISBN książki należy podawać w związku z tym na fakturach dokumentujących sprzedaż? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którym podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:
1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
2. http://www.podatki.egospodarka.pl/114516,Sprzedaz-wysylkowa-a-limit-zwolnienia-podmiotowego-z-VAT,1,70,1.html sprzedaż wysyłkową> z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Natomiast ogólne regulacje dotyczące danych, jakie powinny zawierać faktury, zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

fot. zix777 - Fotolia.com

Księgarnia

Na fakturach dokumentujących sprzedaż książek, do których ma zastosowanie preferencyjna 5%stawka VAT, nie ma obowiązku wykazywania symboli ISBN, którymi zostały oznaczone książki drukowane.


Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy – faktura powinna zawierać:
1. datę wystawienia;
2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
12. stawkę podatku;
13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
15. kwotę należności ogółem. (…)

Art. 106e ust. 1 ustawy określa, jakie elementy powinna zawierać faktura. Jednym z nich jest wymóg zawarcia na niej nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Zapis ten oznacza, że sposób przedstawienia danych niezbędnych do określenia przedmiotu opodatkowania ma umożliwiać identyfikację zakupionego towaru lub usługi. Elementy faktury określane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT nie stanowią katalogu zamkniętego, co oznacza, że nie wyklucza się rozszerzenia tego katalogu o informacje dodatkowe, które sprzedawca uzna za niezbędne, a które będą miały charakter informacyjny.

Odnosząc powyższe do opisu sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca na wystawianych fakturach nie ma obowiązku wykazywania symboli ISBN, którymi zostały oznaczone książki drukowane, natomiast w celach informacyjnych symbol taki może zostać przez Wnioskodawcę wskazany. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: