eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż internetowa zwolniona z VAT

Sprzedaż internetowa zwolniona z VAT

2019-06-17 13:38

Sprzedaż internetowa zwolniona z VAT

Sprzedaż wysyłkowa bez VAT? © Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Otwarcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży torebek w ramach krajowej sprzedaży wysyłkowej może korzystać ze zwolnienia z VAT – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.06.2019 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.198.2019.2.MSO.

Przeczytaj także: Przesyłki kurierskie w VAT: sprzedaż towaru w dacie wydania kurierowi

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni zamierza zająć się sprzedażą wysyłkową torebek. Jej odbiorcami będą krajowe osoby fizyczne. Sprzedaż będzie odbywać się za pośrednictwem krajowego portalu aukcyjnego – wyłącznie na terytorium kraju. Wnioskodawczyni nie będzie posiadać kasy fiskalnej, bowiem sprzedaż będzie następować jedynie bezgotówkowo, gdzie towar każdorazowo zostanie wysłany do klienta (nie będzie odbiorów osobistych).

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów na terytorium kraju;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy o VAT – przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Zgodnie z art. 2 ust. 22 sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

fot. Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

Sprzedaż wysyłkowa bez VAT?

Przedsiębiorca otwierający działalność gospodarczą na samym początku, gdy jego obroty nie są zbyt duże, nie musi rozliczać podatku VAT. Wyjątkiem jest wykonywanie niektórych czynności, jak np. handel wyrobami akcyzowymi czy usługi doradcze. Prawo do zwolnienia ma natomiast ten, kto zamierza sprzedawać torebki wysyłkowo na terytorium kraju.


Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, w myśl art. 113 ust. 2 ustawy, nie wlicza się:
1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
a. transakcji związanych z nieruchomościami,
b. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c. usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji
pomocniczych;
3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Wnioskodawczyni nosi się z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w ramach sprzedaży wysyłkowej. Sprzedaż będzie się odbywała wyłącznie na krajowym portalu aukcyjnym, przedmiotem sprzedaży będą torebki damskie, a nabywcami towarów będą krajowe osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Wnioskodawczyni nie zamierza dokonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawczyni ma wątpliwości czy wykonując opisane we wniosku dostawy torebek damskich na krajowym portalu aukcyjnym będzie miała prawo do zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ustawy o VAT.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w ciągu roku (sprzedaż torebek) oraz nie zamierza dokonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, to Wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT do momentu gdy wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 cyt. ustawy. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: